Виконання у 2017-2018 н.р. Плану заходiв щодо розвитку психологічної служби на період до 2020р

gerb.png

УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ

84206, м. Дружківка, вул. Паризької Комуни, 56. E-mail: dnmcps@ukr.net

31.05.2018  № 01/01-106

Заступнику міністра
освіти і науки України
П.К. Хобзею


На виконання пункту 2.2. наказу МОН України від 08.08.2017 р.  №1127  «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року» з метою підвищення ефективності діяльності та  удосконалення навчально-методичного забезпечення психологічної служби  системи освіти області Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти надає інформаційний звіт про виконання  Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року    (за 2017-2018 н.р.).

Матеріали додаються окремим файлом (Додаток 1).

З повагою,
в. о. директора                            Н.В. Лугінець

 

Додаток 1

до листа ДНМЦ ПС

від 31.05.2018 р. № 01/01-106

Інформація про виконання

Плану заходів щодо розвитку психологічної служби

на період до 2020 року

наказ МОН України від  08.08.2017 р.  №1127

 

Донецька область

Заданная

Виконавці

Терміни

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

1. Розвиток мережі психологічної служби системи освіти України

1.3.

Проводити щорічний моніторинг щодо забезпеченості навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

ДНМЦ ПС здійсню, тричі на рік, моніторинг розвитку та діяльності психологічних служб міст/районів області, ОТГ. Відслідковується динаміка змін кількості ставок та працюючих, їх освітнього і кваліфікаційного рівня, ведеться база даних щодо забезпеченості ставками фахівців психологічної служби навчальних закладів усіх типів. Додатково проводиться моніторинг забезпеченості навчальних закладів наближених до лінії зіткнення. Станом на 01.06.2018 р. кількість ставок практичних психологів міських/ районних психологічних служб  області, ОТГ та навчальних закладів обласної комунальної власності становить 446,05-  при нормативній потребі 801 ставка, а кількість ставок соціальних педагогів становить 102,25, при нормативній потребі 385,5 ставки. Таким чином забезпеченість ставками практичних психологів по області становить 55,7%, а забезпеченість ставками соціальних педагогів – 26,5%. Низький відсоток забезпеченості ставками соціальних педагогів пояснюється відсутністю спеціалістів відповідного фаху, оскільки в області немає закладів вищої освіти, які ведуть їх підготовку.

 

1.4.

Забезпечити введення та збереження посад практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах усіх типів, форм власності та рівнів підпорядкування в умовах реформування системи освіти та адміністративно-територіального реформування

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

Станом на 01.06.2018 р. на підконтрольній територій знаходиться 15 міських, 12 районних психологічних служб та 5 ОТГ. Відповідно до наданих аналітичних матеріалів, у 2017-2018 н. р. спостерігається тенденція до незначного збільшення кількості фахівців психологічної служби та кількості навчальних закладів, забезпечених ставками. Повністю забезпечені ставками практичних психологів  дитячі будинки та заклади освіти нового типу міст і районів, а ставками соціальних педагогів стовідсоткове забезпечення мають тільки дитячі будинки.

У містах та районах збережено ставки методистів, які відповідають за психологічну службу.

У м.м. Дружківка, Покровськ, а також Нікольському,  Мангушському і Ясинуватському районах  методистів  з психологічної служби немає.

В області збережені та функціонують 5 міських ЦППСР (м.м. Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Маріуполь), а також вживаються заходи для збереження ставок практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів у новостворених ОТГ.

На 2018-2019 н. р. планується введення ставок практичних психологів в закладах системи освіти:

 • заклади дошкільної освіти (ясла-садок) - 2ставки;
 • заклади дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу - 4 ставки;
 • заклади загальної середньої освіти - 14 ставок;
 • а також введення ставок соціальних педагогів у закладах загальної середньої освіти -  2,75 ставки.

 

 

2. Удосконалення організаційного рівня функціонування психологічної служби системи освіти України

2.6.

Сприяти удосконаленню роботи «Телефонів довіри» для консультування учнів, педагогів, батьків

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київськоїміської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

 З метою надання оперативної психологічної допомоги з актуальних питань щодо підтримки всіх учасників навчально-виховного процесу, в Донецькій області постійно діють 28  пунктів «Телефонів довіри», у разі чого регулярно надається консультативна психологічна допомога. Основні проблеми, з якими звертаються учасники навчально-виховного процесу  до  телефонного консультування: екзистенціальні, вікові, сімейні конфлікти, кризові стани (психологія важкого горя, втрати близької людини;  хвороба чи вмирання) та ін.

2.7.

Проводити (щорічно) дослідження стану розвитку психологічної служби системи освітиУкраїни

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київськоїміської державних адміністрацій

 

 

2018-2020

ДНМЦ ПС щорічно, у червні, за наданими інформаційно-аналітичними матеріалами фахівців психологічної служби здійснює аналіз стану розвитку служби міст/ районів області, ОТГ, а також інтернатних закладів обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Порівняно з попереднім навчальним роком кількість практичних психологів зросла на 58 осіб, а соціальних педагогів – на 3 особи.

Загалом на кінець навчального року кількість фахівців психологічної служби області зросла на 61 особу. Кількість ставок практичних психологів зросла  у сільських навчальних закладах (на 3 ставки), а соціальних педагогів – у міських на 0,75 ставки та у сільських на 1,25 ставки.

Загалом у психологічній службі області налічується 751 фахівець, з них: 556 практичних психологів, 141 соціальний педагог, 42 методисти міських і районних психологічних служб.

 

 

 

 

 

 

3. Покращення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти України

3.2.

Розробити технології супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018

У Донецькій області супрвід сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації від 23.06.2011 № 623/61та  посібнику за редакцією А.Г. Обухівською «Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»  Київ- 2016.

Батькампропонуються індивідуальні консультування з психологом, організовуються «святкові зустрічі», спеціальні тренінги, бесіди, батьківськи всеобучі, демонстраційні заняття, виїзди додому,  телефонні консультування -   з метою допомоги батькам в орієнтуванні у особливих  потребах дитини; формування у батьків адекватного уявлення про проблеми та можливості дитини, уміння бачити ії позитивні сторони, досягнення, успіхи, розвиток, а не тільки порушення та діагноз формування активної позиції батьків у допомозі дитині; навчання батьків навичкам ефективної  взаємодії та гри з дитиною; підтримка позитивного стилю взаємодії батьків з дитиною.

3.3.

Забезпечити підготовку та публікацію інформаційних, аналітичних матеріалів, методичних посібників, рекомендацій, статей з актуальних питань діяльності психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018

Підготовлено матеріали з досвіду практичної  роботи “Моделювання психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу: від теорії до практики”/ автор — уклад. О.О. Зарицький, Є.В. Афоніна, Н.В. Міщенко. - Слов'янськ: Витоки, 2018.

Розроблена психологічна гра «Книгоманія» (Авторське право № 76714 від 08.02.2018 Міністерства економіки розвитку України).

Підготовлені  методичні рекомендації щодо використання у роботі психологів навчальних закладів здоров’язберігаючих  технологій.

У виданні ресурсного центру валеонасиченого освітнього простору для розвитку студентів, педагогів, психологів, батьків та дітей  опублікована стаття  на тему «Система роботи у направленні підготовки дітей до школи в умовах дефіциту психологічних ставок».

Всього у Донецької області методичних розробок, інформаційних матеріалів, оформлених рекомендацій, статей -202.

3.4.

Розробити і впровадити інноваційні програми тренінгів для всіх учасників навчально-виховного процесу з актуальних питань діяльності психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

Розробленоцикл тренінгів на тему “Інновації починаються з нас” -  для педагогів, які планують працювати у перших класах; “Інклюзивній освіті — Так!”  - для вчителів та асистентів вчителів, які планують  працювати в інклюзивному просторі.

Компонована програма тренінгових занять для педагогів: «Профілактика професійного вигоряння педагогів в умовах сьогодення».

Розроблена та впроваджена  інноваційна тренінгова програма за темою «Впровадження у школі учнівського самоврядування» (тренінг цільопологання).

3.5.

Забезпечити методичний супровід профілактики різних форм насильства серед учнів шляхом упровадження відновних практик у навчальних закладах

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

Фахівцями Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби систематично ведеться  робота щодо координації та супроводу діяльності   працівників психологічної служби міст та районів області з  профілактики різних форм насильства серед учнів, шляхом упровадження відновних практик у навчальних закладах, що сприятиме становленню мирної атмосфери та зниженню рівня агресивної поведінки серед підлітків, формуванню толерантного ставлення у стосунках з іншими, розуміння і прийняття основних засад демократичного суспільства: верховенство права, повага до інших членів суспільства, толерантність, відповідальність та ін.

Тематика відповідних заходів:

- «Шкільна служба порозуміння. Медіація – крок до примирення»

- «Мистецтво спілкування»

- «Булінг в учнівському   середовищі»

- «Правила безпечної поведінки в мережі Інтернет»

- «Навчаємось проявляти себе та спілкуватися впевнено»

- «Національна дитяча «гаряча лінія» - для дітей та про дітей»

 - «Розвиток стресостійкості при вирішенні життєвих завдань.Портрет позитивної людини» 

- «Вирішення конфліктів мирним шляхом», тощо.

Охоплено протягом року 6924 особи.

Дані заходи формують безпечне і доброзичливе шкільне середовище, допомогають знизити конфлікти і скоротити випадки насильства в стінах шкіл, поліпшити міжособистісні і міжгрупові взаємостосунки (особливо будучи частиною комплексної програми по попередженню насилля).

4. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби системи освіти України

4.2.

Впроваджувати програми соціально-педагогічної і психологічної роботи з профілактики насильства і конфліктів в учнівському середовищі з використанням медіації

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

У навчальних закладах Донецької області активно впроваджується програма шкільних служб порозуміння (ШСП).

Протягом 2017- 2018 н.р. пройшли навчання 31 фахівець психологічної служби області.

Проведено  медіацій – 453

Проведено кіл - 280

Шкільних служб порозуміння -31

Охоплено осіб – 6924.
 

4.3.

Вивчати стан (щорічно) забезпеченості матеріально-технічних умов (окремі кабінети, обладнання, науково-методична база) для організації діяльності працівників психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

 

2018-2020

Щорічно - станом на  01.06. - ДНМЦ ПС надаються аналітично – статистичні матеріали до департаменту освіти і науки області  та МОНУкраїни.

Таким чином, станом на 01.06.2018 р. забезпеченість кабінетами в області складає:

 • кабінети практичних психологів – 350, обладнанні комп’ютерами - 110;
 • кабінети соціальних педагогів – 49, обладнанні комп’ютерами -15;
 • кабінети практичних психологів/соціальних педагогів -120, обладнанні комп’ютерами -37.

Більш  детальнішийта розгорнутийперелік обладнання зазначений  в аналітичній довідці(Лист КЗ ДНМЦ ПС від 31.05.2018р., № 01/02-103, п. 3.2 аналітичної довідки щодо розвитку психологічної служби у Донецькій області в 2017-2018 н.р.)

4.4.

Забезпечити роботу online-студії з обміну досвідом «Інноваційна діяльність фахівців психологічної служби системи освіти»

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

Обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби

2018-2020

У поточному навчальному році були проведені:

 • он-лайн конференція за темою«Робота психологічних служб області щодо психосоціальної підтримки учасників навчально-виховного процесу»;
 • обласні вебінари «Гіперактивінсть з дефіцитом уваги:симптоми, причини, супровід» та «Інноваційні технології як засіб розвитку особистості дитини»;
 • онлайн – студія на тему «Професійна майстерня практичного психолога дошкільного закладу» за підтримки тренінгової компанії «Вершина» (м.Київ)

Започатковано  функціонування  на офіційному веб – сайті психологічного онлайн – кабінету «Інклюзія в  освіті» (для всіх закладів освіти області)

Розроблено алгоритм інформування щодо основних заходів психологічної служби  і психолого-медико-педагогічної консультації  веб-сторінці сайту управління освіти (м.Краматорськ) та протягом звітного періоду проводились виступи на місцевому радіо «Меридіан» ( 14 виступів), підготовлено 12 публікацій у місцевих газетах з актуальних психологічних тем.

 

4.5.

Впроваджувати інформаційно-освітню протиалкогольну програму «Сімейна розмова»

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти(управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

Протягом 2017-2018 навчального року у Донецькій області продовжує впроваджуватися  інформаційно-освітня програма «Сімейна розмова». За планом впровадження програми у  поточному році було  забезпечено проведення вхідного та вихідного діагностування учасників програми.

У впроваджені брали участь  12 міст і 5 районів Донецької області.

Супроводжували програму82 фахівця у 81 навчальному  закладі області.

Загальна кількість респондентів склала 2858 осіб.

22.05.2018 р. ДНМЦ ПС звітував про узагальнені результати щодо проведення вихідного опитування учасників інформаційно-освітньої  протиалкогольної програми «Сімейна розмова» в закладах освіти області до УНМЦ  практичної психології і соціальної роботи.

5. Підвищення психологічної компетентності керівників закладів і установ освіти

5.3.

Забезпечити організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування нової української школи за тематикою:

«Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти»; «Ефективний менеджмент у закладах освіти»; «Формування організаторських умінь, комунікативної і конфліктологічної компетентності»; «Підвищення психологічної культури»; «Формування готовності усіх учасників навчально-виховного процесу до впровадження концепції Нової української школи»;

 

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

Фахівцями психологічної служби області у поточному навчальному  році були організовані та проведені семінари, тренінги, круглі столи для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування нової української школи.

Тематика та кількість проведених заходів складає:

 • «Організаційно-правовіаспектидіяльностіпсихологічноїслужбисистемиосвіти»-32 заходи;
 • «Підвищення психологічної культури»-48 заходів;
 • «Формування готовності усіх учасників навчально-виховного процесу до впровадження концепції Нової української школи»  - 346 заходів.

5.4.

Розробити програми та забезпечити проведення навчальних семінарів з питань:

- «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» для керівників навчальних закладів;

- «Психологічна підготовка керівника закладу освіти до роботи в умовах соціокультурних змін»;

- «Психолого-педагогічнийсупровідорганізаціїнавчально-виховногопроцесу в умовах реформування освіти» для керівників районних (міських) методичних центрів (кабінетів);

- кейс-курс «Психологічна та соціальна компетентність керівників та педагогічних працівників освітньої організації у процесі реалізації Концепції Новоїукраїнської школи»

 

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

В містах та районах області фахівцями психологічної служби розроблені

 • цикл тренінгів для керівників закладів освіти за темами «Інноваціям – Так!», «Менеджмент управління закладом з інклюзивним навчанням», «Підготовка батьків до впровадження інклюзивної освіти»
 • семінари для керівників шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів за темами: «Психолого-педагогічний супровід організації навчально-виховного процесу в умовах реформування освіти», «Інноваційні технології як засіб розвитку особистості дитини», «Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми», «Наступність у роботі практичного психолога та вчителя 1-х  класів в умовах НУШ»

Навчальний семінар за темою: «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» для керівників навчальних закладів – триває в розробці.

6. Проведення заходів щодо розвитку психологічної служби системи освітиУкраїни

6.1.

Забезпечити організацію та проведення міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів-нарад, тематичних семінарів, тематичних виставок, круглих столів, науково-методичних масових заходів, конкурсів, майстер-класів, нарад, консиліумів, форумів, методичних об'єднань, тематичних вебінарів з актуальних питань розвитку психологічної служби усіх рівнів освіти за спільної участі керівників установ освіти, навчальних закладів та працівників психологічної служби з метою пошуку нових шляхів професійної взаємодії і розвитку

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

Протягом поточного навчального року фахівці психологічної служби області  взяли  участь та провели наступні заходиз актуальних питань розвитку психологічної служби:

 • Національний круглий стіл на тему «Правове регулювання психологічної допомоги в Україні» - 1;
 • Всеукраїнська конференція – 1;
 • Всеукраїнський семінар-нарада, щодо проблемних питань діяльності психологічної служби та соціально – педагогічного патронажу у системі освіти  України-1;
 • науково-практичні конференції – 4;
 • семінари та вебінари - 7;
 • круглі столи - 5;
 • творчі майстерні, майстер-класи- 5;
 • обласні фестивалі для фахівців психологічної служби – 2;
 • супервізійні зустрічі по впровадженню проекту «Підготовка вчителів до розвитку  стресостійкості / життєстійкості у дітей у навчальному закладі»-56;
 • обласний кластер  «Менеджмент підготовки та супроводу міжшкільних дебатів команд старшокласників мовами європейських країн» - 1.

 

6.2.

Сприяти участі працівників психологічної служби регіонів у міжнародних проектах з актуальних питань діяльності психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою)

2018-2020

Участь працівників психологічної служби області у міжнародних проектах з актуальних питань діяльності психологічної служби:

 1. Міжнародна організація міграції за підтримкою уряду Японії «Комунікація і партисипація у громадах, які постраждали від конфлікту на сході України»
 2. Чешская международная гуманитарная организация «PeopleinNeed»

 (м. Слов’янськ)

 1. Громадська організація «Ла Страда-України», навчальна програма «Базові навички медіатора/ медіатори в закладах освіти. Створення та координація діяльності служб порозуміння»,
 2. Громадська організація «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» (м.Київ), за підтримки уряду Німеччини та Мальтійської служби допомоги м. Львів.
 3. Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) спільно з громадською організацією «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова допомагають», проект « Вчимося жити разом»
 4. Міжнародний навчальний проект «TRE: Tenisonand Trauma Releasing Exercises» за участю Асоціації травмотерапевтів України.
 5. Триває співпраця та участь практичних психологів у реалізації міжнародних проектів, а саме:
 • допомога дітям та сім’ям учасників АТО спільно з International MedikalCorps;
 • комплексний підхід до вирішенні проблем гендерно-зумовленого насильства та насильства по відношенню до хлопчиків, дівчат, жінок та чоловіків у східних регіонах України

6.3.

Сприяти узагальненню та поширенню інноваційного досвіду роботи працівників психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

Український науково-методичний   центр практичної психології і соціальної роботи,
департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій,
обласні інститути післядипломної педагогічної освіти,
обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

Фахівцями психологічної служби області узагальнюєтьсята поширюється досвід практичної роботи працівників психологічної служби  у вигляді проведення семінарів, тренінгів для керівників закладів освіти, вчителів, батьків за темами:

 • «Інноваціям – Так!»;
 • «Менеджмент управління закладом з інклюзивним навчанням»;
 • «Підготовка батьків до впровадження інклюзивної освіти»
 • «Інноваційні технології як засіб розвитку особистості дитини» та ін.

Розроблено цикл тренінгів: “Інновації починаються з нас” - для педагогів, які  працювати у перших класах; “Інклюзивній освіті — Так!” - для вчителів та асистентів вчителів, які планують працювати в інклюзивному просторі;

компонована програма тренінгових занять для педагогів: «Профілактика професійного вигоряння педагогів в умовах сьогодення» та ін.

             

 

В.о. директора                        Н.В. Лугінець