Про нас

Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти ( КЗ ДНМЦ ПС)

Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти ( КЗ ДНМЦ ПС)

Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти (далі-Центр) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також   Статутом.

Метою діяльності Центру є психологічне забезпечення  навчально-виховного процесу та організації соціально-педагогічного патронажу у дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи освіти; методичне забезпечення та  навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби.

Центр здійснює організаційно-управлінські, координаційні, експертні, контролюючи, діагностико - консультативні та навчально-методичні функції у галузі практичної психології, соціальної педагогіки і соціальної роботи, що сприяють:

 • повноцінному  особистісному й інтелектуальному   розвитку вихованців, учнів, студентів на кожному віковому етапі, створенню умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпеченню індивідуального підходу до кожного учасника  навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • діагностиці, профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному  розвитку вихованців, учнів, студентів;
 • охороні фізичного і психічного здоров’я  дітей та учнів;
 • реалізації гендерних підходів у навчально-виховному процесі;
 • навчально-методичному забезпеченню діяльності психологічної служби системи освіти Донецької області.
 • Центр надає методичну, інформаційну підтримку та консультативно-методичну допомоги фахівцям психологічної служби області, а також  організовує  та забезпечує діяльності психологічних служб області за такими основними напрямками:
 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку дітей і підлітків;
 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та у сім’ях;
 • превентивне виховання, метою якого є формування у вихованців, учнів, студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров`я; профілактика алкоголізму,  наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності;
 • індивідуальна робота з дітьми та учнями (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика).

Сприяє фаховому, творчому зростанню фахівців психологічної служби,  шляхом їх періодичної атестації у встановленому порядку, направлення на курси підвищення кваліфікації, участі у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах тощо. Приймає активну участь  в атестації працівників психологічної служби області та  удосконаленні форм і методів підготовки і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби області.

Фахівці Центру надають постійно консультативно-методичну допомоги керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання та соціально-трудової реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі раннього віку, розладами поведінки тощо, запровадження інклюзивного, інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку.

З повагою,
в.о. директора
Наталя  Вікторівна Лугінець

Нагороди

Подяка колективу ДНМЦ ПС