Про Всеукраїнський конкурс

З 2018 року розпочинається Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» (наказ Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2018 року № 555, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 744/32196.) (електронний реєстр доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0744-18).

Метою конкурсу є виявлення та поширення кращого досвіду, оптимізація інноваційної діяльності працівників психологічної служби, підвищення професійної компетентності, якості програм, реалізації творчого потенціалу, престижності професії практичних психологів та соціальних педагогів.

Конкурс проводитиметься щорічно на засадах відкритості, прозорості та гласності за однією номінацією, визначеною організатором, у три етапи окремо для практичних психологів та соціальних педагогів:

І етап – районний (міський) – до грудня поточного року.

ІІ етап – обласний, Київський та Севастопольський міський – до лютого наступного року.

ІІІ етап – фінальний – до травня наступного року.

До участі в кожному наступному етапі конкурсу допускаються переможці попереднього етапу з визначеної номінації.

У 2018-2019 н. р. Конкурс оголошуватиметься наказом Міністерства освіти і науки України, в якому, зокрема, буде зазначено: склад  Організаційного комітету, строки проведення конкурсу.

Номінацією цього року є профілактичні програми, що спрямовані на подолання труднощів у навчанні, вихованні та соціалізації, відхилень у розвитку і поведінці тощо.

Форма проведення конкурсу – заочна.