Виконання у 2018-2109 н.р. Плану заходiв щодо розвитку психологічної служби на період до 2020р.

Додаток 1

до листа КЗ ДНМЦ ПС

від 30.05.2019 р. № 01/01-108

 

 

Інформація про виконання

Плану заходів щодо розвитку психологічної служби

на період до 2020 року

наказ МОН України від  08.08.2017 р.  №1127

Донецька область

 

Завдання

Виконавці

Терміни

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

 1. Розвиток мережі психологічної служби системи освіти України

1.3.

Проводити щорічний моніторинг щодо забезпеченості навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти» (далі – Центр) здійснює тричі на рік моніторинг розвитку та діяльності психологічних служб міст, районів, ОТГ області.

Відстежується динаміка змін кількості ставок та працюючих осіб, їх освітнього і кваліфікаційного рівня, ведеться база даних щодо забезпеченості ставками фахівців психологічної служби освітніх закладів усіх типів. Додатково проводиться моніторинг забезпеченості освітніх закладів наближених до лінії зіткнення.

Станом на 01.06.2019 р. кількість ставок практичних психологів міських, районних психологічних служб області, ОТГ та закладів освіти обласної комунальної власності становить – 459,75, при нормативній потребі – 732 ставки, а кількість ставок соціальних педагогів становить – 123,25, при нормативній потребі – 356,75 ставки. Таким чином, забезпеченість ставками практичних психологів по області становить 62,8%, а соціальних педагогів – 34,5%. Низький відсоток забезпеченості ставками соціальних педагогів пояснюється відсутністю спеціалістів відповідного фаху.

У 2018-2019 навчальному році в психологічній службі області налічується 730 фахівців, з них: 560 практичних психологів, 153 соціальних педагогів, 17 методистів з психологічної служби міст та районів.

Кількість фахівців психологічної служби зросла на 14 осіб: кількість практичних психологів – на 2 особи, соціальних педагогів – на 12 осіб.

Забезпеченість закладів освіти всіх типів і форм власності фахівцями психологічної служби у 2018-2019 навчальному році у порівнянні з попереднім становить:

- заклади освіти міст у цьому році налічують 403,5 ставки практичних психологів (на 18,7 ставки більше, ніж у минулому році), 110,25 ставки – соціальних педагогів (що на 13,25 ставки більше);

- заклади освіти у селах (селищах) у поточному році становлять 56,25 ставки практичних психологів та 13 ставок соціальних педагогів (що на 7,75 ставки більше, ніж у минулому році).

1.4.

Забезпечити введення та збереження посад практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах усіх типів, форм власності та рівнів підпорядкування в умовах реформування системи освіти та адміністративно-територіального реформування

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

Станом на 01.06.2019 р. у Донецькій області продовжують функціонувати 15 міських, 12 районних психологічних служб та 5 ОТГ. Загальна кількість закладів освіти всіх типів та форм власності становить 1109, з яких тільки 583 заклади освіти забезпечені ставками практичних психологів та 149 – ставками соціальних педагогів.  Навчально-реабілітаційні центри та спеціальні, санаторні загальноосвітні школи-інтернати повністю забезпечені ставками практичних психологів, більш того, навчально-реабілітаційні центри цілком забезпечені ставками соціальних педагогів.

 У поточному навчальному році кількість фахівців психологічної служби зросла на 14 осіб:  кількість практичних психологів – на 2 особи, соціальних педагогів – на 12 осіб.

В області продовжують функціонувати тільки 4 центри практичної психології і соціальної роботи (м. Бахмут, м. Костянтинівка, м. Лиман, м. Маріуполь), адже на початку 2018-2019 навчального року у м. Краматорськ Донецької області міський центр практичної психології і соціальної роботи (далі – ЦППСР) був розформований, згідно з наказом Краматорської міської ради управління освіти від 31.08.18р. №91-к практичні психологи ЦППСР були переведені у заклади освіти міста.

У містах та районах Донецької області, а саме: мм. Авдіївка, Слов’янськ, Мангушський район, Ясинуватський район – посади методистів з психологічної служби залишаються вакантними.

У таких містах, районах, ОТГ, як: м. Покровськ, Слов’янський район, Нікольський район, Миколаївська ОТГ, Соледарська ОТГ, Черкаська ОТГ, Шахівська ОТГ, Іллінівська ОТГ – ставки методистів, що відповідають за психологічну службу не передбачені штатними розписами.

З метою забезпечення та збереження посад практичних психологів, соціальних педагогів, методистів з психологічної служби була проведена наступна робота:

- подання офіційних звернень, клопотань до місцевих органів виконавчої влади щодо необхідності введення ставок методистів, практичних психологів та соціальних педагогів;

- посилення популяризації щодо діяльності психологічної служби в містах, районах, ОТГ Донецької області та ін.

2. Удосконалення організаційного рівня функціонування психологічної служби системи освіти України

2.6.

Сприяти удосконаленню роботи «Телефонів довіри» для консультування учнів, педагогів, батьків

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

Питання соціального захисту та психологічної підтримки дітей та підлітків знаходиться в площині підвищеної уваги системи освіти Донецької області.

«Телефон довіри» дозволяє забезпечити можливість дітям та підліткам, переживаючи емоційну кризу, отримати невідкладну фахову допомогу.

На сьогодні «Телефон довіри» виконує ряд соціально важливих функцій:

 • надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу, що опинились  в стані емоційної напруги;
 • профілактика родинного та дитячого неблагополуччя;
 • профілактика порушень прав людини;
 • профілактика суїцидальної поведінки;
 • функція координації та перенаправлення;
 • інформаційно-просвітницька функція, що сприяє формуванню психологічної культури всіх учасників освітнього процесу.

Станом на 01.06.2019 р. у закладах освіти Донецької області діють 32 лінії «Телефонів довіри» (у минулому році функціонували 28 ліній, що на 4 більше у порівнянні з 2017-2018 н.р.).

До того ж, у багатьох закладах освіти фахівці  психологічних служб розпочали використовувати додаткові мобільні номери, адже вони мають запит від учасників освітнього процесу, що актуалізує важливість наявності невідкладної психологічної допомоги в кризових ситуаціях.

Слід зазначити, що ведеться інформаційно-просвітницька робота про наявність гарячих ліній «Телефону довіри», куди може звернутися за консультаційною допомогою кожен бажаючий.

Подальший розвиток ліній телефону довіри є запорукою підвищення рівня захищеності учасників освітнього процесу.

2.7.

Проводити (щорічно) дослідження стану розвитку психологічної служби системи освіти України

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

 

 

2018-2020

Центр щорічно здійснює аналіз стану розвитку служби міст, районів, ОТГ області, а також закладів обласної комунальної власності (закладів фахової передвищої освіти; закладів професійної освіти; спеціальних, санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів тощо) за наданими інформаційно-аналітичними матеріалами фахівців психологічної служби.

У 2018-2019 навчальному році в психологічній службі області налічується 730 фахівців, з них: 560 практичних психологів, 153 соціальних педагогів, 17 методистів з психологічної служби міст та районів.

У поточному навчальному році кількість фахівців психологічної служби зросла на 14 осіб: кількість практичних психологів – на 2 особи, соціальних педагогів – на 12 осіб.

Забезпеченість закладів освіти фахівцями психологічної служби у 2018-2019 навчальному році у порівнянні з попереднім становить:

- заклади освіти міст всіх типів і форм власності у цьому році налічують 403,5 ставки практичних психологів (що на 18,7 ставки більше, ніж у минулому році), 110,25 ставки – соціальних педагогів (на 13,25 ставки більше);

- заклади освіти у селах (селищах) всіх типів і форм власності у поточному році становлять 56,25 ставки практичних психологів та 13 ставок соціальних педагогів (що на 7,75 ставки більше, ніж в минулому році).

3. Покращення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти України

3.1

Розробити та впровадити в систему післядипломної педагогічної освіти програму спецкурсу підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей у навчальному закладі»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), обласні інститути післядипломної педагогічної освіти

2018

В системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти впроваджує спецкурс «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в навчальному закладі».

3.3.

Забезпечити підготовку та публікацію інформаційних, аналітичних матеріалів, методичних посібників, рекомендацій, статей з актуальних питань діяльності психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018

З актуальних питань діяльності психологічної служби Донецької області у 2018-2019 навчальному році були підготовлені наступні публікації:

- «Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! Путівник психолога в Новій українській школі», заг. ред. Є.В. Афоніна, О.О. Заріцький, Н.В. Міщенко, Краматорськ: Витоки, 2019.;

- «Грані взаємодії психологічної служби з батьками в контексті педагогіки партнерства», уклад. О.О. Заріцький, О.М. Кадук, Краматорськ: Витоки, 2019-180 с. та ін.;

- «Попередження жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї, булінгу, мобінгу, кібербулінгу, кібермобінгу», Прядка А.М.;

- «Профілактика суїцидальної поведінки у підлітків», Гайдоба О.Р.;

-  «Поради щодо адаптації дітей», Лисікова Н.;

- «Психологічні рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми», Голубенко А.О;

- «Щодо організації навчання дітей з порушенням емоційно-вольової сфери», Унгурян Л. Г.;

- «Насилля в сім’ї», Чернишева С.В. та ін.;

- «Стилі виховання батьків та формування здібностей дітей молодшого шкільного віку», Іваненко А.С.;

- «Використання казкотерапії у роботі практичного психолога в умовах Нової української школи», Панасюк Н. В.

- «Формування в учнів оптимістичного ставлення до життя, уміння долати життєві труднощі», Рашевська О.М.

 

Всього підготовлено та опубліковано – 208 публікацій, з них:

- методичні посібники – 7;

- методичні розробки – 62;

- інформаційні  матеріали – 59;

- рекомендації – 48;

- статті – 32.

Публікації інформаційних матеріалів, рекомендацій, статей, методичних посібників, розробок для учнів, педагогів, батьків фахівцями психологічної служби розміщуються на сайтах міських, районних методичних кабінетів області.

3.4.

Розробити і впровадити інноваційні програми тренінгів для всіх учасників навчально-виховного процесу з актуальних питань діяльності психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

Протягом навчального року психологічною службою  області розроблено та впроваджено цикл інноваційних програм тренінгів для всіх учасників освітнього процесу з метою формування відповідних практичних умінь та навичок, розвитку творчого мислення, змін чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань, поліпшення міжособистісних і міжгрупових взаємостосунків з наступних тематик:

 • «Психосоціальна підтримка особистості в кризових життєвих ситуаціях на засадах підходу резилієнс»;
 • «Попередження професійного вигорання та методи гармонізації психоемоційних станів особистості»;
 • «Новітні технології в системі педагогічної взаємодії»;
 • «Синдром професійного вигорання: як зберегти психоемоційне здоров’я педагога»;
 • «Ненасильницьке спілкування як спосіб гармонізації стосунків в освітньому середовищі»;
 • «Психологія кризових ситуацій дитинства: переживання та новітні техніки відновлення особистості»;
 • «Інклюзивній освіті – так»;
 • «Транзактний аналіз як інструмент особистісного та професійного зростання суб’єктів освітнього процесу»;
 • «Розвиток дитячої обдарованості»;
 • «Зниження рівня тривожності й агресивності підлітків»;
 • «Арт-терапія як метод активізації мозкової діяльності дітей дошкільного віку»;
 • «Стресостійкість – складова життєвої компетентності підлітка»;
 • «Згуртованість колективу та формування взаємної довіри»;
 • «На порозі професійного вибору»;
 • «Психолого-педагогічна допомога жертвам насилля та булінгу»;
 • «Нові технології у новій школі».

 

Всього розроблено і впроваджено 44 програми тренінгів.

 

3.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити методичний супровід профілактики різних форм насильства серед учнів шляхом упровадження відновних практик у навчальних закладах

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

Фахівцями Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти систематично проводиться робота щодо координації та супроводу діяльності працівників психологічної служби міст, районів, ОТГ області з профілактики різних форм насильства серед учнів, шляхом впровадження відновних практик у закладах освіти, що сприяло формуванню толерантного ставлення у міжособистісних стосунках, поваги до інших членів суспільства, відповідальність, спілкування без агресії.

Працівниками психологічної служби проводився комплекс просвітницьких, профілактичних заходів для  учасників освітнього процесу, класні та виховні години, тренінги, ділові ігри, диспути, методичні об’єднання практичних психологів і соціальних педагогів тощо. Розроблялись рекомендації, пам’ятки, листівки щодо запобігання насильству та жорсткого поводження з дітьми.

У закладах освіти області проводились відповідні заходи за такими темами, як:

-     «Вчимося жити разом» (програма);

 • «Шкільна служба порозуміння» (програма);
 • «Булінг: види булінгу, дійові особи та відповідальність», «Безпечна школа. Стоп булінг», «Як не стати жертвою булінгу?», «Зупинимо булінг разом» (заняття з елементами тренінгу для учнів, лекторій);
 • «Алгоритм дій у ситуації цькування» (вирішення ситуативних завдань);
 • «Скажемо насильству STOP», «Насилля. Як не стати жертвою насилля?» (тренінгове заняття);
 • «Культура людини в конфліктній ситуації» (лекторій);
 • «Безпека спілкування в Інтернеті», «Ненасильницьке спілкування», «Толерантність у сучасному житті», «Шкільний булінг», «Як діяти у ситуаціях тиску» (розвивальні заняття з елементами тренінгу);
 • «Емпатія – основа взаємодії», «Коли я гніваюсь, то…», «Мої права», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації», «Національна гаряча лінія для дітей», «Профілактика жорсткого поводження з дітьми» (година психолога).

Разом з тим працівниками психологічної служби проводились вправи на розвиток групової взаємодії, впевненості в собі, навичок самоконтролю та впевненої поведінки у ситуації невизначеності, напруженості у стресових ситуаціях та ін.

Профілактичні заходи щодо запобігання насильству серед учнів формують безпечне учнівське середовище, допомагають знизити конфліктні ситуації та поліпшити міжособистісні та міжгрупові взаємостосунки.

 

Охоплено протягом навального року 35 907 осіб.

 

3.6

Забезпечити реалізацію навчально-профілак­тичних програм через систему післядипломної педагогічної освіти: «Дорослішай на здоров'я», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Розвиток психосоціальної стійкості до стресу» тощо

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

В системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області у 2018-2019 навчальному році Донецьким обласним ІППО впроваджувались спецкурси:

 •  «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/ стресостійкості у дітей в навчальному закладі»;
 • «Проектування системи виховної роботи освітнього закладу у сфері протидії торгівлі людьми».

З метою забезпечення реалізації навчально-профілактичних програм через систему післядипломної педагогічної освіти проводились наступні заходи:

- науково-практична веб-конференція «Реалізація навчально-профілактичних та корекційних програм в освітньому просторі: досвід, здобутки, виклики» для фахівців психологічної служби Донецької та Херсонської областей;

- літня триденна школа «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для фахівців психологічної служби м. Лиман;

- корпоративний тренінг «Психосоціальна підтримка особистості в кризових життєвих ситуаціях»  для педагогічного колективу КЗ «Кальчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»;

- семінар-тренінг «Психосоціальна підтримка особистості в кризових життєвих ситуаціях засобами арт-терапії» для фахівців психологічної служби Мар’їнського району.

4. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби системи освіти України

4.2.

Впроваджувати програми соціально-педагогічної і психологічної роботи з профілактики насильства і конфліктів в учнівському середовищі з використанням медіації

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

У закладах освіти Донецької області протягом навчального року активно впроваджувалась програма шкільних служб порозуміння.

Протягом 2018-2019 навчального року пройшли навчання 59 фахівців психологічної служби та педагогічних працівників закладів освіти, просвітницько-профілактична діяльність яких була направлена на:

 

- проведення тренінгів (медіацій/кіл) у кількості – 1426;

- роботу шкільних служб порозуміння, яких налічується – 62;

 

Кількість отримувачів послуг – 15050.

 

4.3.

Вивчати стан (щорічно) забезпеченості матеріально-технічних умов (окремі кабінети, обладнання, науково-методична база) для організації діяльності працівників психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

 

2018-2020

Станом на 01.06.2019 р. забезпеченість кабінетами в закладах освіти області складає:

 • кабінетів практичного психолога – 387, з них обладнані комп’ютером – 132 (у минулому році – 350 кабінетів, 110 комп’ютерів);
 • кабінетів соціального педагога – 56, з них обладнані комп’ютером – 23 (у минулому році – 49 кабінетів, 15 комп’ютерів);
 • кабінетів практичних психологів/соціальних педагогів (суміщене робоче місце) – 275, обладнані комп’ютерами – 43 (у минулому році – 284 кабінети, 37 комп’ютерів);
 • відсутні кабінети практичного психолога, соціального педагога – 13 (у минулому році – 17).

 

Всього забезпеченість комп’ютерами фахівців психологічної служби  у 2018-2019 н. р. складає 198 одиниць, що у порівнянні з минулим роком є більшим на 36 одиниць.

Науково-методична база для організації діяльності працівників психологічної служби складає:

 • навчально-методичний посібник «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення; конфліктів мирним шляхом у закладах освіти»;
 • перелік діагностичних методик, дозволених для використання УНМЦ ПП СР в закладах освіти;
 • науково-методичний журнал «Шкільному психологу. Усе для роботи», за сприянням МОНУ;
 • посібник «Психологічна допомога дітям з аутизмом та їхнім батькам», Т. В. Скрипник, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2016;
 • посібник «ЗНО та ДПА. Як допомогти дитині впоратися зі стресом», І. Рашковська, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2018;
 • посібник «Гіперактивна дитина. Психологічний супровід у навчальному закладі» Т. Д. Ілляшенко, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2017;
 • посібник «Формування психологічного клімату в школі» І.Рашковська, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2017;
 • посібник «Вступ до першого класу. Психологічний супровід» М. Яцюк, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2017;
 • посібник «Перша Психологічна допомога», укладачі Гірник А.М., Чернобровкіна В.А. Ухвалено до друку за рекомендацією Вченої ради НаУКМА (протокол №14 від 23.11.17), Київ, Пульсари, 2017;
 •  посібник «Ділові ігри з педагогічної етики» І.Білоус, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2016;
 • посібник «Соціально-психологічна допомога проблемним підліткам» М. Докторович, Г. Рурик, І. Хозраткулова, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2013;
 • посібник «Психологічна служба: навчально-методичний посібник для студентів та викладачів», Панок В.Г. – Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012;
 • збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України, упоряд. В.Г. Панок, І. І. Цушко, А.Г. Обухівська, Київ: «Шкільний світ», 2008;
 • навчально-методичний посібник «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх закладах», 2017;
 • інформаційні матеріали «Життєві навички для активного громадянства. Практикум для учнівської молоді підліткового віку», Київ, 2018, 164 с.;
 • посібник практичного психолога: психодіагностика, тестування, розробки уроків психічного розвитку. Баришполь С. В., Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 267с. : іл. — Серія «Психологічна служба школи»;
 • збірник «Психологу для роботи. Діагностичні методики», уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище, Вид. 2-ге виправл. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 512 с.;
 • методичні рекомендації «Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в Україні» В. Л. Андрєєнкова, Т. В. Войцях, Л. Г. Ковальчук, заг. редакція: В. Г. Панок. - К. : Агентство “Україна”. – 2014. – 48 с.;
 • навчально-методичний посібник «Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» Богданов С.О. - Київ: НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. 208 с.;
 • посібник «Порадник практичного психолога» О. Є. Марінушкіна, Ю. О. Замазій.— Х.: Вид. група «Основа», 2007.- 240 с.;
 • посібник з розвитку соціальних навичок «Вчимося жити разом» Київ, видавництво «Алатон», 2017;
 • посібник «Агресивна дитина: як їй допомогти», Київ, 2010;
 • посібник «Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! Путівник психолога в Новій українській школі»  Заг. ред. Є. В. Афоніна, О. О. Зарицький, Н. В. Міщенко. – Краматорськ: Витоки, 2018.

Науково-методична база фахівців психологічної служби міст, районів, ОТГ складається з актуальних науково-методичних посібників, рекомендацій, збірників, нормативно-правових документів, діагностичного інструментарію тощо.

4.4.

Забезпечити роботу online-студії з обміну досвідом «Інноваційна діяльність фахівців психологічної служби системи освіти»

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

Обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби

2018-2020

У поточному навчальному році фахівцями психологічної служби були проведені наступні заходи:

- он-лайн конференції за темами «Основні напрямки  виховної роботи  інклюзивного навчання», «Формування  позитивного психологічного клімату  в шкільному, педагогічному колективі», «Майстерня психологічного консультування», «Співдружність психологічної служби та батьків на засадах партнерства та діалогу»;

- вебінари на тему: «НУШ», «Поведінкові особливості дітей», «Життєві навички для активного громадянства виклики та досягнення».

Систематично працює online студія з обміну досвідом «Інноваційна діяльність фахівців психологічної служби системи освіти» на дистанційній платформі Донецького обласного ІППО.

4.5.

Впроваджувати інформаційно-освітню протиалкогольну програму «Сімейна розмова»

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти(управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

У 2018-2019 навчальному році інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» впроваджувалась у 75 закладах загальної середньої освіти міст, районів, ОТГ Донецької області.

Кількість залучених дітей становить – 2586 осіб, батьків – 2775, педагогічних працівників – 576.

Фахівцями Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти неодноразово висвітлювалось питання впровадження даної програми на інструктивно-методичних нарадах, надавалась консультативна та методична допомога, а також була розміщена інформація на сайті Центру – в розділі «Програми та напрями діяльності» – підрозділ: програма «Сімейна розмова» – https://dnmcps.com.ua/metodichni-materiali.

Практичними психологами закладів загальної середньої освіти Донецької області в рамках впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» були проведені просвітницько-профілактичні заходи з усіма учасниками освітнього процесу (батьками, учнями, педагогами) згідно з методичним комплексом «Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова», кер. авт. кол. Панок В.Г.; авт. кол.: Вієвський А. М., Лепеха К. І., Лунченко Н. В., Луценко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В., рекомендований Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України для використання в навчальних закладах системи освіти (протокол №3 від 04.10.2016 року), а саме:

 • анкетування (вхідне; вихідне): заходів – 150, осіб – 2586;
 • профілактична інтервенція (інтерактивна бесіда в колі батьків): заходів – 182, осіб – 2775;
 • профілактична інтервенція (практикум в родинному колі «Сімейний щоденник для сімейної розмови»): заходів – 1200, осіб – 5361;
 • інформаційні повідомлення для батьків та учнів (в т.ч. пам’ятки, буклети, листівки, плакати, інформаційні стенди): заходів – 354, осіб – 4020;
 • тренінгові заняття, заняття факультативу «Відверта розмова» та ін.: заходів – 645, осіб – 4237;
 • просвітницько-профілактичні заходи (круглі столи, семінари, виступи на батьківських зборах, години психолога, акції, флешмоби, сімейні свята, кінолекторій тощо): заходів – 1439, осіб – 5937.

5. Підвищення психологічної компетентності керівників закладів і установ освіти

5.3.

Забезпечити організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування нової української школи за тематикою:

«Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти»; «Ефективний менеджмент у закладах освіти»; «Формування організаторських умінь, комунікативної і конфліктологічної компетентності»; «Підвищення психологічної культури»; «Формування готовності усіх учасників навчально-виховного процесу до впровадження концепції Нової української школи»; «Психологічні особливості розвитку професійних компетенцій вчителя в сучасних умовах»; «Психологічні аспекти управління освітніми закладами в умовах реформування системи освіти»; «Діяльність психологічної служби в умовах децентралізації та реформування освіти»; «Психологічний супровід управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі» тощо

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

Фахівцями психологічної служби області у поточному навчальному році були організовані та проведені семінари, тренінги, круглі столи для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування нової української школи за такими тематиками:

 • «Пріоритетні напрями психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу психологічної служби Донецької області»;
 • «Законодавча та правова сторони питання щодо профілактики проявів булінгу, кібербулінгу та мобінгу в закладах освіти у 2019 році. Координація дій відносно співпраці органів юстиції з закладами освіти Донецької області»;
 • «Розвиток інклюзивної освіти у Донецькій області»;
 • «Забезпечення якісного аналізу діяльності як передумова подальшого розвитку психологічних служб міст та районів Донецької області»;
 • «Рекомендації для закладів освіти щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»;
 • «Профілактика булінгу в освітніх закладах, навчання медіації підлітків та розширення діяльності служб порозуміння в закладах освіти»;
 • «Нормативно-правове забезпечення та інформація щодо виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»
 •  «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти у роботі психологічної служби ЗДО та ЗЗСО в умовах НУШ»;
 • «Психолого-педагогічна допомога жертвам насилля та булінгу. Подолання наслідків агресії в освітньо-виховному середовищі»;
 • «Формування готовності усіх учасників навчально-виховного процесу до впровадження концепції Нової української школи»;
 • «Профілактика емоційного вигорання педагогів»;
 • «Аспекти законодавства щодо запобігання булінгу в закладах освіти»;
 • «Про стан організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2018-2019 н. р.»;
 • «Стилі і моделі педагогічного спілкування»;
 • «Створення нового освітнього середовища в початковій ланці освіти у 2018-2019 н.р. в умовах НУШ. Психологічний супровід»;
 • «Сучасне бачення наступності реалізації єдиної, динамічної, перспективної системи особистісного творчого зростання дитини в освітньому процесі закладів дошкільної освіти і закладах загальної середньої освіти» та ін.

 

Усього проведено заходів: 68

Охоплено 1109 осіб.

У програму курсів підвищення кваліфікації Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для керівників, заступників керівників закладів і установ освіти включено змістовні модулі та спецкурси:

 • тренінг як ефективна технологія партнерської взаємодії;
 • основи конфліктології;
 • роль керівника під час конфліктів: методика аналізу та шляхи подолання конфліктних ситуацій;
 • ненасильницька комунікація як засіб вирішення конфліктів в педагогічному колективі;
 • школа молодого керівника «Основні ролі сучасного керівника ЗЗСО. Функціональні аспекти готовності керівників до вирішення проблем управління в сучасному ЗЗСО».

5.4.

Розробити програми та забезпечити проведення навчальних семінарів з питань:

- «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» для керівників навчальних закладів;

-«Психологічна підготовка керівника закладу освіти до роботи в умовах соціокультурних змін»;

- «Психолого-педагогічний супровід організаційно -навчально-виховного процесу в умовах реформування освіти» для керівників районних (міських) методичних центрів (кабінетів);

- кейс-курс «Психологічна та соціальна компетентність керівників та педагогічних працівників освітньої організації у процес і реалізації Концепції Нової української школи»

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

Питання ролі та місії психологічної служби системи освіти постійно обговорюється на нарадах керівників освітніх установ та керівників методичних служб.

Протягом 2018-2019 навчального року в містах та районах області фахівцями психологічної служби розроблені навчальні семінари з питань:

 - «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» для керівників закладів освіти, було проведено 25 заходів, на яких розглядались питання щодо посадових обов’язків практичного психолога, соціального педагога; система організації роботи фахівців психологічної служби; роль та місце практичного психолога в освітньому просторі; організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби в системі освіти та ін.

 

 - «Психологічна та соціальна компетентність керівників та педагогічних працівників освітньої організації у процесі реалізації Концепції Нової української школи» було проведено 5 заходів, з питань психологічних особливостей формування емоційного інтелекту учнів у процесі становлення НУШ; забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти у роботі психологічної служби в умовах НУШ; учитель Нової української школи, формула особистісно-професійного успіху; вектори діяльності психологічної служби в контексті НУШ та ін.

 

Усього проведено заходів – 30, охоплено 557 осіб.

 

6. Проведення заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти України

6.1.

Забезпечити організацію та проведення міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів-нарад, тематичних семінарів, тематичних виставок, круглих столів, науково-методичних масових заходів, конкурсів, майстер-класів, нарад, консиліумів, форумів, методичних об'єднань, тематичних вебінарів з актуальних питань розвитку психологічної служби усіх рівнів освіти за спільної участі керівників установ освіти, навчальних закладів та працівників психологічної служби з метою пошуку нових шляхів професійної взаємодії і розвитку

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

Протягом поточного навчального року фахівцями обласних структур психологічної служби Донецької області були організовані та проведені заходи з актуальних питань розвитку психологічної служби усіх рівнів освіти:

 • методичні, інструктивно-методичні наради – 5;
 • семінари, вебінари – 11;
 • методичні об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів – 4;
 • школи молодих психологів та соціальних педагогів – 4;
 • творчі групи (динамічні, інтервізійні, супервізійні, мобільні, фокус-групи) фахівців ПС – 2;
 • практикуми, тренінги – 6;
 • творчі майстерні, майстер-класи – 2;
 • регіональний фестиваль психологічних інновацій «Психофест інновацій» - 1;
 • науково-практична Web-конференція «Співдружність психологічної служби та батьків на засадах партнерства та діалогу» для фахівців психологічної служби Донецької та Харківської областей – 1;
 • психологічний воркшоп «Психологічна служба НУШ: новітні технології супроводу» в рамках XX міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» - 1;
 • постійно діюча оnline студія психолого-педагогічного супроводу для фахівців психологічної служби та класних керівників (заняття з теми «Психологічний супровід інклюзивної освіти: міфи та реальність», «Профілактика насильницьких та агресивних форм поведінки серед дітей та підлітків»);
 • постійно діючий інформаційний оnline ресурс Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти для фахівців психологічної служби усіх рівнів освіти - https://dnmcps.com.ua/.

6.2.

Сприяти участі працівників психологічної служби регіонів у міжнародних проектах з актуальних питань діяльності психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою)

2018-2020

Працівники психологічної служби регіону в поточному навчальному році продовжували щільно співпрацювати з громадськими організаціями (далі – ГО) та активно приймати участь у міжнародних проектах, таких як:

 • проект «Сприяння сталому розвитку та згуртуванню громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі»  Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Уряду Японії;
  • проект «Зміцнення стресостійкості фахівців у галузі освіти та зміцнення потенціалу членів громад у наданні психосоціальних послуг у східних областях України» ЮНІСЕФ спільно з ГО «Слова допомагають» та дитячим фондом «Здоров’я через освіту»;
 • проект «Школи як території миру», Save  the Children;
 • проект «Надання спеціалізованої психологічної та психотерапевтичної допомоги та підтримки найбільш постраждалим дітям, що мешкають в населених пунктах поблизу лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях» ГО «ПРОМИР», ЮНІСЕФ;
 • проекти «Психосоціальна підтримка населення», «Багатоцільова допомога в умовах надзвичайної ситуації та раннього відновлення вразливим верствам населення, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України»  чеської ГО «People in Need»;
 • онлайн - курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні;
 • проекти «Основи психосоціальної підтримки дітей і дорослих. Розвиток життєвих навичок», «Рух, гра, спорт» швейцарського гуманітарного фонду Terre des Hommes;
 • проект «Перша домедична допомога» психологічної кризової служби;
 • Литовсько-Український проект «Заохочення освітніх ініціатив в Новій Українській школі: на шляху до змін» Центру дітей та молоді Литви;
 • проект «Гендер та гендерно зумовлене насильство» ГО «Ла Страда – Україна»;
 • проект «Попередження гендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини» за підтримки ГО «Хліб для Світу» та ГО «Ла Страда – Україна»;
 • проекти «Шкільна служба порозуміння», «Створення системи протидії булінгу та насильства», «Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти. Створення та координація діяльності служб порозуміння з числа учнів/учениць для впровадження медіації за принципом рівний-рівному» ГО «Ла Страда – Україна», Unicef;
 • проект «Виховання дитини. Практичні аспекти» в межах міжнародної програми розвитку ICDP та ГО «Асоціація дитячих та сімейних психологів»;
 • проекти «Управління проблемами +», «Психосоціальна допомога населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні» міжнародної організації «Лікарі світу» (Médecins du Monde);
 • проект «Рука допомоги Україні» БФ « Надія по всьому світові», корекційна програма «Діти та війна. Навчання технік зцілення»;
 • проект «Амбасадори миру», що реалізується Донецьким молодіжним дебатним центром за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні;
 • Німецько-Український проект «Молодь дебатує» партнерських організацій «Internationales Haus Sonnenberg» та «EdCamp Ukraine»;
 • проект  «Простір розвитку дітей з ООП» Active citizens внаслідок отримання гранду від Британської ради в Україні;
 • проект «Розвиваємо інклюзивне освітнє середовище у дитячих садках Донецької та Луганської областей», реалізується за підтримки Представництва Дитячого фонду Організації Об`єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;
 • проект «Я обираю світ без булінгу!», який реалізується в  напрямку «Соціальна згуртованість» за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні та Добропільської міської ради та адмініструється ГО «Добропільський центр молоді «ДОБРО»;
 • проект «Молодь змінює суспільство» в рамках програми Благодійного Фонду «Посмішка дитини»;
 • проект «Розвиток вчителів по навичкам резільєнтності»,  м. Варшава, Польща, Unicef;
 • проект «Створюємо інклюзивне середовище у закладах загальної середньої освіти», Всеукраїнський фонд «Крок за Кроком», Unicef;
 • проект «Зміцнення громадської довіри», благодійна організація «Благодійний фонд «ГОФ» від уряду США;
 • проект «Зміцнення соціальної згуртованості» МБФ «Карітас України»;
 • проект «Поширення інформації щодо гігієни серед населення, постраждалого від конфлікту в Донецькій та Луганській областях на сході України», ADRA Ukraine спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ);
 • проект «Психосоціальна підтримка населення» Міжнародний медичний  корпус;
 • співпраця з офіцерами підрозділів ювенальної превенції Нацполіції у Донецькій області в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру, що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу з метою координації зусиль виконавчої влади та місцевого самоврядування задля впровадження Регіональної програми профілактики правопорушень серед дітей на території Донецької області на 2019-2022 роки.;
 • співпраця з Центром психосоціальної реабілітації Національного університету «Києво–Могилянська академія» (м. Покровськ) за підтримки уряду Німеччини, Мальтійської міжнародної служби допомоги.

6.3.

Сприяти узагальненню та поширенню інноваційного досвіду роботи працівників психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

Український науково-методичний   центр практичної психології і соціальної роботи,
департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій,
обласні інститути після дипломної  педагогічної освіти,
обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

Фахівцями психологічної служби області узагальнюється та поширюється інноваційний досвід практичної роботи працівників у вигляді теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, майстер-класів, занять з елементами тренінгу та ін. Робота з розповсюдження передового досвіду проводиться для керівників закладів освіти, педагогів, батьків.

Широкий тематичний спектр надає можливість підвищення професійного рівня фахівців у різних напрямках, а саме:

 • модель психолого-педагогічного супроводу «Створення умов для успішної соціалізації учнів з особливими освітніми потребами», Щирова Т.О.;
 • майстер-клас «Стратегія зменшення ризиків у допоміжних професіях як умова формування психологічного благополуччя», ІІІ регіональний психофест інновацій «Психофест інновацій», Шкондіна Н. М.;
 • узагальнена тема досвіду «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», Семенюк В.Л.;
 • узагальнена тема досвіду роботи «Гуманізація взаємин особистості та колективу», Гнілова О. Ю.;
 • майстер-клас «Мандала, як один зі шляхів пізнання себе»;
 • авторська програма з казкотерапії в роботі практичного психолога ЗДО «Калейдоскоп Петрикових емоцій», Дмитрієва Л.В.;
 • авторська програма «Грані моєї душі», психологічна допомога підліткам 13-17 років та сприяння їх особистісному розвитку, Полозюк Ю.М.;
 • метафоричні асоціативні карти «Intermezzo» для практичних психологів ЗЗСО, Голощапова О.В.;
 • психологічна гра «Книгоманія» для практичних психологів шкіл, Голощапова О.В.;
 • узагальнена тема досвіду «Психологічна підтримка в процесі формування соціальної компетентності та самореалізації особистості», Проходець Ю. В.;
 • модель взаємодії психологічної служби НВК з батьками «Щасливе дитинство. Грані та межі взаємодії в сім´ї»;
 • воркшоп від майстра «Як зберегти внутрішню рівновагу та бути ефективним»;
 • узагальнений досвід «Арт-терапія у роботі практичного психолога ЗНЗ», Іванова О.С.;
 • модель психологічного супроводу педагогів у період освітніх змін та формування готовності до інновацій «Психологічний коучинг», Головко В. А., Слободянюк Т.М.;
 • узагальнений досвід «Психологічний менеджмент особистісно-професійного розвитку сучасного педагога», Куницька Т.В.;
 • майстер-клас «Корекційні можливості правопівкульного креативного малювання в роботі практичного психолога» Федорова О.П, ІІІ регіональний психофест інновацій «Психофест інновацій» та ін.

 

Створено обласні банки даних на базі Донецького обласного ІППО:

 • моделі психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу в освітньому закладі;
 • моделі взаємодії психологічної служби освітнього закладу з батьками;
 • інноваційна діяльність фахівців психологічної служби системи освіти.
             

 

 

 

 

В.о. директора  КЗ ДНМЦ ПС                                                 ____________________________                                          Н. В. Лугінець

(050) 161-58-30                                                                                                                  (підпис)                                           М.П.

 

 

Виконавці:

Фахівці КЗ ДНМЦ ПС