Виконання Плану заходiв щодо розвитку психологічної служби на період до 2020р. у період з 2017 по 2020 р.р.

 

Додаток

до листа КЗ ДНМЦ ПС

від 27.05.2020 р. № 01/01-96

 

 

Інформація про виконання

Плану заходів щодо розвитку психологічної служби

на період до 2020 року

наказ МОН України від 08.08.2017 р. №1127

Донецька область

 

Завдання

Виконавці

Терміни

Стан

 виконання

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

 1. Розвиток мережі психологічної служби системи освіти України

1.3.

Проводити щорічний моніторинг щодо забезпеченості навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

2017-2018н.р.

Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти» (далі – Центр) здійснює тричі на рік, моніторинг розвитку та діяльності психологічних служб міст/районів області, ОТГ. Відслідковується динаміка змін кількості ставок та працюючих осіб, їх освітнього і кваліфікаційного рівня, ведеться база даних щодо забезпеченості ставками фахівців психологічної служби навчальних закладів усіх типів. Додатково проводиться моніторинг забезпеченості навчальних закладів наближених до лінії зіткнення.

Станом на 01.06.2018 р. кількість ставок практичних психологів міських/районних психологічних служб  області, ОТГ та навчальних закладів обласної комунальної власності становить 446,05-  при нормативній потребі 801 ставка, а кількість ставок соціальних педагогів становить 102,25, при нормативній потребі 385,5 ставки.

Таким чином забезпеченість ставками практичних психологів по області становить 55,7%, а забезпеченість ставками соціальних педагогів – 26,5%.

Низький відсоток забезпеченості ставками соціальних педагогів пояснюється відсутністю спеціалістів відповідного фаху, оскільки в області немає закладів вищої освіти, які ведуть їх підготовку.

2018-2019н.р.

Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти» (далі – Центр) здійснює тричі на рік моніторинг розвитку та діяльності психологічних служб міст, районів, ОТГ області.

Відстежується динаміка змін кількості ставок та працюючих осіб, їх освітнього і кваліфікаційного рівня, ведеться база даних щодо забезпеченості ставками фахівців психологічної служби освітніх закладів усіх типів. Додатково проводиться моніторинг забезпеченості освітніх закладів наближених до лінії зіткнення.

Станом на 01.06.2019 р. кількість ставок практичних психологів міських, районних психологічних служб області, ОТГ та закладів освіти обласної комунальної власності становить – 459,75, при нормативній потребі – 732 ставки, а кількість ставок соціальних педагогів становить – 123,25, при нормативній потребі – 356,75 ставки. Таким чином, забезпеченість ставками практичних психологів по області становить 62,8%, а соціальних педагогів – 34,5%. Низький відсоток забезпеченості ставками соціальних педагогів пояснюється відсутністю спеціалістів відповідного фаху.

У 2018-2019 навчальному році в психологічній службі області налічується 743 фахівці, з них: 560 практичних психологів, 153 соціальних педагогів, 30 методистів з психологічної служби міст та районів.

Кількість фахівців психологічної служби зросла на 14 осіб: кількість практичних психологів – на 2 особи, соціальних педагогів – на 12 осіб.

Забезпеченість закладів освіти всіх типів і форм власності фахівцями психологічної служби у 2018-2019 навчальному році у порівнянні з попереднім становить:

- заклади освіти міст у цьому році налічують 403,5 ставки практичних психологів (на 18,7 ставки більше, ніж у минулому році), 110,25 ставки – соціальних педагогів (що на 13,25 ставки більше);

- заклади освіти у селах (селищах) у поточному році становлять 56,25 ставки практичних психологів та 13 ставок соціальних педагогів (що на 7,75 ставки більше, ніж у минулому році).

2019-2020н.р.

 

 

 

 

 

 

Фахівці Центру здійснюють моніторинг розвитку та діяльності психологічних служб міст, районів, ОТГ Донецької області тричі на рік, а також відстежують динаміку змін кількості ставок та працюючих осіб, їх освітнього і кваліфікаційного рівня, ведеться база даних щодо забезпеченості ставками фахівців психологічної служби освітніх закладів усіх типів. Окрім того, додатково проводиться моніторинг забезпеченості фахівцями психологічної служби закладів освіти, наближених до лінії зіткнення.

Станом на 01.06.2020 р. кількість ставок практичних психологів міських, районних психологічних служб області, ОТГ та закладів освіти обласної комунальної власності становить – 489,3, при нормативній потребі – 749,75 ставки, а кількість ставок соціальних педагогів становить – 127,75, при нормативній потребі – 374,75 ставки. Таким чином, забезпеченість ставками практичних психологів по області становить 65,3%, а соціальних педагогів – 34,1%. Низький відсоток забезпеченості ставками соціальних педагогів пояснюється відсутністю спеціалістів відповідного фаху.

У 2019-2020 навчальному році в психологічній службі Донецької області налічується 760 фахівців, з них: 563 практичних психологів, 155 соціальних педагогів, 42 методиста методичного кабінету з фаховою освітою, на якого покладені обов’язки по координації психологічної служби міст, районів, ОТГ.

Кількість фахівців психологічної служби зросла на 17 осіб: кількість практичних психологів – на 3 особи, соціальних педагогів – на 2 особи, методистів  - на 12 осіб.

Забезпеченість закладів освіти всіх типів і форм власності фахівцями психологічної служби у 2019-2020 навчальному році у порівнянні з попереднім становить:

 • заклади освіти міст у цьому році налічують 429,05 ставки практичних психологів (на 25,55 ставки більше, ніж у минулому році), 121,5 ставок – соціальних педагогів (на 11,25 ставки більше);
 • заклади освіти у селах (селищах) у поточному році становлять 60,25 ставки практичних психологів (на 4 ставки більше, ніж у минулому році) та 6 ставок соціальних педагогів.

За період виконання Плану заходу щодо розвитку психологічної служби з 2017 по 2020 роки загальна кількість фахівців психологічної служби Донецької області зросла на 21 особу: кількість практичних психологів – на 7 осіб, соціальних педагогів – на 14 осіб, методистів –  залишилась на тому ж рівні.

1.4.

Забезпечити введення та збереження посад практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах усіх типів, форм власності та рівнів підпорядкування в умовах реформування системи освіти та адміністративно-територіального реформування

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

2017-2018н.р.

Станом на 01.06.2018 р. на підконтрольній території знаходиться 15 міських, 12 районних психологічних служб та 5 ОТГ. Відповідно до наданих аналітичних матеріалів, у 2017-2018 н. р. спостерігається тенденція до незначного збільшення кількості фахівців психологічної служби та кількості навчальних закладів, забезпечених ставками. Повністю забезпечені ставками практичних психологів  дитячі будинки та заклади освіти нового типу міст і районів, а ставками соціальних педагогів стовідсоткове забезпечення мають тільки дитячі будинки. У містах та районах збережено ставки методистів, які відповідають за психологічну службу.

У м. Дружківка, м. Покровськ, а також Нікольському,  Мангушському і Ясинуватському районах  методистів  з психологічної служби немає.

В області збережені та функціонують 5 міських ЦППСР (м. Бахмут, м. Костянтинівка, м. Краматорськ, м. Лиман, м. Маріуполь), а також вживаються заходи для збереження ставок практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів у новостворених ОТГ.

У 2018-2019 н. р. планується введення ставок практичних психологів в закладах системи освіти:

 • заклади дошкільної освіти (ясла-садок) – 2 ставки;
 • заклади дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу - 4 ставки;
 • заклади загальної середньої освіти - 14 ставок;
 • а також введення ставок соціальних педагогів у закладах загальної середньої освіти -  2,75 ставки.

2018-2019н.р.

Станом на 01.06.2019 р. у Донецькій області продовжують функціонувати 15 міських, 12 районних психологічних служб та 5 ОТГ. Загальна кількість закладів освіти всіх типів та форм власності становить 1109, з яких тільки 583 заклади освіти забезпечені ставками практичних психологів та 149 – ставками соціальних педагогів.  Навчально-реабілітаційні центри та спеціальні, санаторні загальноосвітні школи-інтернати повністю забезпечені ставками практичних психологів, більш того, навчально-реабілітаційні центри цілком забезпечені ставками соціальних педагогів.

У поточному навчальному році кількість фахівців психологічної служби зросла на 14 осіб:  кількість практичних психологів – на 2 особи, соціальних педагогів – на 12 осіб.

В області продовжують функціонувати тільки 4 центри практичної психології і соціальної роботи (м. Бахмут, м. Костянтинівка, м. Лиман, м. Маріуполь), адже на початку 2018-2019 навчального року у м. Краматорськ Донецької області міський центр практичної психології і соціальної роботи (далі – ЦППСР) був розформований, згідно з наказом Краматорської міської ради управління освіти від 31.08.18р. №91-к практичні психологи ЦППСР були переведені у заклади освіти міста.

У містах та районах Донецької області, а саме: м. Авдіївка, м. Слов’янськ, Мангушський район, Ясинуватський район – посади методистів з психологічної служби залишаються вакантними.

У таких містах, районах, ОТГ, як: м. Покровськ, Слов’янський район, Нікольський район, Миколаївська ОТГ, Соледарська ОТГ, Черкаська ОТГ, Шахівська ОТГ, Іллінівська ОТГ – ставки методистів, що відповідають за психологічну службу не передбачені штатними розписами.

З метою забезпечення та збереження посад практичних психологів, соціальних педагогів, методистів з психологічної служби була проведена наступна робота:

 • подання офіційних звернень, клопотань до місцевих органів виконавчої влади щодо необхідності введення ставок методистів, практичних психологів та соціальних педагогів;
 • посилення популяризації щодо діяльності психологічної служби в містах, районах, ОТГ Донецької області та ін.

2019-2020н.р.

Станом на 01.06.2020 р. у Донецькій області функціонують 13 міських, 12 районних психологічних служб та 11 об’єднаних територіальних громад. Загальна кількість закладів освіти всіх типів та форм власності становить 1142, з яких тільки 567 закладів освіти забезпечені ставками практичних психологів та 152 – ставками соціальних педагогів. Навчально-реабілітаційні центри та спеціальні, санаторні загальноосвітні школи-інтернати повністю забезпечені ставками практичних психологів, більш того, навчально-реабілітаційні центри цілком забезпечені ставками соціальних педагогів.

Кількість фахівців психологічної служби у 2019-2020 навчальному році в порівнянні з попереднім зросла на 17 осіб: кількість практичних психологів – на 3 особи, соціальних педагогів – на 2 особи, методистів  - на 12 осіб.

В області функціонують 4 центри практичної психології і соціальної роботи:

 • м. Костянтинівка,
 • м. Лиман,
 • м. Маріуполь,
 • Бахмутська міська ОТГ.

У містах та районах Донецької області, а саме: м. Мирноград, Мангушський район, Олександрівський район – посади методистів з психологічної служби є вакантними.

У таких містах, районах, ОТГ, як: м. Покровськ, Нікольський район, Андріївська ОТГ, Званівська ОТГ, Миколаївська ОТГ, Олександрівська ОТГ, Сіверська ОТГ, Шахівська ОТГ – ставки методистів, що відповідають за психологічну службу не передбачені штатними розписами.

Для збереження посад практичних психологів, соціальних педагогів, методистів з психологічної служби та з метою забезпечення закладів освіти області фахівцями психологічної служби – була проведена наступна робота:

 • подання офіційних звернень, клопотань до місцевих органів виконавчої влади щодо необхідності введення ставок методистів, практичних психологів та соціальних педагогів;
 • посилення популяризації щодо діяльності психологічної служби в містах, районах, ОТГ Донецької області та ін.

2.6.

Сприяти удосконаленню роботи «Телефонів довіри» для консультування учнів, педагогів, батьків

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

2017-2018н.р.

З метою надання оперативної психологічної допомоги з актуальних питань щодо підтримки всіх учасників навчально-виховного процесу, в Донецькій області постійно діють 28  пунктів «Телефонів довіри», у разі чого регулярно надається консультативна психологічна допомога.

Основні проблеми, з якими звертаються учасники навчально-виховного процесу  до  телефонного консультування:

 • екзистенціальні, вікові, сімейні конфлікти;
 • кризові стани (психологія важкого горя, втрати близької людини;  хвороба чи вмирання) та ін.

2018-2019н.р.

Питання соціального захисту та психологічної підтримки дітей та підлітків знаходиться в площині підвищеної уваги системи освіти Донецької області.

«Телефон довіри» дозволяє забезпечити можливість дітям та підліткам, переживаючи емоційну кризу, отримати невідкладну фахову допомогу.

На сьогодні «Телефон довіри» виконує ряд соціально важливих функцій:

 • надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу, що опинились  в стані емоційної напруги;
 • профілактика родинного та дитячого неблагополуччя;
 • профілактика порушень прав людини;
 • профілактика суїцидальної поведінки;
 • функція координації та перенаправлення;
 • інформаційно-просвітницька функція, що сприяє формуванню психологічної культури всіх учасників освітнього процесу.

Станом на 01.06.2019 р. у закладах освіти Донецької області діють 32 лінії «Телефонів довіри» (у минулому році функціонували 28 ліній, що на 4 більше у порівнянні з 2017-2018 н. р.).

До того ж, у багатьох закладах освіти фахівці  психологічних служб розпочали використовувати додаткові мобільні номери, адже вони мають запит від учасників освітнього процесу, що актуалізує важливість наявності невідкладної психологічної допомоги в кризових ситуаціях.

Слід зазначити, що ведеться інформаційно-просвітницька робота про наявність гарячих ліній «Телефону довіри», куди може звернутися за консультаційною допомогою кожен бажаючий.

Подальший розвиток ліній телефону довіри є запорукою підвищення рівня захищеності учасників освітнього процесу.

2019-2020н.р.

Фахівці психологічної служби Донецької області сприяють та  удосконалюють роботу «Телефонів довіри» для всіх учасників освітнього процесу, які опинилися у важкій ситуації.

Основні питання з якими звертаються до телефону довіри це:

 • міжособистісні стосунки;
 • дитяче-батьківські відносини;
 • конфлікти у родині;
 • рані статеві стосунки;
 • депресивні стани у підлітків;
 • профілактика суїцидальної поведінки;
 • вікові та індивідуальні особливості розвитку дитини;
 • професійне «вигорання» педагогів;
 • взаємовідносини в системі «вчитель-учень», та ін.

Станом на 01.06.2020 р. в закладах освіти Донецької області функціонує 71 лінія  «Телефонів  довіри», це на 39 ліній більше у порівнянні з 2018-2019 н.р.

Також хочемо зазначити, що збільшення телефонів довіри відбулося під час карантину коли учні, педагоги, батьки знаходяться на самоізоляції і потребують кваліфікованого психологічного консультування.

 

2017-2018 н. р. – 28 ліній «Телефонів довіри»;

2018-2019 н. р. – 32 лінії «Телефонів довіри»;

2019-2020 н. р. – 71 лінія «Телефонів довіри».

 

За період виконання Плану заходу щодо розвитку психологічної служби з 2017 по 2020 роки відбулося збільшення «Телефонів довіри» на – 43 лінії.

2.7.

Проводити (щорічно) дослідження стану розвитку психологічної служби системи освіти України

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

2017-2018н.р.

Центр щорічно, у червні, за наданими інформаційно-аналітичними матеріалами фахівців психологічної служби здійснює аналіз стану розвитку служби міст/районів, ОТГ області, а також обласної комунальної власності (закладів фахової передвищої освіти; закладів професійної освіти; спеціальних, санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів тощо).

У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість практичних психологів зросла на 58 осіб, а соціальних педагогів – на 3 особи.

На кінець навчального року кількість фахівців психологічної служби області зросла на 61 особу. Кількість ставок практичних психологів зросла  у сільських навчальних закладах (на 3 ставки), а соціальних педагогів – у міських на 0,75 ставки та у сільських на 1,25 ставки.

Загалом у психологічній службі області налічується 751 фахівець, з них: 556 практичних психологів, 141 соціальний педагог, 42 методисти міських і районних психологічних служб.

2018-2019н.р.

Центр щорічно здійснює аналіз стану розвитку служби міст, районів, ОТГ області, а також закладів обласної комунальної власності (закладів фахової передвищої освіти; закладів професійної освіти; спеціальних, санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів тощо) за наданими інформаційно-аналітичними матеріалами фахівців психологічної служби.

У 2018-2019 навчальному році в психологічній службі області налічується 730 фахівців, з них: 560 практичних психологів, 153 соціальних педагогів, 17 методистів з психологічної служби міст та районів.

У поточному навчальному році кількість фахівців психологічної служби зросла на 14 осіб: кількість практичних психологів – на 2 особи, соціальних педагогів – на 12 осіб.

Забезпеченість закладів освіти фахівцями психологічної служби у 2018-2019 навчальному році у порівнянні з попереднім становить:

 • заклади освіти міст всіх типів і форм власності у цьому році налічують 403,5 ставки практичних психологів (на 18,7 ставки більше, ніж у минулому році), 110,25 ставки – соціальних педагогів (на 13,25 ставки більше);
 • заклади освіти у селах (селищах) всіх типів і форм власності у поточному році становлять 56,25 ставки практичних психологів та 13 ставок соціальних педагогів (на 7,75 ставки більше, ніж у минулому році).

2019-2020н.р.

Центр щорічно здійснює аналіз стану розвитку психологічної служби міст, районів, ОТГ області, а також закладів обласної комунальної власності (закладів фахової передвищої освіти; закладів професійної освіти; спеціальних, санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів тощо) за наданими інформаційно-аналітичними матеріалами фахівців психологічної служби.

У 2019-2020 навчальному році в психологічній службі Донецької області налічується 760 фахівців, з них: 563 практичних психологів, 155 соціальних педагогів, 42 методиста методичного кабінету, на якого покладені обов’язки по координації психологічної служби міст, районів, ОТГ.

Кількість фахівців психологічної служби у поточному навчальному році зросла на 17 осіб: кількість практичних психологів – на 3 особи, соціальних педагогів – на 2 особи, методистів  - на 12 осіб.

Забезпеченість закладів освіти всіх типів і форм власності фахівцями психологічної служби у 2019-2020 навчальному році у порівнянні з попереднім становить:

 • заклади освіти міст у цьому році налічують 429,05 ставки практичних психологів (на 25,55 ставки більше, ніж у минулому році), 121,5 ставок – соціальних педагогів (що на 11,25 ставки більше);
 • заклади освіти у селах (селищах) у поточному році становлять 60,25 ставки практичних психологів (що на 4 ставки більше, ніж у минулому році)та 6 ставок соціальних педагогів.

 

За період виконання Плану заходу щодо розвитку психологічної служби з 2017 по 2020 роки загальна кількість фахівців психологічної служби Донецької області зросла на 21 особу: кількість практичних психологів – на 7 осіб, соціальних педагогів – на 14 осіб, методистів – залишилась як і раніше.

 • У 2017-2018 н. р. фахівців психологічної служби налічувалось 739, з них: практичних психологів – 556 осіб, соціальних педагогів – 141 особа, методистів – 42 особи.
 • У 2018-2019 н. р. фахівців психологічної служби 743 особи, з них: практичних психологів – 560 осіб, соціальних педагогів – 153 особи, методистів – 30 осіб.
 • У 2019-2020 н. р. фахівців психологічної служби 760 осіб, з них: практичних психологів – 563 особи, соціальних педагогів – 155 осіб, методистів – 42 особи.

3. Покращення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти України

3.1.

Розробити та впровадити в систему післядипломної педагогічної освіти програму спецкурсу підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей у навчальному закладі»

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), обласні інститути післядипломної педагогічної освіти

2018

В системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти впровадив спецкурс: «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в навчальному закладі».

3.2.

Розробити технології супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018

У  2017-2018 навчальному році в Донецькій області супровід сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами здійснювалось згідно з Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації від 23.06.2011 № 623/61 та відповідно до посібника за редакцією А. Г. Обухівської «Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»,  Київ - 2016.

Батькам пропонувались індивідуальні консультування з психологом, організовувались «святкові зустрічі», спеціальні тренінги, бесіди, батьківські всеобучі, демонстраційні заняття, виїзди додому,  телефонні консультування - з метою допомоги батькам в орієнтуванні  особливих  потреб дитини; формування у батьків адекватного уявлення про проблеми та можливості дитини, уміння бачити її позитивні сторони, досягнення, успіхи, розвиток, а не тільки порушення; формування активної позиції батьків у допомозі дитині; навчання батьків навичкам ефективної  взаємодії та гри з дитиною; підтримка позитивного стилю взаємодії батьків з дитиною.

3.3.

Забезпечити підготовку та публікацію інформаційних, аналітичних матеріалів, методичних посібників, рекомендацій, статей з актуальних питань діяльності психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

2017-2018н.р.

Фахівцями психологічної служби Донецької області підготовлено матеріали з досвіду практичної  роботи:

 • «Моделювання психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу: від теорії до практики», автор — уклад. О.О. Заріцький, Є.В. Афоніна, Н.В. Міщенко., Слов'янськ: Витоки, 2018.;
 • розроблена психологічна гра «Книгоманія» (Авторське право № 76714 від 08.02.2018 Міністерства економіки розвитку України);
 • «Система роботи у направленні підготовки дітей до школи в умовах дефіциту психологічних ставок» (стаття у виданні ресурсного центру валеонасиченого освітнього простору для розвитку студентів, педагогів, психологів, батьків та дітей).

Підготовлені методичні рекомендації щодо використання у роботі психологів навчальних закладів здоров’язберігаючих технологій, опубліковані статті, інформаційні матеріали.

Всього у Донецької області методичних розробок, інформаційних матеріалів, оформлених рекомендацій, статей -202.

2018-2019н.р.

З актуальних питань діяльності психологічної служби Донецької області у 2018-2019 навчальному році були підготовлені наступні публікації:

 • «Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! Путівник психолога в Новій українській школі», заг. ред. Є.В. Афоніна, О.О. Заріцький, Н.В. Міщенко, Краматорськ: Витоки, 2019.;
 • «Грані взаємодії психологічної служби з батьками в контексті педагогіки партнерства», уклад. О.О. Заріцький, О.М. Кадук, Краматорськ: Витоки, 2019-180 с. та ін.;
 • «Попередження жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї, булінгу, мобінгу, кібербулінгу, кібермобінгу», Прядка А.М.;
 • «Профілактика суїцидальної поведінки у підлітків», Гайдоба О.Р.;
 • «Поради щодо адаптації дітей», Лисікова Н.;
 • «Психологічні рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми», Голубенко А.О;
 • «Щодо організації навчання дітей з порушенням емоційно-вольової сфери», Унгурян Л. Г.;
 • «Насилля в сім’ї», Чернишева С.В. та ін.;
 • «Стилі виховання батьків та формування здібностей дітей молодшого шкільного віку», Іваненко А.С.;
 • «Використання казкотерапії у роботі практичного психолога в умовах Нової української школи», Панасюк Н. В.;
 • «Формування в учнів оптимістичного ставлення до життя, уміння долати життєві труднощі», Рашевська О.М.

Всього підготовлено та опубліковано – 208 публікацій, з них:

- методичні посібники – 7;

- методичні розробки – 62;

- інформаційні  матеріали – 59;

- рекомендації – 48;

- статті – 32.

Публікації інформаційних матеріалів, рекомендацій, статей, методичних посібників, розробок для учнів, педагогів, батьків фахівцями психологічної служби розміщуються на сайтах міських, районних методичних кабінетів області.

2019-2020н.р.

Працівники психологічної служби Донецької області протягом 2019-2020 н. р. забезпечили публікацію інформаційних, аналітичних матеріалів, методичних посібників, рекомендацій, статей з актуальних питань діяльності психологічної служби з наступних тематик:

 • «Грані взаємодії психологічної служби з батьками в контексті педагогіки партнерства» методичний посібник: практико-орієнтований збірник, укладачі О.О. Заріцький, О.М. Кадук, опубліковано відділом видавниче-інформаційної діяльності Донецького ОІППО;
 • «Ключова місія психологічної служби в контексті викликів Нової української школи», автори Заріцький О.О., Кадук О.М., опубліковані у Науково-методичних рекомендаціях щодо організації освітнього процесу у 2019-2020 н. р.;
 • «Ціннісні фокуси психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах викликів сьогодення», автори Заріцький О.О., Кадук О.М., будуть опубліковані у Науково-методичних рекомендаціях щодо організації освітнього процесу у 2020-2021 н. р.;
 •  «Ключові аспекти розвитку професійних якостей сучасного педагога», Кадук О.М., опубліковано у фаховому виданні з психології «Теорія і практика сучасної психології» № 6/2019 відповідно затвердженого Наказу Міністерства освіти і науки України № 1413 від 24.10.2017р.;
 • «Професійне вигорання вчителів: як відновити сили», Пищалка О.А., тренінгове заняття для педагогів (журнал «Психолог» №4, 2019 р.);
 • «Створення системи протидії булінгу,  що сприяє безпечному освітньому середовищу та участі дітей, враховуючи можливості шкільних служб порозуміння», опублікована в  посібнику «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід», методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с.; 
 • «Створення умов для успішної соціалізації учнів з особливими освітніми потребами», Щирова Т.О., модель психолого-педагогічного супроводу (ТОВ «Всеосвіта» 2019 р.);
 • «Модель психологічного супроводу професійного розвитку педагогів в умовах реалізації Концепції НУШ», Ляш О.І., (освітній проект  «НА УРОК»);
 • «Обережно-кібербулінг!» Маленко Т.В., «Всеосвіта»;
 • «Психологічні основи соціалізації та самоуправління», Тимофієва І.В., («Всеосвіта»);
 • «Інноваційні форми роботи практичного психолога закладу освіти з батьками», Васютіна Ю.Г., («На урок»);
 • «Як не вигорати під час карантину: робота, побут, батьківство», Зейтуньян О.Н., («Всеосвіта»);
 •  «Успішний учень – успішна родина – успішна країна», Касьянова С.В., (сайт «Методичний портал»);
 • «Попередження насильства та жорстокої поведінки серед підлітків: Ми проти насильства», Корякіна Н.С., («Всеосвіта»);

Всього підготовлено і опубліковано - 331 публікація, з них:

 • методичні посібники – 22;
 • методичні розробки – 143;
 • інформаційні  матеріали – 49;
 • рекомендації – 47;
 • статті – 70.

Публікації інформаційних матеріалів, рекомендацій, статей, методичних посібників, розробок для учнів, педагогів, батьків фахівцями психологічної служби розміщуються на сайтах міських, районних методичних кабінетів області.

 

2017-2018 н. р. – 202 публікації;

2018-2019 н. р. – 208 публікацій;

2019-2020 н. р. – 331 публікація.

 

За період виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби з 2017 по 2020 роки відбулося збільшення публікацій з актуальних питань діяльності психологічної служби  на 129 публікацій.

3.4.

Розробити і впровадити інноваційні програми тренінгів для всіх учасників навчально-виховного процесу з актуальних питань діяльності психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

2017-2018н.р.

Розроблено цикл тренінгів на тему «Інновації починаються з нас» -  для педагогів, які планують працювати у перших класах; «Інклюзивній освіті — Так!»  - для вчителів та асистентів вчителів, які планують  працювати в інклюзивному просторі.

Компонована програма тренінгових занять для педагогів: «Профілактика професійного вигоряння педагогів в умовах сьогодення».

Розроблена та впроваджена  інноваційна тренінгова програма за темою «Впровадження у школі учнівського самоврядування».

2018-2019н.р.

Протягом навчального року психологічною службою  області розроблено та впроваджено цикл інноваційних програм тренінгів для всіх учасників освітнього процесу з метою формування відповідних практичних умінь та навичок, розвитку творчого мислення, змін чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань, поліпшення міжособистісних і міжгрупових взаємостосунків з наступних тематик:

 • «Психосоціальна підтримка особистості в кризових життєвих ситуаціях на засадах підходу резилієнс»;
 • «Попередження професійного вигорання та методи гармонізації психоемоційних станів особистості»;
 • «Новітні технології в системі педагогічної взаємодії»;
 • «Синдром професійного вигорання: як зберегти психоемоційне здоров’я педагога»;
 • «Ненасильницьке спілкування як спосіб гармонізації стосунків в освітньому середовищі»;
 • «Психологія кризових ситуацій дитинства: переживання та новітні техніки відновлення особистості»;
 • «Інклюзивній освіті – так»;
 • «Транзактний аналіз як інструмент особистісного та професійного зростання суб’єктів освітнього процесу»;
 • «Розвиток дитячої обдарованості»;
 • «Зниження рівня тривожності й агресивності підлітків»;
 • «Арт-терапія як метод активізації мозкової діяльності дітей дошкільного віку»;
 • «Стресостійкість – складова життєвої компетентності підлітка»;
 • «Згуртованість колективу та формування взаємної довіри»;
 • «На порозі професійного вибору»;
 • «Психолого-педагогічна допомога жертвам насилля та булінгу»;
 • «Нові технології у новій школі».

 

Всього розроблено і впроваджено 44 програми тренінгів.

2019-2020н.р.

Фахівцями психологічної служби Донецької області протягом навчального року було розроблено і впроваджено інноваційні програми тренінгів для всіх учасників освітнього процесу з актуальних питань діяльності психологічної служби.

Розроблено і впроваджено тренінги з наступних тематик:

 • «Новітні технології психологічного супроводу учасників освітнього процесу в НУШ»;
 • «Стрес: основи та профілактика»;
 • «Перший раз у перший клас», для батьків майбутніх першокласників;
 • «Профілактика проявів булінгу та мобінгу»;
 • «Насильство - реалії сьогодення»;
 • «Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовленнєвого та інтелектуального творчого потенціалу дітей»;
 • «Робота з дітьми, схильними до суїцидальних проявів»;
 • «Розвиток комунікативної  культури педагогів у сучасному ЗДО»;
 • «Соціально – психологічний супровід родин, що опинилися в складних життєвих  обставинах, внаслідок конфлікту  на  Донбасі», та ін.

Також працівниками психологічної служби було розроблено і впроваджено авторські програми, а саме:

 • авторська корекційно-розвиткова програма «Агентство психологічної рівноваги» для педагогів та практичних психологів закладів освіти;
 • авторська програма «Кольорова ігротека» для дітей дошкільного віку;
 • корекційна програма «Зняття емоційного напруження у молодших школярів»;
 • авторська  програма «Розвиток емоційно-комунікативної діяльності дошкільників з ЗПР засобами арт-терапії», для дітей старшого дошкільного віку з ЗПР;
 • програма з корекції агресивності і гіперактивності дитини: «Дві сторони медалі»;
 • авторська програма:«Зниження рівня тривожності й агресивності підлітків»;
 • просвітницько-профілактична програма: «Сімейна арт-майстерня в освітньому просторі:

просвітницько-профілактична програма з актуальних питань діяльності психологічної служби в допомогу батькам та дітям» та ін.

В системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області у 2019-2020 навчальному році Донецьким обласним ІППО розроблено і впроваджено програми тренінгів, а саме:

 • «Психологічні ресурси особистості вчителя: відновлення та збереження» для педагогічних працівників різного фаху, практичних психологів закладів освіти та навчально-реабілітаційних центрів;
 • «Транзактний аналіз як інструмент особистісного та професійного зростання учасників освітнього процесу» для фахівців психологічної служби закладів освіти та навчально-реабілітаційних центрів, педагогічних  працівників;
 • «Управління проблемами +» як дієвий інструмент у роботі зі стресом для працівників закладів освіти» для фахівців психологічної служби закладів освіти та навчально-реабілітаційних центрів, педагогічних працівників.

Всього розроблено і впроваджено – 105 тренінгів та  авторських програм, з них:

- тренінгів – 78

- авторських програм – 27

3.5.

Забезпечити методичний супровід профілактики різних форм насильства серед учнів шляхом упровадження відновних практик у навчальних закладах

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

2017-2018н.р.

Фахівцями Центру психологічної служби систематично ведеться  робота щодо координації та супроводу діяльності   працівників психологічної служби міст та районів області з  профілактики різних форм насильства серед учнів, шляхом упровадження відновних практик у навчальних закладах, що сприятиме становленню мирної атмосфери та зниженню рівня агресивної поведінки серед підлітків, формуванню толерантного ставлення у стосунках з іншими, розуміння і прийняття основних засад демократичного суспільства: верховенство права, повага до інших членів суспільства, толерантність, відповідальність та ін.

Тематика відповідних заходів:

 • «Шкільна служба порозуміння. Медіація – крок до примирення»;
 • «Мистецтво спілкування»;
 • «Булінг в учнівському   середовищі»;
 • «Правила безпечної поведінки в мережі Інтернет»;
 • «Навчаємось проявляти себе та спілкуватися впевнено»;
 • «Національна дитяча «гаряча лінія» - для дітей та про дітей»;
 • «Розвиток стресостійкості при вирішенні життєвих завдань. Портрет позитивної людини»;
 • «Вирішення конфліктів мирним шляхом», тощо.

Профілактичні заходи формують безпечне і доброзичливе шкільне середовище, допомагають знизити конфлікти і скоротити випадки насильства в стінах шкіл, поліпшити міжособистісні і міжгрупові взаємостосунки (особливо будучи частиною комплексної програми по попередженню насилля).

Охоплено протягом навчального року - 6 924 особи.

2018-2019н.р.

Фахівцями Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти систематично проводиться робота щодо координації та супроводу діяльності працівників психологічної служби міст, районів, ОТГ області з профілактики різних форм насильства серед учнів, шляхом впровадження відновних практик у закладах освіти, що сприяло формуванню толерантного ставлення у міжособистісних стосунках, поваги до інших членів суспільства, відповідальність, спілкування без агресії.

Працівниками психологічної служби проводився комплекс просвітницьких, профілактичних заходів для  учасників освітнього процесу, класні та виховні години, тренінги, ділові ігри, диспути, методичні об’єднання практичних психологів і соціальних педагогів тощо. Розроблялись рекомендації, пам’ятки, листівки щодо запобігання насильству та жорсткого поводження з дітьми.

У закладах освіти області проводились відповідні заходи за такими темами, як:

 • «Вчимося жити разом» (програма);
 • «Шкільна служба порозуміння» (програма);
 • «Булінг: види булінгу, дійові особи та відповідальність», «Безпечна школа. Стоп булінг», «Як не стати жертвою булінгу?», «Зупинимо булінг разом» (заняття з елементами тренінгу для учнів, лекторій);
 • «Алгоритм дій у ситуації цькування» (вирішення ситуативних завдань);
 • «Скажемо насильству STOP», «Насилля. Як не стати жертвою насилля?» (тренінгове заняття);
 • «Культура людини в конфліктній ситуації» (лекторій);
 • «Безпека спілкування в Інтернеті», «Ненасильницьке спілкування», «Толерантність у сучасному житті», «Шкільний булінг», «Як діяти у ситуаціях тиску» (розвивальні заняття з елементами тренінгу);
 • «Емпатія – основа взаємодії», «Коли я гніваюсь, то…», «Мої права», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації», «Національна гаряча лінія для дітей», «Профілактика жорсткого поводження з дітьми» (година психолога).

Разом з тим працівниками психологічної служби проводились вправи на розвиток групової взаємодії, впевненості в собі, навичок самоконтролю та впевненої поведінки у ситуації невизначеності, напруженості у стресових ситуаціях та ін.

Профілактичні заходи щодо запобігання насильству серед учнів формують безпечне учнівське середовище, допомагають знизити конфліктні ситуації та поліпшити міжособистісні та міжгрупові взаємостосунки.

 

Охоплено протягом навального року - 35 907 осіб.

2019-2020н.р.

Фахівці Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти систематично  забезпечують методичний супровід працівників психологічної служби міст, районів, ОТГ області з профілактики різних форм насильства серед учнів шляхом упровадження відновних практик у закладах освіти.

Профілактичні заходи щодо запобігання насильству серед учнів формують безпечне учнівське середовище, допомагають знизити конфліктні ситуації та поліпшити міжособистісні та міжгрупові взаємостосунки.

Фахівцями психологічної служби області проводились профілактичні заходи у формі класних та виховних годин, тренінгів, диспутів, конкурсів, виставок, акцій, переглядів тематичних відеороликів та відеофільмів, розповсюдження та виготовлення пам’яток, буклетів, тощо.

За період 2019 – 2020 н. р. були проведені профілактичні заходи з нагальних питань:

 • впровадження програм: «Шкільна служба порозуміння», «Вчимося жити разом»;
 •  «Булінг і насильство», «Налагодження взаємодії у напрямку попередження насильства в сім’ї» (круглий стіл);
 • «Вчимося спілкуватись без конфліктів», «Вирішуємо конфлікти мирним шляхом» (профілактичні бесіди з елементами медіації з учнями);
 •  «Непорозуміння з батьками. Чи можна вирішити конфлікти мирним шляхом», «Твої  дії, якщо став жертвою жорстокого поводження» (диспути);
 • «Я маю право на дружбу. Поважаю себе, поважаю інших», «Вчимося бути толерантними» (година психолога);
 • «Домашнє насилля: ознаки та схема дії дитини», «Вчимося протидіяти насиллю» (практичне заняття);
 • «Якщо дитина стала жертвою (свідком) булінгу» (розповсюдження буклетів);
 • «Скажемо «Ні» насильству в сім’ї», «Стоп насильство!» (виготовлення листівок);
 • «Дитяча агресивність та причини виникнення агресивної поведінки», «Цінності родинного виховання» (інформаційні стенди);
 • «Школа як безпечне місце: протидія булінгу в освітньому просторі», науково-практична веб-конференція для фахівців психологічної служби Донецької та Житомирської областей.

 

Охоплено протягом навального року – 66 299 осіб.

 

2017-2018 н.р. – 6 924 особи;

2018-2019 н.р. – 35 907 осіб;

2019-2020 н.р. – 66 299 осіб.

3.6.

Забезпечити реалізацію навчально-профілак­тичних програм через систему післядипломної педагогічної освіти: «Дорослішай на здоров'я», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Розвиток психосоціальної стійкості до стресу» тощо

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

2017-2018н.р.

В системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області у 2017-2018 навчальному році Донецьким обласним ІППО впроваджувались спецкурси:

 • Реалізація проєкту «Вчимося жити разом»;
 • Впровадження проєкту «Безпечне середовище» з регіональної Програми «Освіта Донеччини у європейському вимірі», у якому наголошено щодо проведення інформаційно-просвітницької роботи з батьками та громадськістю щодо створення в освітніх закладах безпечного комфортного середовища;
 • Методична студія «Особливості викладання уроку «Основи здоров’я» в умовах переходу до нової української школи»» у межах ІІІ Конгресу освітян Донеччини.

2018-2019н.р.

В системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області у 2018-2019 навчальному році Донецьким обласним ІППО впроваджувались спецкурси:

 •  «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/ стресостійкості у дітей в навчальному закладі»;
 • «Проектування системи виховної роботи освітнього закладу у сфері протидії торгівлі людьми».

З метою забезпечення реалізації навчально-профілактичних програм через систему післядипломної педагогічної освіти проводились наступні заходи:

 • науково-практична веб-конференція «Реалізація навчально-профілактичних та корекційних програм в освітньому просторі: досвід, здобутки, виклики» для фахівців психологічної служби Донецької та Херсонської областей;
 • літня триденна школа «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для фахівців психологічної служби м. Лиман;
 • корпоративний тренінг «Психосоціальна підтримка особистості в кризових життєвих ситуаціях»  для педагогічного колективу КЗ «Кальчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»;
 • семінар-тренінг «Психосоціальна підтримка особистості в кризових життєвих ситуаціях засобами арт-терапії» для фахівців психологічної служби Мар’їнського району.

2019-2020н.р.

В системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області у 2019-2020 навчальному році Донецьким обласним ІППО проводилось:

 • методичний парад «Здоров’я – безпека - сучасність» у межах V Конгресу освітян Донеччини (20.08.2019, Спірке О.А.);
 • практичний семінар щодо організації діяльності базових (опорних) закладів освіти з безпеки життєдіяльності;
 • реалізація проекту «Безпечне середовище», регіональної Програми «Освіта Донеччини у європейському вимірі»;
 • он-лайн університет «Все про здоров’я»;
 • віртуальна педмайстерня «Інноваційні ідеї створення здоров’язбережувального освітнього простору в ЗЗСО та ДЗО».

4. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби системи освіти України

4.2.

Впроваджувати програми соціально-педагогічної і психологічної роботи з профілактики насильства і конфліктів в учнівському середовищі з використанням медіації

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

2017-2018н.р.

У закладах освіти Донецької області активно впроваджувалась програма шкільних служб порозуміння (ШСП).

Протягом 2017- 2018 н. р. пройшли навчання 31 фахівець психологічної служби області.

 • проведення тренінгів (медіацій/кіл) у кількості – 733;
 • шкільних служб порозуміння, яких налічується – 31;
 • кількість отримувачів послуг – 6 924

2018-2019н.р.

У закладах освіти Донецької області протягом навчального року активно впроваджувалась програма шкільних служб порозуміння.

Протягом 2018-2019 навчального року пройшли навчання 59 фахівців психологічної служби та педагогічних працівників закладів освіти, просвітницько-профілактична діяльність яких була направлена на:

 • проведення тренінгів (медіацій/кіл) у кількості –

1 426;

 • роботу шкільних служб порозуміння, яких налічується – 62;
 • кількість отримувачів послуг – 15 050.

 

Всього за 2018-2019 навчальний рік (у порівнянні з 2017-2018 н.р.):

 • збільшення фахівців які пройшли навчання на 28 осіб;
 • збільшилась кількість шкільних служб порозуміння на  31;
 • зросла кількість проведених тренінгів (медіацій/кіл) на 693;
 • збільшилась кількість отримувачів послуг на 8 126 осіб.

2019-2020н.р.

У закладах освіти Донецької області протягом навчального року активно впроваджувалась програма шкільних служб порозуміння.

Протягом 2019-2020 навчального року пройшли навчання 137 фахівців психологічної служби та педагогічних працівників закладів освіти, просвітницько-профілактична діяльність яких була направлена на:

 • проведення тренінгів (медіацій/кіл) у кількості –

2 142;

 • роботу шкільних служб порозуміння, яких налічується – 103;
 • кількість отримувачів послуг – 32 752.

Всього за 2019-2020 навчальний рік (у порівнянні з 2018-2019 н. р.):

 • збільшення фахівців які пройшли навчання на 78 осіб;
 •  збільшилась кількість шкільних служб порозуміння на  41
 • зросла кількість проведених тренінгів (медіацій/кіл) на 716
 • збільшилась кількість отримувачів послуг на 17 702 осіб.

Таким чином просвітницько-профілактична діяльність у закладах освіти за кількістю була наступна:

 

2017-2018 н. р.:

фахівці які пройшли навчання - 31

проведення тренінгів (медіацій/кіл) у кількості - 733

шкільних служб порозуміння -31

охоплено осіб – 6 924.
 

2018-2019 н. р.:

фахівці які пройшли навчання - 59

проведення тренінгів (медіацій/кіл) у кількості – 1 426

шкільних служб порозуміння - 62

охоплено осіб – 15 050

 

2019-2020 н. р.:

фахівці які пройшли навчання - 137

проведення тренінгів (медіацій/кіл) у кількості – 2 142

шкільних служб порозуміння - 103

охоплено осіб – 32 752

 

За період виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби з 2017 по 2020 роки відбулося збільшення роботи шкільних служб порозуміння, а саме:

 • фахівці які пройшли навчання – на 106;
 • проведення тренінгів (медіацій/кіл) у кількості – на 1 409;
 • шкільних служб порозуміння – на 72;
 • охоплених осіб – на 25 828.

4.3.

Вивчати стан (щорічно) забезпеченості матеріально-технічних умов (окремі кабінети, обладнання, науково-методична база) для організації діяльності працівників психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

2017-2018н.р.

Щорічно - станом на  01.06.2018 р. – Центром психологічної служби надаються аналітично – статистичні матеріали до департаменту освіти і науки області  та МОН України.

Таким чином, станом на 01.06.2018 р. забезпеченість кабінетами в області складає:

 • кабінети практичних психологів – 350, обладнанні комп’ютерами - 110;
 • кабінети соціальних педагогів – 49, обладнанні комп’ютерами -15;
 • кабінети практичних психологів/соціальних педагогів -120, обладнанні комп’ютерами -37.

Більш  детальніший та розгорнутий перелік обладнання зазначений  в аналітичній довідці (Лист КЗ ДНМЦ ПС від 31.05.2018р., № 01/02-103, п. 3.2 аналітичної довідки щодо розвитку психологічної служби у Донецькій області в 2017-2018 н. р.)

2018-2019н.р.

Станом на 01.06.2019 р. забезпеченість кабінетами в закладах освіти області складає:

 • кабінетів практичного психолога – 387, з них обладнані комп’ютером – 132 (у минулому році – 350 кабінетів, 110 комп’ютерів);
 • кабінетів соціального педагога – 56, з них обладнані комп’ютером – 23 (у минулому році – 49 кабінетів, 15 комп’ютерів);
 • кабінетів практичних психологів/соціальних педагогів (суміщене робоче місце) – 275, обладнані комп’ютерами – 43 (у минулому році – 120 кабінети, 37 комп’ютерів);
 • відсутні кабінети практичного психолога, соціального педагога – 13 (у минулому році – 17).

Всього забезпеченість комп’ютерами фахівців психологічної служби  у 2018-2019 н. р. складає 198 одиниць, що у порівнянні з минулим роком є більшим на 36 одиниць.

 

Науково-методична база для організації діяльності працівників психологічної служби складає:

 • навчально-методичний посібник «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівний» та вирішення; конфліктів мирним шляхом у закладах освіти»;
 • перелік діагностичних методик, дозволених для використання УНМЦ ПП СР в закладах освіти;
 • науково-методичний журнал «Шкільному психологу. Усе для роботи», за сприянням МОНУ;
 • посібник «Психологічна допомога дітям з аутизмом та їхнім батькам», Т. В. Скрипник, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2016;
 • посібник «ЗНО та ДПА. Як допомогти дитині впоратися зі стресом», І. Рашковська, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2018;
 • посібник «Гіперактивна дитина. Психологічний супровід у навчальному закладі» Т. Д. Ілляшенко, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2017;
 • посібник «Формування психологічного клімату в школі» І.Рашковська, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2017;
 • посібник «Вступ до першого класу. Психологічний супровід» М. Яцюк, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2017;
 • посібник «Перша Психологічна допомога», укладачі Гірник А.М., Чернобровкіна В.А. Ухвалено до друку за рекомендацією Вченої ради НаУКМА (протокол №14 від 23.11.17), Київ, Пульсари, 2017;
 •  посібник «Ділові ігри з педагогічної етики» І.Білоус, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2016;
 • посібник «Соціально-психологічна допомога проблемним підліткам» М. Докторович, Г. Рурик, І. Хозраткулова, Київ «Видавнича група «Шкільний світ», 2013;
 • посібник «Психологічна служба: навчально-методичний посібник для студентів та викладачів», Панок В.Г. – Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012;
 • збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України, упоряд. В.Г. Панок, І. І. Цушко, А.Г. Обухівська, Київ: «Шкільний світ», 2008;
 • навчально-методичний посібник «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх закладах», 2017;
 • інформаційні матеріали «Життєві навички для активного громадянства. Практикум для учнівської молоді підліткового віку», Київ, 2018, 164 с.;
 • посібник практичного психолога: психодіагностика, тестування, розробки уроків психічного розвитку. Баришполь С. В., Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 267 с. : іл. — Серія «Психологічна служба школи»;
 • збірник «Психологу для роботи. Діагностичні методики», уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище, Вид. 2-ге виправл. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 512 с.;
 • методичні рекомендації «Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в Україні» В. Л. Андрєєнкова, Т. В. Войцях, Л. Г. Ковальчук, заг. редакція: В. Г. Панок. - К. : Агентство «Україна». – 2014. – 48 с.;
 • навчально-методичний посібник «Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» Богданов С.О. - Київ: НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. 208 с.;
 • посібник «Порадник практичного психолога» О. Є. Марінушкіна, Ю. О. Замазій.— Х.: Вид. група «Основа», 2007.- 240 с.;
 • посібник з розвитку соціальних навичок «Вчимося жити разом» Київ, видавництво «Алатон», 2017;
 • посібник «Агресивна дитина: як їй допомогти», Київ, 2010;
 • посібник «Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! Путівник психолога в Новій українській школі»  Заг. ред. Є. В. Афоніна, О. О. Заріцький, Н. В. Міщенко. – Краматорськ: Витоки, 2018.

 

Науково-методична база фахівців психологічної служби міст, районів, ОТГ складається з актуальних науково-методичних посібників, рекомендацій, збірників, нормативно-правових документів, діагностичного інструментарію тощо.

2019-2020н.р.

Станом на 01.06.2020 р. забезпеченість кабінетами в закладі освіти складає:

 • кабінетів практичного психолога – 388, з них обладнані комп’ютером – 261 (у минулому році – 387 кабінетів, з них обладнані комп’ютером – 132);
 • кабінет соціального педагога – 63, з них обладнані комп’ютером – 59 (у минулому році – 56 кабінетів, з них обладнані комп’ютерами – 23);
 • кабінетів практичних психологів/соціальних педагогів (суміщене робоче місце) – 272, обладнані комп’ютером – 87 (у минулому році – 275, з них обладнані комп’ютерами – 43);
 • відсутні кабінети практичного психолога, соціального педагога – 5 (у минулому році – 13).

Всього забезпеченість комп’ютерами фахівців психологічної служби у 2019-2020 н. р. складає 407 одиниць, що у порівнянні з минулим роком є більшим на 209 одиниць.

 

Науково-методична база для організації діяльності працівників психологічної служби складає:

 • Конвенція ООН «Про права дитини», Конституція України, Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», «Про охорону  дитинства», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
 • Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ МОН України від 22.05.2018р. № 509 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337);
 • Науково-методичний журнал «Шкільному психологу. Усе для роботи» (за сприянням МОНУ);
 • Газета «Психолог» (ТОВ видавнича група «Шкільний світ»);
 • Всеукраїнська газета «Психолог дошкілля» (ТОВ видавнича група «Шкільний світ»);
 • Журнал  «Практичний психолог: дитячий садок» /(МОН України та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України);
 • Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації»/В. Л. Андрєєнкова, К. Б. Левченко, Н. В. Лунченко, М. М. Матвійчук. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2018. – 114 с.;
 • Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! Путівник психолога в Новій українській школі.  Заг. ред. Є. В. Афоніна, О. О. Заріцький, Н. В. Міщенко. – Краматорськ: Витоки, 2018. – 250 с.;
 • Інформаційно-освітня  протиалкогольна програма «Сімейна розмова», Методичний комплекс / Кер. авт. кол.  Панок В. Г., Авт. кол. Вієвсьеий А. М., Лепеха К. І., Лунченко Н. В., Луценко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В. – К.: Діалог Пресс, 2012 – 100 с.;
 • Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О.,Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019;
 • Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення». Методичні рекомендації. Андрєєнкова В.Л., Берзіня О.О., Бовсуновська Т.А., Дорошенко І.А., Калашник О.А., Ковальчук Л.Г., канд. пед. наук, Колісник О.В., Кравчук О.В., Кривуляк А.О., Левченко К.Б., докт. юрид. наук, Лисенко С.М., Мартиненко З.М., Мікель М., Панок В.Г., докт. психол. наук, Разводова Т.О., Стасюк Т.В., Третиннікова Л.А.,2018;
 • Батьківство без стресу: посібник для спеціалістів / [Т. Журавель Л. Мельник, Г. Романюк та ін.]. – Київ, 2019. – 176 с.;
 • Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах: навч. метод. посіб. / [С.О. Богданов, А.М. Гірник, О.В. Залеська та ін.; заг. ред.: В.М. Чернобровкін, В.Г. Панок]. – Київ: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2018. – 208 с.
 • Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» : навчально-методичний посіб. – Київ : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. – 208 с.;
 • Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби : [метод. рек.] / авт.-упор.: В. М. Горленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ,2018;
 • Методичний посібник «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід», Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект. - [Навч. - метод. посібник] / К.: ФОП Стеценко В.В. – 2016;
 • Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект.- [Навч .- метод. посібник]/-К.:ФОП Стеценко В.В. – 2016.-192 с.;
 • Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017;
 • Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій / авт. кол ; заг. ред. В. Г. Панок, І. І. Ткачук. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019;
 • Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики насильства над дітьми: Метод. посіб. / Автори-упоряд.: Вовчок Т.В., Степура Н.П., Даниленко І.С. та ін.; За заг. ред. Т.П. Цюман. – К.: ВПЦ «Експрес»– 2009. – 328 с.;
 • Сексуальне насильство над дітьми: причини, наслідки, профілактика : інформ.-метод. посібник / Автори-упоряд. Цюман Т. П., Малієнко Ю. М.; За заг. ред. Цюман Т. П. – К.: ФОП Пономаренко Я.М. – 2011. – 76 с.;
 • Формування навичок безпечної поведінки дітей. Вчимо дитину захищатися : метод. посібник / автори-упоряд.: Цюман Т. П., Нагула О. Л. ; за заг. ред. Цюман Т. П. – К. : Видавництво: ФОП Буря О.Д., 2017. – 52 с.;
 • Гріньова О.М., Терещенко Л.А. Дитяча психодіагностика: навчально-методичний посібник. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. – 227 с.;
 • Федоренко Р. П. Психологія суїциду: навч. посіб. / Раїса Петрівна Федоренко. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 260 с.

Науково-методична база фахівців психологічної служби міст, районів, ОТГ складається з актуальних науково-методичних посібників, рекомендацій, збірників, нормативно-правових документів, діагностичного інструментарію тощо.

 

За період виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби з 2017 по 2020 роки відбулося збільшення забезпеченості матеріально-технічних умов і зменшення відсутніх робочих міст практичних психологів і соціальних педагогів, а саме:

 • кабінети практичних психологів – на 38 збільшилось, обладнанні комп’ютерами – на 151 збільшилось;
 • кабінети соціальних педагогів – на 14 збільшилось, обладнанні комп’ютерами – на 44 збільшилось;
 • кабінети практичних психологів/соціальних педагогів – на 152 збільшилось, обладнанні комп’ютерами – на 50 збільшилось;
 • відсутні кабінети практичного психолога, соціального педагога – на 12 зменшилось;
 • забезпеченість комп’ютерами фахівців психологічної служби – на 245 збільшилось.

4.4.

Забезпечити роботу online-студії з обміну досвідом «Інноваційна діяльність фахівців психологічної служби системи освіти»

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби

2018-2020

2017-2018н.р.

У поточному навчальному році були проведені:

 • он-лайн конференція за темою «Робота психологічних служб області щодо психосоціальної підтримки учасників навчально-виховного процесу»;
 • обласні вебінари «Гіперактивність з дефіцитом уваги:симптоми, причини, супровід» та «Інноваційні технології як засіб розвитку особистості дитини»;
 • он-лайн – студія на тему «Професійна майстерня практичного психолога дошкільного закладу» за підтримки тренінгової компанії «Вершина» (м. Київ).

Започатковано  функціонування  на офіційному веб – сайті психологічного он-лайн – кабінету «Інклюзія в  освіті» (для всіх закладів освіти області).

Розроблено алгоритм інформування щодо основних заходів психологічної служби  і психолого-медико-педагогічної консультації  веб-сторінці сайту управління освіти (м. Краматорськ) та протягом звітного періоду проводились виступи на місцевому радіо «Меридіан» (14 виступів), підготовлено 12 публікацій у місцевих газетах з актуальних психологічних тем.

2018-2019н.р.

У поточному навчальному році фахівцями психологічної служби були проведені наступні заходи:

 • он-лайн конференції за темами «Основні напрямки  виховної роботи  інклюзивного навчання», «Формування  позитивного психологічного клімату  в шкільному, педагогічному колективі», «Майстерня психологічного консультування», «Співдружність психологічної служби та батьків на засадах партнерства та діалогу»;
 • вебінари на тему: «НУШ», «Поведінкові особливості дітей», «Життєві навички для активного громадянства виклики та досягнення».

Систематично працює online студія з обміну досвідом «Інноваційна діяльність фахівців психологічної служби системи освіти» на дистанційній платформі Донецького обласного ІППО.

2019-2020н.р.

У поточному навчальному році фахівцями психологічної служби були проведені наступні заходи:

 • он-лайн конференції на тему:

«Організація роботи щодо профілактики суїцидальної поведінки та негативних проявів поведінки», «Культура спілкування в соцмережі», «Взаємодія спеціалістів корекційної педагогіки та практичних психологів», "Школа як безпечне місце: протидія булінгу в освітньому просторі", «Особливості індивідуального консультування в кризових станах під час карантину»,«Діяльність фахівців психологічної служби в умовах дистанційного навчання», "Ненасильницьке спілкування, як спосіб гармонізації стосунків в освітньому середовищі».

 • вебінари на тему:

«Дистанційне навчання в умовах карантину: психологічний аспект», «Комунікативна культура вихователя – запорука успіху», «Психологічний супровід інклюзії. Як говорити про психічне здоров'я», «Безпечна і дружня до дитини школа. Стратегії розвитку», «Збереження психічного здоров’я школярів в умовах дистанційного навчання»,« Будуємо світ без насильства : командний підхід в системі  превентивної освіти», «Медіація: розвиваємо навички розв’язання конфліктів по-новому».

 • онлайн – студії на тему:

«Психологічна допомога: телефони, контакти зв’язку», «Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів», «Профілактика соціально-негативних явищ у дитячому середовищі»;

 • он-лайн конференція на тему «Школа як безпечне

місце: протидія булінгу в освітньому просторі» для фахівців психологічної служби Донецької та Житомирської областей.

Систематично працюють та збагачуються оновленою інформацією сайти та сторінки фахівців психологічної служби Донецької області

Протягом 2019-2020 навчального року постійно діє та оновлюється інформація для методистів з психологічної служби міст/районів/ОТГ та практичних психологів Донецької області на офіційному сайті Центру https://dnmcps.com.ua/.

4.5.

Впроваджувати інформаційно-освітню протиалкогольну програму «Сімейна розмова»

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти(управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

2018-2020

2017-2018н.р.

Протягом 2017-2018 н.р. у Донецькій області продовжує впроваджуватися  інформаційно-освітня програма «Сімейна розмова». За планом впровадження програми у  поточному році було  забезпечено проведення вхідного та вихідного діагностування учасників програми.

У впроваджені брали участь  12 міст і 5 районів Донецької області.

Супроводжували програму 82 фахівці у 81 навчальному  закладі області.

Загальна кількість респондентів склала 2858 осіб.

22.05.2018 р. Центр психологічної служби звітував про узагальнені результати щодо проведення вихідного опитування учасників інформаційно-освітньої  протиалкогольної програми «Сімейна розмова» в закладах освіти області до УНМЦ  практичної психології і соціальної роботи.

2018-2019н.р.

У 2018-2019 навчальному році інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» впроваджувалась у 75 закладах загальної середньої освіти міст, районів, ОТГ Донецької області.

Кількість залучених дітей становить – 2586 осіб, батьків – 2775, педагогічних працівників – 576.

Фахівцями Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти неодноразово висвітлювалось питання впровадження даної програми на інструктивно-методичних нарадах, надавалась консультативна та методична допомога, а також була розміщена інформація на сайті Центру – в розділі «Програми та напрями діяльності» – підрозділ: програма «Сімейна розмова» – https://dnmcps.com.ua/metodichni-materiali.

Практичними психологами закладів загальної середньої освіти Донецької області в рамках впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» були проведені просвітницько-профілактичні заходи з усіма учасниками освітнього процесу (батьками, учнями, педагогами) згідно з методичним комплексом «Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова», кер. авт. кол. Панок В.Г.; авт. кол.: Вієвський А. М., Лепеха К. І., Лунченко Н. В., Луценко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В., рекомендований Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України для використання в навчальних закладах системи освіти (протокол №3 від 04.10.2016 року), а саме:

 • анкетування (вхідне; вихідне): заходів – 150, осіб –

2 586;

 • профілактична інтервенція (інтерактивна бесіда в колі батьків): заходів – 182, осіб – 2 775;
 • профілактична інтервенція (практикум в родинному колі «Сімейний щоденник для сімейної розмови»): заходів – 1 200, осіб – 5 361;
 • інформаційні повідомлення для батьків та учнів (в т.ч. пам’ятки, буклети, листівки, плакати, інформаційні стенди): заходів – 354, осіб – 4 020;
 • тренінгові заняття, заняття факультативу «Відверта розмова» та ін.: заходів – 645, осіб – 4 237;
 • просвітницько-профілактичні заходи (круглі столи, семінари, виступи на батьківських зборах, години психолога, акції, флешмоби, сімейні свята, кінолекторій тощо): заходів – 1 439, осіб – 5 937.

2019-2020н.р.

Протягом 2019-2020 навчального року у 70 закладах загальної середньої освіти 20 міст, районів, ОТГ Донецької області  інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» впроваджувалась.

Кількість залучених здобувачів освіти становить – 2946 осіб, батьків – 1789.

Фахівцями Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти надавалась консультативна та методична допомога, питання впровадження даної програми висвітлювалось на інструктивно-методичних нарадах, а також була розміщена інформація на сайті Центру – в розділі «Програми та напрями діяльності» – підрозділ: Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» – https://dnmcps.com.ua/metodichni-materiali.

В рамках впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» 70 практичними психологами закладів загальної середньої освіти Донецької області були проведені просвітницько-профілактичні заходи з учасниками освітнього процесу (батьками, учнями) згідно з методичним комплексом «Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова», кер. авт. кол. Панок В.Г.; авт. кол.: Вієвський А. М., Лепеха К. І., Лунченко Н. В., Луценко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В., рекомендований Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України для використання в навчальних закладах системи освіти (протокол №3 від 04.10.2016 року), а саме:

 • анкетування (вхідне; вихідне): заходів – 266, осіб –

 2 946;

 • профілактична інтервенція (інтерактивна бесіда в колі батьків): заходів – 133, осіб – 1 789;
 • профілактична інтервенція (практикум в родинному колі «Сімейний щоденник для сімейної розмови»): заходів – 815, осіб – 4 735;
 • інформаційні повідомлення для батьків та учнів (в т.ч. пам’ятки, буклети, листівки, плакати, інформаційні стенди): заходів – 318, осіб – 3 551;
 • тренінгові заняття, заняття факультативу «Відверта розмова» та ін.: заходів – 1 064, осіб – 3 735;
 • просвітницько-профілактичні заходи (круглі столи, семінари, виступи на батьківських зборах, години психолога, акції, флешмоби, сімейні свята, кінолекторій тощо): заходів – 1 391, осіб – 4 735.

За період виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби з 2017 по 2020 рік інформаційно-освітня протиалкогольна програма впроваджувалась:

 • 2017-2018 н. р. – у 81 закладі загальної середньої освіти в 17 містах та районах Донецької області серед учнів 7-8 класів, загальна кількість отримувачів послуг – 2 858 осіб;
 • 2018-2019 н. р. – у 75 закладах загальної середньої освіти в 17 містах та районах Донецької області серед учнів 7-8 класів, загальна кількість отримувачів послуг –5 937 осіб;
 • 2019-2020 н. р. – у 70 закладах загальної середньої освіти у 20 містах, районах, ОТГ Донецької області серед учнів 7-8 класів, загальна кількість отримувачів послуг – 4 735 осіб.

5. Підвищення психологічної компетентності керівників закладів і установ освіти

5.3.

Забезпечити організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування нової української школи за тематикою:

«Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти»; «Ефективний менеджмент у закладах освіти»; «Формування організаторських умінь, комунікативної і конфліктологічної компетентності»; «Підвищення психологічної культури»; «Формування готовності усіх учасників навчально-виховного процесу до впровадження концепції Нової української школи»;

«Психологічні особливості розвитку професійних компетенцій вчителя в сучасних умовах»; «Психологічні аспекти управління освітніми закладами в умовах реформування системи освіти»; «Діяльність психологічної служби в умовах децентралізації та реформування освіти»; «Психологічний супровід управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі» тощо

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

2017-2018н.р.

Фахівцями психологічної служби області у поточному навчальному  році були організовані та проведені семінари, тренінги, круглі столи для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування нової української школи.

Тематика та кількість проведених заходів складає:

 • «Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти» - 32 заходи;
 • «Підвищення психологічної культури»-48 заходів;
 • «Формування готовності усіх учасників навчально-виховного процесу до впровадження концепції Нової української школи»  - 346 заходів.

Всього проведено – 426 заходів.

2018-2019н.р.

Фахівцями психологічної служби області у поточному навчальному році були організовані та проведені семінари, тренінги, круглі столи для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування нової української школи за такими тематиками:

 • «Пріоритетні напрями психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу психологічної служби Донецької області»;
 • «Законодавча та правова сторони питання щодо профілактики проявів булінгу, кібербулінгу та мобінгу в закладах освіти у 2019 році. Координація дій відносно співпраці органів юстиції з закладами освіти Донецької області»;
 • «Розвиток інклюзивної освіти у Донецькій області»;
 • «Забезпечення якісного аналізу діяльності як передумова подальшого розвитку психологічних служб міст та районів Донецької області»;
 • «Рекомендації для закладів освіти щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»;
 • «Профілактика булінгу в освітніх закладах, навчання медіації підлітків та розширення діяльності служб порозуміння в закладах освіти»;
 • «Нормативно-правове забезпечення та інформація щодо виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»
 •  «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти у роботі психологічної служби ЗДО та ЗЗСО в умовах НУШ»;
 • «Психолого-педагогічна допомога жертвам насилля та булінгу. Подолання наслідків агресії в освітньо-виховному середовищі»;
 • «Формування готовності усіх учасників навчально-виховного процесу до впровадження концепції Нової української школи»;
 • «Профілактика емоційного вигорання педагогів»;
 • «Аспекти законодавства щодо запобігання булінгу в закладах освіти»;
 • «Про стан організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2018-2019 н. р.»;
 • «Стилі і моделі педагогічного спілкування»;
 • «Створення нового освітнього середовища в початковій ланці освіти у 2018-2019 н. р. в умовах НУШ. Психологічний супровід»;
 • «Сучасне бачення наступності реалізації єдиної, динамічної, перспективної системи особистісного творчого зростання дитини в освітньому процесі закладів дошкільної освіти і закладах загальної середньої освіти» та ін.

У програму курсів підвищення кваліфікації Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для керівників, заступників керівників закладів і установ освіти включено змістовні модулі та спецкурси:

 • тренінг як ефективна технологія партнерської взаємодії;
 • основи конфліктології;
 • роль керівника під час конфліктів: методика аналізу та шляхи подолання конфліктних ситуацій;
 • ненасильницька комунікація як засіб вирішення конфліктів в педагогічному колективі;
 • школа молодого керівника «Основні ролі сучасного керівника ЗЗСО. Функціональні аспекти готовності керівників до вирішення проблем управління в сучасному ЗЗСО».

Всього проведено - 168 заходів, охоплено - 1109 осіб.

2019-2020н.р.

Фахівцями психологічної служби області у поточному навчальному році були організовані та проведені семінари, тренінги, круглі столи для керівників закладів і установ освіти з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах формування нової української школи за наступними  тематиками:

 • «Перспективи і  напрямки діяльності сучасної психологічної служби»;
 • «Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти»;
 • «Діяльність соціального педагога та практичного психолога в закладі освіти»;
 • «Законодавча та правова сторони питання щодо профілактики проявів булінгу»;
 • «Попередження та алгоритм дії в випадках булінгу, насильства. Адміністративна відповідальність керівника за випадки булінгу»;
 • «Взаємодія фахівців команди супроводу в умовах впровадження інклюзії. Психолог в інклюзивному просторі»;
 • «Соціально-психологічні аспекти управління закладом освіти на сучасному етапі»;
 • «Директор школи – лідер і провайдер інноваційних змін в освіті. Управління інноваційними процесами в освітньому середовищі»;
 • «Психологічна компетентність керівника ЗЗСО – запорука позитивного іміджу освітнього закладу»;
 • «Формування управлінської компетентності керівника сучасного закладу освіти в парадигмі Нової української школи»;
 •  «Психологічні аспекти впровадження програми профілактики конфліктів та медіації в шкільному середовищі»;
 • «Використання технології  тімбілдінгу для організації ефективної взаємодії учасників освітнього процесу»;
 • «Діалог - як інструмент вирішення конфліктів та прийняття рішень на рівні громади»;
 •  «Психологічний супровід навчання дітей з особливими  освітніми потребами в закладах освіти»;
 • «Формування психологічної культури вчителя, який працює в режимі інноваційних технологій»;
 • «Покоління  «Z»: що необхідно знати педагогу в умовах Нової української школи»
 • «Можливості та виклики освітньої реформи. Психологічний супровід суб’єктів освітнього процесу в контексті Нової української школи»;
 • «Створення умов корекційно-розвиткового середовища в умовах НУШ»;
 •  «Психологічний комфорт роботи педпрацівників у закладі освіти» та ін.

У системі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для керівників, заступників керівників закладів і установ освіти включено змістовні модулі та спецкурси:

 • Обласна творча лабораторія «Сучасні тренди в освіті» – кластер «Менеджмент міжнародної інтеграції Нової української школи: євроклуб як сучасний hub» для методистів, керівників закладів освіти
 • Обласна школа методиста-початківця та методиста ОТГ «Абетка методичної роботи» для методистів МК зі стажем роботи до 5 років та педагогічні працівники, які виконують функції методистів ОТГ
 • Академія класного керівника «Сучасні підходи до подолання агресивних патернів, насилля та булінгу в закладах освіти» для керівників МО класних керівників, класні керівники ЗЗСО;
 • КПК з теми «Менеджмент сучасного закладу освіти» для директорів ЗЗСО, заступників директорів з НВР;
 • КПК «Ефективний менеджмент в умовах реформування освіти» для директорів ЗЗСО, заступників директорів з НВР;
 • Круглий стіл «Організація роботи базових дистанційних шкіл. Заняття 3. Організація виховної роботи та роботи психолога в базових дистанційних школах» для методистів МК, адміністрації, учителів базових дистанційних шкіл, психологів.

 

Всього проведено - 187 захід, охоплено – 1 642 особи.

5.4.

Розробити програми та забезпечити проведення навчальних семінарів з питань:

- «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» для керівників навчальних закладів;

- «Психологічна підготовка керівника закладу освіти до роботи в умовах соціокультурних змін»;

- «Психолого-педагогічний супровід організації навчально-виховного процесу в умовах реформування освіти» для керівників районних (міських) методичних центрів (кабінетів);

- кейс-курс «Психологічна та соціальна компетентність керівників та педагогічних працівників освітньої організації у процесі реалізації Концепції Нової української школи»

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

2017-2018н.р.

В містах та районах області фахівцями психологічної служби розроблені:

 • цикл тренінгів для керівників закладів освіти за темами «Інноваціям – Так!», «Менеджмент управління закладом з інклюзивним навчанням», «Підготовка батьків до впровадження інклюзивної освіти»
 • семінари для керівників шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів за темами: «Психолого-педагогічний супровід організації навчально-виховного процесу в умовах реформування освіти», «Інноваційні технології як засіб розвитку особистості дитини», «Динамічні паузи як один з ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми», «Наступність у роботі практичного психолога та вчителя 1-х  класів в умовах НУШ»

Навчальний семінар за темою: «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» для керівників навчальних закладів – триває в розробці.

 

Всього проведено - 23 заходи, охоплено - 373 особи.

2018-2019н.р.

Питання ролі та місії психологічної служби системи освіти постійно обговорюється на нарадах керівників освітніх установ та керівників методичних служб.

Протягом 2018-2019 навчального року в містах та районах області фахівцями психологічної служби розроблені навчальні семінари з питань:

 • «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» для керівників закладів освіти, було проведено 25 заходів, на яких розглядались питання щодо посадових обов’язків практичного психолога, соціального педагога; система організації роботи фахівців психологічної служби; роль та місце практичного психолога в освітньому просторі; організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби в системі освіти та ін.
 • «Психологічна та соціальна компетентність керівників та педагогічних працівників освітньої організації у процесі реалізації Концепції Нової української школи» було проведено 5 заходів, з питань психологічних особливостей формування емоційного інтелекту учнів у процесі становлення НУШ; забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти у роботі психологічної служби в умовах НУШ; учитель Нової української школи, формула особистісно-професійного успіху; вектори діяльності психологічної служби в контексті НУШ та ін.

 

Всього проведено – 30 заходів, охоплено - 557 осіб.

2019-2020н.р.

Питання ролі та місії психологічної служби системи освіти постійно обговорюється на нарадах керівників освітніх установ та керівників методичних служб.

Протягом 2019-2020 навчального року в містах та районах області фахівцями психологічної служби розроблені навчальні семінари з питань:

 • «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» для керівників закладів освіти, було проведено 41 захід на яких розглядались питання щодо посадових обов’язків практичного психолога, соціального педагога; система організації роботи фахівців психологічної служби; роль та місце практичного психолога в освітньому просторі; організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби в системі освіти та ін.
 • «Психологічна та соціальна компетентність керівників та педагогічних працівників освітньої організації у процесі реалізації Концепції Нової української школи» було проведено 13 заходів, з питань: учитель Нової української школи, формула особистісно-професійного успіху; роль психологічної служби системи освіти в НУШ; НУШ. Перший раз у перший клас, питання та відповіді; Нова українська школа – школа формування компетентностей; створення умов корекційно-розвиткового середовища в умовах НУШ та ін.

У системі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти планується в ІІ півріччі:

 • Заріцький О.О. є учасником Всеукраїнської творчої групи щодо розробки нового нормативно-правового забезпечення діяльності фахівців психологічної служби України, протягом 2019 року відбулося 4 засідання у м. Києві та запропоновано матеріали для узагальнення.

Всього проведено - 48 заходів, охоплено - 823 осіб

 

2017-2018 н. р. –  23 заходи, 373 особи

2018-2019 н. р. – 30 заходів, 557  осіб,

2019-2020 н. р. – 54 заходів, 823 особи.

 

За період виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби з 2017 по 2020 роки відбулося збільшення програм та навчальних семінарів на 31 захід.

6. Проведення заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти України

6.1.

Забезпечити організацію та проведення міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів-нарад, тематичних семінарів,тематичних виставок, круглих столів, науково-методичних масових заходів, конкурсів, майстер-класів, нарад, консиліумів, форумів, методичних об'єднань, тематичних вебінарів з актуальних питань розвитку психологічної служби усіх рівнів освіти за спільної участі керівників установ освіти, навчальних закладів та працівників психологічної служби з метою пошуку нових шляхів професійної взаємодії і розвитку

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою), департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

2017-2018н.р.

Протягом поточного навчального року фахівці психологічної служби області  взяли  участь та провели наступні заходи з актуальних питань розвитку психологічної служби:

 • Національний круглий стіл на тему «Правове регулювання психологічної допомоги в Україні» - 1;
 • Всеукраїнська конференція – 1;
 • Всеукраїнський семінар-нарада, щодо проблемних питань діяльності психологічної служби та соціально – педагогічного патронажу у системі освіти  України-1;
 • науково-практичні конференції – 4;
 • семінари та вебінари - 7;
 • круглі столи - 5;
 • творчі майстерні, майстер-класи- 5;
 • обласні фестивалі для фахівців психологічної служби – 2;
 • супервізійні зустрічі по впровадженню проекту «Підготовка вчителів до розвитку  стресостійкості / життєстійкості у дітей у навчальному закладі»-56;
 • обласний кластер  «Менеджмент підготовки та супроводу міжшкільних дебатів команд старшокласників мовами європейських країн» - 1.

2018-2019н.р.

Протягом поточного навчального року фахівцями обласних структур психологічної служби Донецької області були організовані та проведені заходи з актуальних питань розвитку психологічної служби усіх рівнів освіти:

 • методичні, інструктивно-методичні наради – 5;
 • семінари, вебінари – 11;
 • методичні об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів – 4;
 • школи молодих психологів та соціальних педагогів – 4;
 • творчі групи (динамічні, інтервізійні, супервізійні, мобільні, фокус-групи) фахівців ПС – 2;
 • практикуми, тренінги – 6;
 • творчі майстерні, майстер-класи – 2;
 • регіональний фестиваль психологічних інновацій «Психофест інновацій» - 1;
 • науково-практична Web-конференція «Співдружність психологічної служби та батьків на засадах партнерства та діалогу» для фахівців психологічної служби Донецької та Харківської областей – 1;
 • психологічний воркшоп «Психологічна служба НУШ: новітні технології супроводу» в рамках XX міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» - 1;
 • постійно діюча оnline студія психолого-педагогічного супроводу для фахівців психологічної служби та класних керівників (заняття з теми «Психологічний супровід інклюзивної освіти: міфи та реальність», «Профілактика насильницьких та агресивних форм поведінки серед дітей та підлітків»);
 • постійно діючий інформаційний оnline ресурс Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти для фахівців психологічної служби усіх рівнів освіти - https://dnmcps.com.ua/.

2019-2020н.р.

Фахівцями обласних структур психологічної служби Донецької області протягом 2019-2020 навчального року були організовані та проведені заходи з актуальних питань розвитку психологічної служби усіх рівнів освіти:

 • методичні, інструктивно-методичні наради – 7;
 • семінари, вебінари – 8;
 • практикуми, тренінги – 15;
 • методичні об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів – 4;
 • школи молодих психологів та соціальних педагогів – 5;
 • творчі групи (динамічні, інтервізійні, супервізійні, мобільні, фокус-групи) фахівців ПС – 3;
 • творчі майстерні, майстер-класи – 2;
 • конференції – 2;
 • круглі столи – 2;
 • Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» номінація «Корекційно-розвиткові програми» (було розглянуто 17 робіт, 1 переможець, 6 лауреатів, 10 учасників з 9 міст/районів/ОТГ);
 • огляд моделей психолого-педагогічного супроводу особистості в кризових життєвих ситуаціях (було розглянуто 18 робіт, 9 переможців, 9 учасників, з 8 міст/районів/ОТГ);
 • Всеукраїнське моніторингове дослідження стану виконання у системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми, охоплено 98 учасників, підсумковий результат аналізу даних на рівні області: вивчення стану виконання у системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми в області;
 • обласний конкурс для молоді на найкращий сценарій до соціального відеоролика про шкоду наркотиків в рамках виконання «Регіональної програми з профілактики правопорушень, протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Донецькій області на 2019 – 2021 роки», з метою підвищення поінформованості молоді про шкоду, якої завдають наркотики, та протидії поширенню наркоманії (у співпраці з Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області та за підтримки ПРООН) (було розглянуто 43 роботи від 33 учасників, 1 переможець);
 • презентація досвіду на Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (22 жовтня 2019 року, м. Київ);
 • презентація досвіду впровадження шкільних служб порозуміння в закладах освіти Донецької області на форумі-практикумі «Шкільна служба порозуміння: досвід, партнерство та перспективи» (12 та 13 грудня 2019 року, м. Святогірськ);
 • курси підвищення кваліфікації «Оновлення діяльності методичної служби на шляху до Нової  української школи» для керівників та методистів методичних служб (28 осіб);«Оновлення діяльності методичної служби на шляху до Нової української школи» для керівників та методистів методичних служб міст, районів, об’єднаних територіальних громад (16 осіб); «Новітні технології психологічного супроводу в контексті Нової української школи» для практичних психологів ЗЗСО (50 осіб); «Психологічний супровід інклюзивної освіти» для практичних психологів ЗЗСО, ЗДО та навчально-реабілітаційних центрів (24 особи); «Психологічний супровід особистості в кризових життєвих ситуаціях» для практичних психологів ЗЗСО та ЗДО;
 • онлайн-студія психолого-педагогічного супроводу «Заняття 5. Профілактика соціально-негативних явищ у дитячому середовищі»;
 • науково-практична веб-конференція «Школа як безпечне місце: протидія булінгу в освітньому просторі» для фахівців психологічної служби Донецької та Житомирської областей;
 • робота обласної творчої групи «Новітні технології психологічного супроводу НУШ»;
 • методична майстерня в рамках V Конгресу освітян Донеччини «Новітні технології психологічного супроводу в контексті викликів Нової української школи» для методистів психологічної служби та керівників МО практичних психологів/соціальних педагогів;
 • постійно діючий інформаційний оnline ресурс Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти для фахівців психологічної служби усіх рівнів освіти - https://dnmcps.com.ua/.

6.2.

Сприяти участі працівників психологічної служби регіонів у міжнародних проектах з актуальних питань діяльності психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (за згодою)

2018-2020

2017-2018н.р.

Участь працівників психологічної служби області у міжнародних проектах з актуальних питань діяльності психологічної служби:

 • Міжнародна організація міграції за підтримкою уряду Японії «Комунікація і партисипація у громадах, які постраждали від конфлікту на сході України»;
 • Чеська міжнародна гуманітарна організація «People in Need», (м. Слов’янськ);
 • Громадська організація «Ла Страда-України», навчальна програма «Базові навички медіатора/ медіатори в закладах освіти. Створення та координація діяльності служб порозуміння»;
 • Громадська організація «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» (м. Київ), за підтримки уряду Німеччини та Мальтійської служби допомоги м. Львів;
 • Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) спільно з громадською організацією «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова допомагають», проект « Вчимося жити разом»;
 • Міжнародний навчальний проект «TRE: Tenisonand Trauma Releasing Exercises» за участю Асоціації травмотерапевтів України.
 • Триває співпраця та участь практичних психологів у реалізації міжнародних проектів, а саме:
 • допомога дітям та сім’ям учасників АТО спільно з International Medikal Corps;
 • комплексний підхід до вирішенні проблем гендерно-зумовленого насильства та насильства по відношенню до хлопчиків, дівчат, жінок та чоловіків у східних регіонах України.

2018-2019н.р.

Працівники психологічної служби регіону в поточному навчальному році продовжували щільно співпрацювати з громадськими організаціями (далі – ГО) та активно приймати участь у міжнародних проектах, таких як:

 • проект «Сприяння сталому розвитку та згуртуванню громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі»  Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Уряду Японії;
  • проект «Зміцнення стресостійкості фахівців у галузі освіти та зміцнення потенціалу членів громад у наданні психосоціальних послуг у східних областях України» ЮНІСЕФ спільно з ГО «Слова допомагають» та дитячим фондом «Здоров’я через освіту»;
 • проект «Школи як території миру», Save the Children;
 • проект «Надання спеціалізованої психологічної та психотерапевтичної допомоги та підтримки найбільш постраждалим дітям, що мешкають в населених пунктах поблизу лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях» ГО «ПРОМИР», ЮНІСЕФ;
 • проекти «Психосоціальна підтримка населення», «Багатоцільова допомога в умовах надзвичайної ситуації та раннього відновлення вразливим верствам населення, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України»  чеської ГО «People in Need»;
 • онлайн - курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні;
 • проекти «Основи психосоціальної підтримки дітей і дорослих. Розвиток життєвих навичок», «Рух, гра, спорт» швейцарського гуманітарного фонду Terredes Hommes;
 • проект «Перша домедична допомога» психологічної кризової служби;
 • Литовсько-Український проект «Заохочення освітніх ініціатив в Новій Українській школі: на шляху до змін» Центру дітей та молоді Литви;
 • проект «Гендер та гендерно зумовлене насильство» ГО «Ла Страда – Україна»;
 • проект «Попередження гендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини» за підтримки ГО «Хліб для Світу» та ГО «Ла Страда – Україна»;
 • проекти «Шкільна служба порозуміння», «Створення системи протидії булінгу та насильства», «Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти. Створення та координація діяльності служб порозуміння з числа учнів/учениць для впровадження медіації за принципом рівний-рівному» ГО «Ла Страда – Україна», Unicef;
 • проект «Виховання дитини. Практичні аспекти» в межах міжнародної програми розвитку ICDP та ГО «Асоціація дитячих та сімейних психологів»;
 • проекти «Управління проблемами +», «Психосоціальна допомога населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні» міжнародної організації «Лікарі світу» (Médecins du Monde);
 • проект «Рука допомоги Україні» БФ « Надія по всьому світові», корекційна програма «Діти та війна. Навчання технік зцілення»;
 • проект «Амбасадори миру», що реалізується Донецьким молодіжним дебатним центром за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні;
 • Німецько-Український проект «Молодь дебатує» партнерських організацій «Internationales Haus Sonnenberg» та «Ed Camp Ukraine»;
 • проект  «Простір розвитку дітей з ООП» Active citizens внаслідок отримання гранду від Британської ради в Україні;
 • проект «Розвиваємо інклюзивне освітнє середовище у дитячих садках Донецької та Луганської областей», реалізується за підтримки Представництва Дитячого фонду Організації Об`єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;
 • проект «Я обираю світ без булінгу!», який реалізується в  напрямку «Соціальна згуртованість» за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні та Добропільської міської ради та адмініструється ГО «Добропільський центр молоді «ДОБРО»;
 • проект «Молодь змінює суспільство» в рамках програми Благодійного Фонду «Посмішка дитини»;
 • проект «Розвиток вчителів по навичкам резільєнтності»,  м. Варшава, Польща, Unicef;
 • проект «Створюємо інклюзивне середовище у закладах загальної середньої освіти», Всеукраїнський фонд «Крок за Кроком», Unicef;
 • проект «Зміцнення громадської довіри», благодійна організація «Благодійний фонд «ГОФ» від уряду США;
 • проект «Зміцнення соціальної згуртованості» МБФ «Карітас України»;
 • проект «Поширення інформації щодо гігієни серед населення, постраждалого від конфлікту в Донецькій та Луганській областях на сході України», ADRA Ukraine спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ);
 • проект «Психосоціальна підтримка населення» Міжнародний медичний  корпус;
 • співпраця з офіцерами підрозділів ювенальної превенції Нацполіції у Донецькій області в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру, що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу з метою координації зусиль виконавчої влади та місцевого самоврядування задля впровадження Регіональної програми профілактики правопорушень серед дітей на території Донецької області на 2019-2022 роки;
 • співпраця з Центром психосоціальної реабілітації Національного університету «Києво–Могилянська академія» (м. Покровськ) за підтримки уряду Німеччини, Мальтійської міжнародної служби допомоги.

2019-2020н.р.

Фахівці психологічної служби Донецької області брали  участь у міжнародних проектах з актуальних питань діяльності психологічної служби, а саме:

 • тренінговий курс: «Відновний підхід та альтернативне врегулювання спорів: базові навички медіації», «Медіація та альтернативне врегулювання спорів: відпрацювання навичок», «Альтернативне врегулювання спорів, запобігання булінгу та базові навички медіатора шкільної служби порозуміння» для керівників психологічних служб міст, районів, ОТГ Донецької області за підтримкою департаменту освіти і науки ДОДА, в межах Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу та Урядів Данії, Швеції та Швейцарії, в рамках співпраці з Донецьким обласним навчально-методичним центром психологічної служби системи освіти;
 • тренінг «Посилення ефективності між секторального реагування та взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі», Представництво фонду ООН у галузі народонаселення UNFPA за участю фахівців Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти;
 • проект «Посилення спроможності фахівців у громадах задля подолання насильства щодо дітей на сході України», Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» у межах співпраці з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні для фахівців ДНМЦ ПС та керівників психологічних служб міст, районів, ОТГ Донецької області;
 • тренінг «Профілактика емоційного та професійного вигорання» в рамках надання ресурсу фахівцям

психологічної служби для здійснення психолого-педагогічного супроводу в закладах освіти,  спільно з департаментом психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (Mental Health and Psychological Support) та Міжнародним Koмітетом Червоного Хреста (International Committee of the Red Cross ICRC) для фахівців ДНМЦ ПС та керівників психологічних служб міст, районів, ОТГ, закладів обласної комунальної власності Донецької області;

 • співпраця фахівців ДНМЦ ПС з Саб - кластером з питань ґендерно зумовленого насильства під керівництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні;
 • проект «Попередження ґендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини: надання послуг підтримки для постраждалих осіб» за підтримки донорської організації «Хліб для світу»;
 • проект «Підвищення  доступу до якісних  послуг первинної  медико-санітарної та психологічної допомоги  населення, що постраждало від конфлікту на Сході України», організація «Лікарі світу»;
 • проект «Створення механізму протидії булінгу та насильства у навчальних закладах», ГО «Ла Страда Україна» та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ);
 • проект «Розвиваємо інклюзивне освітнє середовище у дитячих садках Донецької і Луганської областях», UNICEF;
 • тренінг «Надання послуг із подолання наслідків посттравматичних розладів та гендерно-зумовленого насильства», ПРООН;
 • міжнародний проект «Допомога людям допомагаючих професій», Міжнародний комітет Червоного хреста;
 • проект «Психосоціальна робота з наслідками травматизації дітей у результаті домашнього насильства»,  Німецьке товариство міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft for Internationale  Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»;
 • проект «Простір миру та безпеки», ГО "Молодіжна ліга майбутніх поліцейських» та відділ ювенальної превенції поліції Донеччини в межах програми ООН з відновлення та розбудови миру за підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії;
 • проект «Безпечні школи на сході України», МО Save The Children;
 • проект «Сприяння сталому розвитку та згуртуванню громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі»,  Міжнародна організація з міграції (МОМ)

6.3.

Сприяти узагальненню та поширенню інноваційного досвіду роботи працівників психологічної служби

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України,

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,

Український науково-методичний   центр практичної психології і соціальної роботи,
департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій,
обласні інститути післядипломної педагогічної освіти,
обласні центри (відділи, кабінети, лабораторії) психологічної служби системи освіти

2018-2020

2017-2018н.р.

Фахівцями психологічної служби області узагальнюється та поширюється досвід практичної роботи працівників психологічної служби  у вигляді проведення семінарів, тренінгів для керівників закладів освіти, вчителів, батьків за темами:

 • «Інноваціям – Так!»;
 • «Менеджмент управління закладом з інклюзивним навчанням»;
 • «Підготовка батьків до впровадження інклюзивної освіти»;
 • «Інноваційні технології як засіб розвитку особистості дитини» та ін.

Розроблено цикл тренінгів: «Інновації починаються з нас» - для педагогів, які  працювати у перших класах; «Інклюзивній освіті — Так!» - для вчителів та асистентів вчителів, які планують працювати в інклюзивному просторі;компонована програма тренінгових занять для педагогів: «Профілактика професійного вигоряння педагогів в умовах сьогодення» та ін.

 

 

 

 

2018-2019н.р.

Фахівцями психологічної служби області узагальнюється та поширюється інноваційний досвід практичної роботи працівників у вигляді теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, майстер-класів, занять з елементами тренінгу та ін. Робота з розповсюдження передового досвіду проводиться для керівників закладів освіти, педагогів, батьків.

Широкий тематичний спектр надає можливість підвищення професійного рівня фахівців у різних напрямках, а саме:

 • модель психолого-педагогічного супроводу «Створення умов для успішної соціалізації учнів з особливими освітніми потребами», Щирова Т.О.;
 • майстер-клас «Стратегія зменшення ризиків у допоміжних професіях як умова формування психологічного благополуччя», ІІІ регіональний психофест інновацій «Психофест інновацій», Шкондіна Н. М.;
 • узагальнена тема досвіду «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», Семенюк В.Л.;
 • узагальнена тема досвіду роботи «Гуманізація взаємин особистості та колективу», Гнілова О. Ю.;
 • майстер-клас «Мандала, як один зі шляхів пізнання себе»;
 • авторська програма з казкотерапії в роботі практичного психолога ЗДО «Калейдоскоп Петрикових емоцій», Дмитрієва Л.В.;
 • авторська програма «Грані моєї душі», психологічна допомога підліткам 13-17 років та сприяння їх особистісному розвитку, Полозюк Ю.М.;
 • метафоричні асоціативні карти «Intermezzo» для практичних психологів ЗЗСО, Голощапова О.В.;
 • психологічна гра «Книгоманія» для практичних психологів шкіл, Голощапова О.В.;
 • узагальнена тема досвіду «Психологічна підтримка в процесі формування соціальної компетентності та самореалізації особистості», Проходець Ю. В.;
 • модель взаємодії психологічної служби НВК з батьками «Щасливе дитинство. Грані та межі взаємодії в сім´ї»;
 • воркшоп від майстра «Як зберегти внутрішню рівновагу та бути ефективним»;
 • узагальнений досвід «Арт-терапія у роботі практичного психолога ЗНЗ», Іванова О.С.;
 • модель психологічного супроводу педагогів у період освітніх змін та формування готовності до інновацій «Психологічний коучинг», Головко В. А., Слободянюк Т.М.;
 • узагальнений досвід «Психологічний менеджмент особистісно-професійного розвитку сучасного педагога», Куницька Т.В.;
 • майстер-клас «Корекційні можливості правопівкульного креативного малювання в роботі практичного психолога» Федорова О.П, ІІІ регіональний психофест інновацій «Психофест інновацій» та ін.

 

Створено обласні банки даних на базі Донецького обласного ІППО:

 • моделі психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу в освітньому закладі;
 • моделі взаємодії психологічної служби освітнього закладу з батьками;

інноваційна діяльність фахівців психологічної служби системи освіти.

 

 

 

 

2019-2020н.р.

Фахівцями психологічної служби області узагальнюється та поширюється інноваційний досвід практичної роботи працівників у вигляді теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, майстер-класів, занять з елементами тренінгу та ін. Робота з розповсюдження передового досвіду проводиться для керівників закладів освіти, педагогів, батьків.

 • авторська програма «Зниження рівня тривожності й агресивності підлітка», Запорожець О. В.;
 • авторська  програма «Розвиток емоційно-комунікативної діяльності дошкільників з ЗПР засобами арт-терапії», Чепурна Л.П.;
 •  Конгрес освітян Донеччини – 2019 «Дизайн Нової української школи: рік другий», Тема: «Психологічний супровід професійного розвитку педагогів», Колеснік К. М.;
 • узагальнена тема досвіду «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», Семенюк В.Л.;
 • майстер-клас «Критичне мислення у сучасному світі»,Рогоза Ю.В., в рамках тижня педагогічної майстерності;
 • узагальнена тема досвіду «Психологічний супровід суб’єктів освітнього простору засобами ігрових технологій», Кочетова К.С.;
 • узагальнена тема досвіду «Корекційно-профілактична програма протидії булінгу», Афєндікова М.В.;
 • узагальнена тема досвіду «Стратегія зменшення ризиків у допоміжних професіях, як умова формування психологічного благополуччя», Кортяк Н.В., Шкондіна Н. М.;
 • майстер-клас «Психологічні ігри в роботі з підлітками», гра «Імперія лідерів», «Ледокол», Сахарова Ю.Ю., «Психофест інновацій»;
 • узагальнена тема досвіду «Елементи арт-терапії, як засіб розвитку емоційного інтелекту, одного з компонентів психологічного здоров’я дітей з порушенням зору», Клименко І.М.;
 • узагальнена тема досвіду «Казкотерапія як елемент успішної адаптації учнів перших класів у новій українській школі»,Семенченко О.А.;
 • узагальнена тема досвіду «Психологічний супровід розвитку позитивної мотивації до здорового способу життя, формування та розвиток життєво-компетентністної особистості шляхом впровадження інформаційно-освітніх програм та інтерактивних методів роботи у навчальний процес», Хайлова М.В., та ін.

Створено обласні банки даних на базі Донецького обласного ІППО:

 • створено обласний банк даних моделей психолого-педагогічного супроводу особистості в кризових життєвих ситуаціях;
 • створено обласний банк даних моделей психологічного супроводу професійного розвитку педагогів  в умовах реалізації Концепції НУШ;
 • рекомендовано до впровадження у закладах освіти профілактичну програму «Літньої профілактичної школи «Час обирати»» (автори Головко В.А., Коршун Ю.А.), що посіла перше місце в ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» та отримала гриф Міністерства освіти і науки України щодо впровадження у закладах загальної середньої освіти України.

 

 

 

 

В. о. директора КЗ ДНМЦ ПС                                                        ________________________                    Наталя Вікторівна Лугінець

(050) 161-58-30                                                                                                                            (підпис)                        

                                                                                                                   М.П.

 

Виконавці:    

Фахівці КЗ ДНМЦ ПС