ПРОТОКОЛ засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора КЗ ДНМЦ ПС від 28.05.2020

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

ПРОТОКОЛ

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу «Донецький обласний навчально - методичний центр психологічної служби системи освіти»

28.05.2020 м. Краматорськ № 1

 

Голова комісії

 

Т.В. Сідашева

 

Члени комісії:

 

В.А. Карпенко

 

 

О.Ю. Скиба

 

 

О.С. Таболін

 

 

 

О.С. Трохимець

Відсутні з поважних причин

 

 

Т.С. Байдаченко

Порядок денний:

І. Про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Донецький обласний навчально - методичний центр психологічної служби системи освіти» (далі - конкурс), який складається з:

1. Публічної та відкритої презентації (конкурсна пропозиція) державною мовою перспективного плану розвитку комунального закладу «Донецький обласний навчально - методичний центр психологічної служби системи освіти», а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації;

2. Проведення голосування, підрахунку результатів голосування та визначення переможця конкурсу.

СЛУХАЛИ:

Калитинську Т.І., секретаря комісії щодо повідомлення членами конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів.

Від членів конкурсної комісії повідомлень не надійшло.

Відділом управління персоналом департаменту визначено, що документи Лугінець Н.В., як кандидата на посаду директора комунального закладу «Донецький обласний навчально - методичний центр психологічної служби системи освіти» (далі - заклад), відповідають встановленим законом вимогам.

Оголошення щодо проведення конкурсу оприлюднено у визначені строки.

ВИСТУПИЛИ:

Калитинська Т.І., яка повідомила, що конкурс проходив 28.05.2020 о 15.00 (1 кандидат) у приміщенні департаменту за адресою: м. Краматорськ,             вул. Василя Стуса, буд. 47.

Під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації оцінювалася відповідність професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.

На запитання членів конкурсної комісії щодо мети зайняття посади директора комунального закладу «Донецький обласний навчально - методичний центр психологічної служби системи освіти», запитання для оцінювання необхідних ділових та особистісних якостей, знання спеціального законодавства Лугінець Н.В. надала задовільні відповіді.

Комунальний заклад «Донецький обласний навчально - методичний центр психологічної служби системи освіти» є основною організаційно-методичною ланкою психологічної служби у системі освіти Донецької області, яка забезпечує діяльність психологічної служби щодо надання навчально-методичної, інформаційної, консультативної та експертної підтримки працівникам психологічної служби.

Основною стратегією розвитку закладу Лугінець Н.В. вбачає у створенні належних умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охороні психічного здоров’я, наданні психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу, відповідно до цілей та завдань системи освіти, посиленні роботи щодо проходження методистами постійно діючих онлайн – курсів та проведенні онлайн – семінарів.

ВИСТУПИЛИ:

Калитинська Т.І., яка запропонувала обрати форму голосування.

Всі члени комісії підтримали відкриту форму голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 5

«проти» - немає

«утримались» - немає

Шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні конкурсної комісії визначено переможцем конкурсу Лугінець Н.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору на зайняття посад керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради за результатами проведення конкурсу визначити переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу «Донецький обласний навчально - методичний центр психологічної служби системи освіти» Лугінець Н.В.

2. Упродовж трьох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору оприлюднити результати конкурсу на веб – сайті Донецької обласної державної адміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації та веб – сайті закладу освіти.

3. Погодити призначення на посаду директора комунального закладу «Донецький обласний навчально - методичний центр психологічної служби системи освіти» Лугінець Н.В. з заступником голови облдержадміністрації, який координує роботу департаменту.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 5

«проти» - немає

«утримались» - немає

Голова комісії

 

Т.В. Сідашева

 

Члени комісії:

 

В.А. Карпенко

 

 

 

О.Ю. Скиба

 

 

 

О.С. Таболін

 

 

 

 

О.С. Трохимець