План роботи ДНМЦ ПС на 2018 рік

gerb.png

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор департаменту освіти і науки

облдержадміністрації

________________ Н.В. Оксенчук

 

 

ПЛАН РОБОТИ

ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ

НА 2018 РІК

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу інклюзивної освіти

та соціального захисту дітей

департаменту освіти і науки

_______________  В.О. Ізмалкова

«_____» _______________ 2017 р.

 

Зміст

Розділ і. План роботи відділу ппср

Розділ іі. План роботи відділу опмпк

Додаток 1. Список скорочень

Розділ і. План роботи відділу ппср  

Січень

Терміни виконання

Зміст роботи

Відповідальні

 

Провести:

 

10.01.2018 р.

Навчально-практичний семінар для психологів шкіл-інтернатів Донецької обласної ради «Принципи позитивного діалогу, як важливі аспекти комунікації між дорослими і дітьми»

Методист

Кладієва Г.А.

До 15.01.2018 р.

Узгодження планів роботи на 2018 рік із завідувачами центрів практичної психології і соціальної роботи.

В.о. директора Кладієва Г.А.,

методисти

ДНМЦ ПС

До

30.01.2018 р.

Моніторинг  результативності роботи з потенційно обдарованими дітьми (у навчальних закладах, які приймають участь у Пілотному проекті)

Методист Ольшанецька О.В.

31.01.2018 р.

Чергове засідання робочої  групи «Обговорення діагностичного мінімуму  у діяльності практичних психологів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  та внесення змін для впровадження з вересня 2018 р.»

Методист Лугінець Н.В.

 

Розробити (підготувати):

 

До 12.01.2018 р.

Моніторинг ефективності використання набутих   знань, умінь та навичок, отриманих на тренінгах, заняттях, семінарах НГО завідувачами центрів практичної психології і соціальної роботи, методистами, практичними психологами відділів освіти.

В.о. директора Кладієва Г.А.

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 30.01.2018 р.

Матеріали на сайт ДНМЦ  ПС 

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Узагальнити та проаналізувати:

 

05.01.2018 р.

Інформацію щодо роботи з подолання дитячої безпритульності і бездоглядності за І півріччя 2017 – 2018 н.р

Методист

Кортяк Н.В.

До 10.01.2018 р.

Інформацію щодо виконання «Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО»

Методист Ольшанецька О.В.

До 15.02.2018 р.

Актуалізувати інформацію щодо кадрового забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів на лінії розмежування

Методист

Ольшанецька О.В.

До 30.01.2018 р.

Проведення  відкритих заходів фахівцями психологічної служби області, які атестуються у 2018 р.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 30.01.2018р.

Інформацію щодо виконання плану роботи, участі у тренінгах, семінарах та інших заходах.

Фахівці ДНМЦ ПС

 

До 30.01.2018 р.

Ефективність використання набутих знань, умінь та навичок, які були отриманні на тренінгах, заняттях, семінарах НГО завідувачами центрів практичної психології і соціальної роботи, методистами, практичними психологами відділів освіти.

В.о. директора Кладієва Г.А.

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, шкіл-інтернатів Донецької облради з питань психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Завідувачам центрів практичної психології і соціальної роботи, методистам управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу (за запитом)

В.о. директора Кладієва Г.А.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради з питань супроводу державних і регіональних програм та ведення поточної документації.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Спеціалістам дитячих будинків з питань організації та проведення діагностичного вивчення рівня готовності дітей до початку шкільного навчання та при підготовці до ПМПК

Методист

Кортяк Н.В.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби з  питань психолог-педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників, які опинились у складних життєвих обставинах

Методист Лугінець Н.В.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби щодо узагальнення досвіду роботи в передатестаційний період.  

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби області по роботі з кризовими станами.

Методист Лугінець Н.В.

 

Консультації:

 

17.01.2018 р.

                 

Молодим  фахівцями-психологами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з питань оволодіння діагностичним  мінімумом

Методист Лугінець Н.В.

24.01.2018 р.

Групова консультація для молодих фахівців ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації   «Роль, місце, основні функції ПП у організації навчально-виховного процесу. Психологічні аспекти адаптації першокурсників: теоретичні аспекти та діагностичний мінімум»

Методист Лугінець Н.В.

Протягом місяця

Новопризначеним фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради щодо нормативної бази діяльності та ведення документації.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 30.01.2018 р.

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, шкіл-інтернатів Донецької облради, керівникам міських і районних психологічних служб області (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Завідувачам центрів практичної психології і соціальної роботи, методистам управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу (за запитом)

В.о. директора Кладієва Г.А.

 

Експертна робота:

 

За окремим графіком

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців психологічної служби системи освіти області, які атестуються у 2018-2019 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

За окремим графіком

Ознайомитись зі станом ведення поточної документації та методичного забезпечення фахівців психологічної служби системи освіти області, які атестуються у 2018-2019 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

31.01.2018 р.

Експертиза діагностичного мінімуму  діяльності практичних психологів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Методист Лугінець Н.В.

 

Взяти участь у:

 

За окремим графіком

Виїзних  заходах  фахівців психологічної служби області в передатестаційний період.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Семінарах та тренінгах  громадських організацій для фахівців психологічної служби області

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Лютий

 

 

Провести:

 

14.02.2018 р.

Навчально-практичний семінар  для  психологів інтернатних закладів «Прийоми казкотерапії у роботі практичного психолога»

Методист

Кладієва Г.А

15.02.2018 р.

Круглий стіл для практичних психологів ПТНЗ «Актуальні питання профілактики гендерно-обумовленого насилля у ПТНЗ»

Методист Єфремова Т.Б.

21.02.2018 р.

Семінар для завідувачів центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів, які відповідають за психологічну службу управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій «Підсумки роботи пілотного проекту з пошуку потенційно обдарованих дітей»

Методист Ольшанецька О.В.

28.02.2018 р.

Практично-орієнтований семінар для фахівців психологічної служби ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Психологічна корекція емоційного неблагополуччя підлітків».

Методист

Лугінець Н.В.

 

Розробити (підготувати):

 

До

20.02.2018 р.

Методичні матеріали до семінару «Підсумки роботи пілотного проекту з пошуку потенційно обдарованих дітей»

Методист Ольшанецька О.В.

До

21.02.2018 р.

Аналітичну інформацію щодо стану кадрового забезпечення психологічної служби області.

Методист Ольшанецька О.В.

До 26.02.2018р.

Методичну розробку «Профілактика жорстокого поводження та нехтування потребами дітей різного віку»

Методисти

ДНМЦ ПС

До

26.02.2018 р.

Методичні матеріали до семінару « Основні напрямки співпраці практичного психолога та соціального педагога у навчальному закладі »

Методтист Лугінець Н.В.

Протягом місяця

Матеріали до атестації

Методисти Кладієва Г.А., Ольшанецька О.В.

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Узагальнити та проаналізувати

 

До

10.02.2018 р.

Інформацію щодо виконання “Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО”

Методист Ольшанецька О.В.

До

15.02.2018 р.

Актуалізувати інформацію щодо кадрового забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів на лінії розмежування

Методист

Ольшанецька О.В.

До

15.02.2018 р.

Статистичну інформацію щодо кадрового забезпечення діяльності психологічних служб  ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради.

Фахівці ДНМЦ ПС

До

20.02.2018 р.

Статистичну інформацію щодо кадрового забезпечення діяльності психологічної служби області та відділів (управлінь) освіти міських рад, райдержадміністрацій, ОТГ.

Методист Ольшанецька О.В.

До

28.02.2018 р.

Проведення  відкритих заходів фахівцями психологічної служби області, які атестуються у 2018 р.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 28.02.2018р.

Інформацію щодо виконання плану роботи методиста, участі у тренінгах, семінарах та інших заходах.

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби  ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Завідувачам центрів практичної психології і соціальної роботи, методистам управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу (за запитом)

 В.о. директора Кладієва Г.А

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти області з питань супроводу державних і регіональних програм та ведення поточної документації (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти області в межах атестації

Фахівці відділу ППСП

Протягом місяця

Психологам дитячих будинків щодо заповнення індивідуальних карт на дітей

Методист

Кортяк Н.В.

14.02.2018 р.

 

 

Фахівцям психологічної служби області щодо  психологічних  механізмів  виникнення посттравматичного стану

Методист

Лугінець Н.В.

 

Консультації:

 

09.02.2018 р.

 

Практичним психологам  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та керівникам психологічних служб області щодо удосконалення роботи «Телефону довіри»

Методист

Лугінець Н.В.

16.02.2018 р.

 

 

 

Практичним психологам  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  та керівниками психологічних служб області щодо  психологічних  механізмів  виникнення посттравматичного стану

Методист

Лугінець Н.В.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, шкіл-інтернатів обласного підпорядкування та керівниками психологічних служб області з актуальних питань діяльності психологічної служби (за запитом)

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Експертна робота:

 

За окремим графіком

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців психологічної служби системи освіти області, які атестуються у 2017-2018 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

За окремим графіком

Ознайомитись зі станом ведення поточної документації та методичного забезпечення фахівців психологічної служби системи освіти області, які атестуються у 2017-2018 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Взяти участь у:

 

Протягом місяця

Виїзних  заходах до фахівців психологічної служби в передатестаційний період.

Фахівці відділу ППСП

Протягом місяця

Семінарах та тренінгах  громадських організацій для фахівців психологічної служби області

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Березень

 

 

Провести:

 

14.03.2018 р.

Тренінгове заняття з формування здорового способу життя для соціальних педагогів, практичних психологів шкіл-інтернатів, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Методисти

ДНМЦ ПС

До 19.03.2018 р.

Моніторинг сайтів районних (міських) центрів психологічної служби та психологічних служб міст (районів) області, ОТГ.

Методист

Лугінець Н.В.

21.03.2018 р.

Виїзний  семінар з елементами  тренінгу для фахівців психологічної служби ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  «Формування ціннісних орієнтацій до професійної діяльності майбутніх вчителів за допомогою тренінгових занять» .

Методист

Лугінець Н.В., практичний психолог Бахмутського педагогічного училища Щербакова Г.В.

21.03.2018 р.

Ознайомлювальне тренінгове заняття для фахівців психологічної служби по роботі зі стресом і травмою в методі TRE.

Методист Ольшанецька О.В.

 

Розробити (підготувати):

 

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 30.03.2018 р.

Методичні рекомендації з питань організації роботи практичного психолога в умовах інклюзивного навчання.

Методист

Кладієва Г.А

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС.

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Узагальнити і проаналізувати

 

До 10.03.2018 р.

Інформацію щодо виконання “Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО”

Методист Ольшанецька О.В.

До 15.03.2018 р.

Актуалізувати інформацію щодо кадрового забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів на лінії розмежування

Методист

Ольшанецька О.В.

До 30.03.2018р.

Інформацію щодо виконання плану роботи методиста, участі у тренінгах та інших заходах.

Методисти

ДНМЦ ПС

До 30.03.2018 р.

Проведення відкритих заходів фахівцями психологічної служби області, які атестуються у 2018 р.

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Завідувачам центрів практичної психології і соціальної роботи, методистам управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу (за запитом).

В.о. директора Кладієва Г.А.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради щодо виконання державних і регіональних програм та ведення поточної документації (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради в межах атестації (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Психологам дитячих будинків щодо та заповнення індивідуальних карт на дітей

Методист

Кортяк Н.В.

 

Консультації:

 

До 19.03.2018 р.

Фахівцям психологічної служби  щодо  сайтів районних (міських) центрів психологічної служби.

Методист

Лугінець Н.В.

До 30.03.2017 р.

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради щодо ведення поточної документації (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

До 30.03.2017 р.

Для практичних психологів ПТНЗ з метою підвищення їх професійної майстерності, ефективності профілактичної роботи.

Методист Єфремова Т.Б.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради та керівниками психологічних служб області з актуальних питань діяльності психологічної служби (за запитом).  

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Для практичних  психологів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  та керівників психологічних служб області щодо  методів  психологічної роботи з посттравматичним  станом (за запитом).

Методист

Лугінець Н.В.

 

Експертна робота:

 

За окремим графіком

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців психологічних служб навчальних закладів Донецької облради, які атестуються у 2017-2018 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

За окремим графіком

Ознайомитись зі станом ведення поточної документації та методичного забезпечення фахівців психологічної служби навчальних закладів Донецької облради, які атестуються у 2017-2018 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 31.03.2018 р.

Підготувати експертні висновки щодо діяльності фахівців психологічної служби навчальних закладів Донецької облради, які атестуються у 2017-2018 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Взяти участь у:

 

Протягом місяця

Виїзних  заходах  до фахівців психологічної служби в передатестаційний період.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Засіданнях атестаційних комісій І-ІІ рівня (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Семінарах та тренінгах  громадських організацій для фахівців психологічної служби області

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Квітень

 

 

Провести:

 

18.04.2018 р.

Семінар-практикум для практичних психологів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Соціальна адаптація девіантних підлітків. Програма  адаптації».

Методист

Лугінець Н.В.

18.04.2018 р.

Інструктивно-методична нарада для практичних психологів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  «Актуальні питання надання інформаційно-аналітичних матеріалів за поточний навчальний рік».

Методист

Лугінець Н.В.

25.04.2018 р.

Інструктивно-методична нарада для завідувачів центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів ОТГ, управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу «Забезпечення якісного аналізу діяльності як передумова подальшого розвитку психологічних служб міст та районів».

В.о. директора Кладієва Г.А.,

фахівці ДНМЦ ПС

 

Узагальнити та проаналізувати:

 

До 05.04.2018 р.

Інформацію про моніторинг сайтів районних (міських) центрів психологічної служби та психологічних служб міст (районів) області, ОТГ.

Методист

Лугінець Н.В.

До 10.04.2018 р.

Інформацію щодо виконання “Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО”

Методист Ольшанецька О.В.

До 15.04.2018 р.

Актуалізувати інформацію щодо кадрового забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів на лінії розмежування

Методист

Ольшанецька О.В.

До 20.04.2018 р.

Інформацію щодо впровадження шкільних служб

порозумінь (ШСП) для профілактики і розв’язання

конфлікту з використанням медіації в закладах освіти

Методист Єфремова Т.Б.

До 25.04.2018 р.

Інформацію щодо профілактики правопорушень  у навчальних закладах системи освіти області

Методист Єфремова Т.Б.

Протягом місяця

Інформацію щодо підготовки фахівців до атестації атестаційною комісією ІІІ рівня.

В.о. директора Кладієва Г.А.

До 30.04.2018 р.

Інформацію щодо виконання плану роботи методиста, участі у тренінгах, семінарах та інших заходах.

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Розробити (підготувати):

 

Протягом місяця

Методичні рекомендації для практичних психологів щодо роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.

В.о. директора Кладієва Г.А.

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти області з питань супроводу  державних і регіональних програм та ведення поточної документації (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти області в межах атестації (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Провести консультації:

 

Протягом місяця

Для фахівців психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради та керівників психологічних служб області з актуальних питань діяльності психологічної служби (за запитом).  

Фахівці ДНМЦ ПС

03.04.2018 р.

Тематична консультація для практичних психологів дитячих будинків “Підготовка аналітично-інформаційних матеріалів соціальних педагогів за 2017-2018 н.р.”

Методист

Кортяк Н.В.

04.04.2018 р.

Тематична консультація для практичних психологів системи ПТО “Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів  практичного психолога ПТНЗ за 2017-2018 н. р.”

Методист Єфремова Т.Б.

12.04.2018 р.

Тематична консультація для практичних психологів шкіл-інтернатів Донецької обласної ради “Підготовка аналітично-інформаційних матеріалів  психологів за 2017-2018 н.р.”

Методист

Кладієва Г.А

17.04.2018 р.

Тематична консультація для завідуючих центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів ОТГ, управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу щодо складання та оформлення інформаційно-аналітичних матеріалів за 2017-2018 н.р.

Методист Ольшанецька О.В.

19.04.2018 р.

Тематична консультація для соціальних педагогів навчальних закладів Донецької обласної ради “Підготовка аналітично-інформаційних матеріалів соціальних педагогів за 2017-2018 н.р.”

Методист Ольшанецька О.В.

До 20.04.2018р.

Консультативна діяльність для методичних служб області  щодо  забезпечення належної координації та підвищення загальної ефективності впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» у 2017-2018 навчальному році.

Методист

Кортяк Н.В.

 

Взяти участь у:

 

Протягом місяця

Засіданнях атестаційних комісій І-ІІ рівня (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Семінарах та тренінгах  громадських організацій для фахівців психологічної служби області

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Експертна робота:

 

До 10.04.2018 р.

Підготувати експертні висновки щодо діяльності фахівців психологічної служби навчальних закладів Донецької облради, які атестуються у 2017-2018 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Травень

 

 

Провести:

 

За окремим графіком

Співбесіди з фахівцями психологічної служби системи освіти області щодо підсумків діяльності у 2017-2018 н. р.

В.о. директора Кладієва Г.А.,

фахівці ДНМЦ ПС

16.05.2018 р.

Засідання робочої групи   «Діагностичний  мінімум  у діяльності практичних психологів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  та внесення остаточних змін для  впровадження з вересня 2018 року».

Методист

Лугінець Н .В.

 

Розробити (підготувати):

 

Протягом місяця

Аналітичну довідку  щодо організації адаптаційного процесу у 2017-2018 н. р.

Методист

Лугінець Н.В.

До 10.05.2018 р.

Рекомендації щодо надання аналітично-статистичної інформації

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяц

Матеріали на сайт ДНМЦ  ПС

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Узагальнити та проаналізувати:

 

До 10.05.2018 р.

Інформацію щодо виконання “Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО”

Методист Ольшанецька О.В.

До 10.05.2018 р.

Інформацію щодо роботи з подолання дитячої безпритульності і бездоглядності у 2017-2018 н.р.

Методист

Кортяк Н. В.

До 15.05.2018 р.

Актуалізувати інформацію щодо кадрового забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів на лінії розмежування

Методист

Ольшанецька О.В.

До 15.05.2018 р.

Інформацію щодо виконання Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”.

Методист Єфремова Т.Б.

До 15.05.2018 р.

Інформацію щодо про організацію роботи щодо виконання плану заходів про запобігання торгівлі людьми.

Методист Єфремова Т.Б.

До 15.05.2018 р.

Інформацію про організацію роботи щодо виконання ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти.

Методист Єфремова Т.Б.

До 15.05.2018 р.

Статистичну інформацію фахівців психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради за 2017-2018 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 25.05.2018 р.

Статистичну інформацію керівників психологічної служби системи освіти міст та районів за 2017-2018 н.р.

Методист Ольшанецька О.В.

До 31.05.2018 р.

Інформацію про стан виконання Плану заходів МОНУ та Департаменту освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року.

В.о. директора Кладієва Г.А.,

фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Інформаційні матеріали психологічних служб міст та районів області   щодо організації адаптаційного процесу у 2017-2018 н.р.

Методист

Лугінець Н.В.

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Новопризначеним фахівцям психологічної служби системи освіти щодо ведення поточної документації (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Консультації:

 

Протягом місяця

Для фахівців психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради та керівників психологічних служб області з актуальних питань діяльності психологічної служби (за запитом).  

Фахівці ДНМЦ ПС

До 11.05.2018 р.

Для фахівців психологічної служби системи освіти області щодо підготовки та оформлення інформаційно-аналітичних матеріалів (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Експертна робота:

 

Протягом місяця

Експертиза методичних розробок, посібників, статей працівників психологічної служби області (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

16.05.2018 р.

Експертиза діагностичного мінімуму   практичних психологів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Методист

Лугінець Н.В.

 

Взяти участь у:

 

Протягом місяця

Семінарах та тренінгах  громадських організацій для фахівців психологічної служби області

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Червень

 

 

Провести:

 

27.06.2018 р.

Нараду для фахівців ДНМЦ ПС «Підсумки роботи за  І півріччя 2018 року».

В.о. директора Кладієва Г.А.

 

 

Підготувати:

 

До 05.06.2018 р.

Інформаційно-аналітичні матеріали фахівців ДНМЦ ПС про виконану роботу у 2017-2018 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

До

15.06.2018 р.

Аналітичну інформацію щодо стану кадрового забезпечення психологічної служби області.

Методист Ольшанецька О.В.

Протягом місяця

Матеріали на сайт ДНМЦ  ПС

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Узагальнити та проаналізувати:

 

До 01.06.2018 р.

Інформацію щодо стану профілактики суїцидальної поведінки.

Методист

Кортяк Н.В.

До

05.06.2018 р.

Аналітичну інформацію щодо діяльності психологічної служби  області у 2017-2018 н.р.

В.о. директора Кладієва Г.А.,

фахівці ДНМЦ ПС

До 05.06.2018 р.

Аналітичну інформацію щодо діяльності фахівців психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради у 2017-2018 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

До

10.06.2018 р.

Результативність та загальну ефективність реалізації інформаційно-освітньої протиалкогольної програми “Сімейна розмова” у 2017-2018 н.р.

Методист

Кортяк Н.В.

До 10.06.2018 р.

Інформацію щодо виконання “Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО”

Методист Ольшанецька О.В.

До 15.06.2018 р.

Інформація щодо роботи з подолання дитячої безпритульності і бездоглядності у 2017 – 2018 н.р

Методист

Кортяк Н.В.

До 15.06.2018 р.

Актуалізувати інформацію щодо кадрового забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів на лінії розмежування

Методист

Ольшанецька О.В.

До

15.06.2018 р.

Поповнити базу статистичної інформації щодо кадрового забезпечення психологічної служби області протягом 2017-2018 н.р.

Методист

Ольшанецька О.В.

До 17.06.2018 р.

Результати атестації фахівців психологічної служби області  атестаційними комісіями І, ІІ, ІІІ рівнів  у 2017-2018 н.р.

В.о. директора Кладієва Г.А.

27.06.2018 р.

Діагностичний  мінімум   практичних психологів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Методист

Лугінець Н.В.

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти щодо психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Методистам управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу щодо планування діяльності на 2017-2018 н.р. (за запитом).

 В.о. директора Кладієва Г.А

Протягом місяця

Молодим фахівцям психологічної служби системи освіти щодо підготовки плану роботи на наступний навчальний рік.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби з питань надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у СЖО

Методист

Лугінець Н.В.

 

Провести консультації:

 

До 29.06.2018 р.

Для методистів управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу щодо планування діяльності на 2018-2019 н.р. (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

До 29.06.2018 р.

Для фахівців психологічних служб ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради щодо планування діяльності на 2018-2019 н.р. (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Для фахівців психологічних служб ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків і шкіл-інтернатів Донецької облради та керівників психологічних служб області з актуальних питань діяльності психологічної служби (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Взяти участь у:

 

07-08.06.2018 р.

 ІІ –му педагогічному форумі (м. Запоріжжя)

Методист

Лугінець Н.В.

Протягом місяця

У роботі літніх шкіл, семінарах та тренінгах, щодо підвищення професійності методиста психологічної служби

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Експертна робота

 

Протягом місяця

Експертиза методичних розробок, посібників, статей працівників психологічної служби області (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Липень

 

 

Провести:

 

До 27.07.2018  р.

Дистанційний (он-лайн) форум щодо складнощів роботи практичних психологів в сучасних умовах.

В.о. директора Кладієва Г.А.

 

Розробити (підготувати):

 

До 31.07.2018 р.

Методичні рекомендації для фахівців психологічної служби закладів освіти щодо корекційної роботи з особами які постраждали від насильства в сім’ї, та основні засади ії реалізації. 

Методист Єфремова Т.Б.

До

31.07.2018 р.

Аналіз роботи ДНМЦ ПС за 2017-2018 н.р.

В.о. директора Кладієва Г.А.,

фахівці ДНМЦ ПС

До 31.07.2018 р.

Методичні рекомендації для керівників місцевих органів управління освітою та керівників закладів освіти щодо діяльності психологічної служби у 2018-2019 навчальному році.

В.о. директора Кладієва Г.А.,

фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Узагальнити та проаналізувати:

 

До 20.07.2018 р.

Перспективний план атестації фахівців психологічної служби у 2018-2019 навчальному році.

В.о. директора Кладієва Г.А.

До 30.07.2018р.

Інформацію щодо виконання плану роботи методиста, участі у тренінгах, семінарах досвіду роботи та інше.

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Консультації:

 

До 31.07.2018 р.

Для фахівців психологічної служби системи освіти з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

До 31.07.2018 р.

Для фахівців психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, шкіл-інтернатів Донецької обласної ради з питань планування діяльності, організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу, державних і регіональних програм та ведення поточної документації.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 31.07.2018 р.

Для керівників міських, районних психологічних служб щодо планування діяльності на 2018-2019 н.р. та організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Взяти участь у:

 

Протягом місяця

У роботі літніх шкіл, семінарах та тренінгах, щодо підвищення професійності методиста психологічної служби

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Експертна робота

 

Протягом місяця

Експертиза методичних розробок, посібників, статей, програм, факультативних курсів працівників психологічної служби області (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Серпень

 

 

Провести:

 

29.08.2018р.

Інструктивно-методична нарада для завідуючих центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу «Актуальні питання психологічного супроводу та організації діяльності психологічної служби системи освіти області у 2018-2019 н.р.».

В.о. директора Кладієва Г.А.,

фахівці ДНМЦ ПС

 

Розробити (підготувати):

 

До

15.08.2018 р.

Циклограму надання інформаційно-аналітичних матеріалів протягом навчального року завідувачами центрів практичної психології і соціальної роботи, методистами управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу, фахівцями психологічної служби навчальних закладів.

Фахівці ДНМЦ ПС

До

17.08.2018 р.

Циклограму надання інформаційно-аналітичних матеріалів фахівцями психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької  обласної ради у 2018-2019 навчальному році.

Фахівці ДНМЦ ПС

До

23.08.2018 р.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо розвитку та організації діяльності психологічної служби міст та районів області у 2017-2018 навчальному році.

В.о. директора Кладієва Г.А.,

фахівці ДНМЦ ПС

До

23.08.2018 р.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо розвитку та організації діяльності психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької обласної ради у 2018-2019 навчальному році.

Фахівці ДНМЦ ПС

27.08.2018 р.

Методичні рекомендації щодо  впровадження діагностичного  мінімуму  у діяльність практичних психологів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Методист

Лугінець Н.В.

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Узагальнити і проаналізувати

 

До 10.08.2018 р.

Інформацію щодо виконання “Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО”

Методист Ольшанецька О.В.

До 30.08.2018 р.

Інформацію щодо виконання плану роботи, участі у тренінгах, семінарах та інших заходах.

Методисти

ДНМЦ ПС

До 31.08.2018 р.

Нормативно-правову базу щодо діяльності психологічної служби у 2018-2019 навчальному році.

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Новопризначеним завідувачам центрів практичної психології і соціальної роботи, методистам управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу (за запитом).

В.о. директора Кладієва Г.А

Протягом місяця

Новопризначеним фахівцям психологічної служби системи освіти області з питань планування діяльності, супроводу державних і регіональних програм та ведення поточної документації.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Практичним психологам  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та керівникам психологічних служб області з актуальних питань діяльності психологічної служби (за запитом).

Методист

Лугінець Н.В.

 

Консультації:

 

До 30.08.2018 р.

Для фахівців психологічної служби системи освіти з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

До 30.08.2018 р.

Для фахівців психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, шкіл-інтернатів Донецької обласної ради з питань планування діяльності, організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу, державних і регіональних програм та ведення поточної документації.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 30.08.2018 р.

Для керівників міських, районних психологічних служб щодо планування діяльності на 2018-2019 н.р. та організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Взяти участь у:

 

Згідно з  розпорядженням

Серпневій нараді “Про підсумки роботи за 2018-2019 навчальний рік та підготовку до нового навчального року”.

В.о. директора Кладієва Г.А

Протягом місяця

Роботі літніх шкіл, семінарах та тренінгах, щодо підвищення професійності методиста психологічної служби

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Експертна робота

 

Протягом місяця

Експертиза методичних розробок, посібників, статей, програм, факультативних курсів працівників психологічної служби області (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Вересень

 

 

Провести:

 

05.09.2018 р.

Інструктивно-методичну нараду для соціальних педагогів ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької обласної ради “Аналіз діяльності соціальних педагогів за 2017-2018 н.р. та актуальні питання організації роботи у 2018-2019 н.р.”

Методист Ольшанецька О.В.

05.09.2018 р.

Інструктивно-методичну нараду для практичних психологів системи ПТО “Аналіз діяльності психологічної служби за 2017-2018 н.р. та актуальні питання організації діяльності у 2018-2019 н.р.”

Методист Єфремова Т.Б.

05.09.2018 р.

Інструктивно-методичну  нараду для  практичних психологів дитячих будинків області  «Пріоритетні напрямки роботи працівників психологічної служби у 2018-2019 н. р.»

Методист

Кортяк Н.В.

07.09.2018 р.

Інструктивно-методичну нараду для практичних психологів шкіл-інтернатів Донецької обласної ради “Аналіз діяльності психологічної служби за 2017-2018 н.р. та актуальні питання організації діяльності у 2018-2019 н.р.”

Методист

Кладієва Г.А.

12.09.2018 р.

 

Інструктивно-методичну нараду  для практичних психологів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації « Пріоритетні напрямки роботи ПП у   2018 -2019  навчальному році. Планування  діяльності та організація психологічного супроводження навчально-виховного процесу» .

Методист

Лугінець Н.В.

12.09.2018 р.

Анкетування серед практичних психологів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації щодо планування  тематичних заходів у  2019 році з актуальних питань діяльності психологічної служби.

Методист

Лугінець Н.В.

За окремим графіком

Узгодження планів роботи на 2018-2019 навчальний рік із методистами управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу.

В.о. директора Кладієва Г.А.,

фахівці ДНМЦ ПС

За окремим графіком

Узгодження планів роботи на 2018-2019 н.р. cоціальними педагогами навчальних закладів Донецької обласної ради.

Методист відділу ППСП Ольшанецька О.В.

За окремим графіком

Узгодження планів роботи на 2018-2019 н.р. практичними психологами системи ПТО.

Методист Єфремова Т.Б.

За окремим графіком

Узгодження планів роботи на 2018-2019  н.р. практичними психологами шкіл-інтернатів Донецької обласної ради.

Методист

Кладієва Г.А

За окремим графіком

Узгодження планів роботи на 2018-2019 н.р.  практичними психологами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Методист

Лугінець Н.В.

За окремим графіком

Узгодження планів роботи на 2018-2019 н.р. психологами дитячих будинків Донецької обласної ради.

Методист

Кортяк Н.В.

 

Розробити (підготувати):

 

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Узагальнити та проаналізувати:

 

До 10.09.2018 р.

Інформацію щодо виконання “Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО”

Методист Ольшанецька О.В.

До 15.09.2018 р.

Актуалізувати інформацію щодо кадрового забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів на лінії розмежування

Методист

Ольшанецька О.В.

До 26.09.2018 р.

Анкети практичних психологів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації планування  тематичних заходів у  2019 році з актуальних питань діяльності психологічної служби.

Методист

Лугінець Н.В.

До

28.09.2018 р.

Запити практичних психологів шкіл-інтернатів Донецької обласної ради щодо планування  тематичних заходів у  2019 році з актуальних питань діяльності психологічної служби.

Методист

Кладієва Г.А

До 30.09.2018р

Інформацію щодо виконання плану роботи методиста, участі у тренінгах, семінарах та інших заходах.

Методисти

ДНМЦ ПС

 

 

 

 

Експертна робота:

 

Протягом місяця

Експертиза методичних розробок, посібників, статей, програм, факультативних курсів працівників психологічної служби області (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Надати методичну допомогу:

 

До 14.09.2018 р.

Фахівцям психологічної служби системи освіти області з питань планування діяльності на 2018-2019 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти щодо надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Новопризначеним завідувачам центрів практичної психології і соціальної роботи, методистам управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу (за запитом).

В.о. директора Кладієва Г.А.

Протягом місяця

Новопризначеним фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, шкіл-інтернатів Донецької обласної ради щодо супроводу державних і регіональних програм та ведення поточної документації.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти області щодо підготовки та оформлення статистичної інформації (за запитом).

Методист Ольшанецька О.В.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти області за запитом з актуальних питань діяльності психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

 

 

Консультації:

 

До 14.09.2018 р.

Для фахівців психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької обласної ради щодо планування діяльності на  2017-2018 н.р. та супроводу державних, регіональних програм і ведення поточної документації (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

До 19.09.2018 р.

 

Практичним  психологам  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  та методистам, які відповідають за психологічну   службу міських(районних) управлінь (відділів) освіти щодо планування діяльності на  2018-2019 н.р. та організації психологічного супроводження навчально-виховного процесу.

Методист

Лугінець Н.В.

До 30.09.2018 р.

Для новопризначених фахівців психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької облради щодо ведення документації.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 30.09.2018 р.

 

Для фахівців психологічної служби системи освіти з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

До 30.09.2018 р.

 

Для новопризначених завідуючих центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу, щодо підготовки та оформлення статистичної інформації (за запитом).

Методист Ольшанецька О.В.

 

Взяти участь у:

 

Протягом місяця

Семінарах та тренінгах  громадських організацій для фахівців психологічної служби області

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Жовтень

 

 

Провести:

 

17.10.2018 р.

Тренінгове заняття з гендерного виховання для фахівців психологічної служби шкіл-інтернітів обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Методисти

Кортяк Н.В., Єфремова Т.Б.

23.10.2018 р.

Семінар для соціальних педагогів навчальних закладів обласного підпорядкування «Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами».

Методист Ольшанецька О.В.

24.10.2018 р.

Інструктивну нараду для фахівців психологічної служби шкіл-інтернатів, які атестуються у 2018-2019 н.р. атестаційними комісіями всіх рівнів.

Методист Кладієва Г.А

 

25.10.2017 р.

Інструктивно-методичну  нараду  для практичних психологів   ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації “Правила поводження у “вибуховій” або “травматичній” ситуації.

Методист Лугінець Н.В

26.10.2018 р.

Інструктивну нараду для завідувачів центрів практичної психології і соціальної роботи, фахівців ОТГ, методистів управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу, які атестуються у 2018-2019 н.р. атестаційними комісіями всіх рівнів.

В.о. директора Кладієва Г.А.,

 

31.10.2018 р.

 

Семінар для новопризначених методистів ПС  міст та районів області та практичних психологів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Оформлення психодіагностичної  роботи практичним психологом закладу освіти».

Методист

Лугінець Н.В.

 

Розробити (підготувати):

 

19.10.2018 р.

Лист  про стан передплати фахових видань  в області.

Методист

Лугінець Н.В.

До

20.10.2018 р.

Аналітичну інформацію щодо стану кадрового забезпечення психологічної служби області.

Методист Ольшанецька О.В.

До 31.10.2018 р.

Кейс для фахівців психологічної служби, які атестуються у 2018-2019 р.р.

Фахівці

ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 31.10.2017 р.

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ  ПС  

Фахівці

ДНМЦ ПС

 

Узагальнити та проаналізувати:

 

До 10.10.2018 р.

Інформацію щодо виконання «Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО»

Методист Ольшанецька О.В.

До 15.10.2018 р.

Актуалізувати інформацію щодо кадрового забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів на лінії розмежування

Методист

Ольшанецька О.В.

До 15.10.2018 р.

Інформацію щодо впровадження шкільних служб

порозуміння (ШСП) для профілактики і розв’язання конфлікту з використанням медіації в закладах освіти

Методист Єфремова Т.Б.

До 19.10.2018 р.

Статистичну інформацію щодо кадрового забезпечення діяльності психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків та шкіл-інтернатів Донецької обласної ради станом на 01.10.2018 р.

Фахівці

ДНМЦ ПС

До 20.10.2018 р.

Статистичну інформацію щодо кадрового забезпечення діяльності психологічної служби області, управлінь (відділів) освіти міських рад, райдержадміністрацій, ОТГ.

Методист Ольшанецька О.В.

До 30.10.2017 р.

Інформацію, щодо атестації фахівців психологічної служби області  атестаційними комісіями І, ІІ, ІІІ рівнів  у 2018-2019 н.р.

Фахівці

ДНМЦ ПС

До 30.10.2018 р.

Інформацію щодо профілактики правопорушень у навчальних закладах області

Методист Єфремова Т.Б.

До 30.10.2018 р.

Інформацію щодо виконання плану роботи методиста, участі у тренінгах, семінарах досвіду роботи та інше.

Методисти

ДНМЦ ПС

До 31.10.2018 р.

Інформацію про стан передплати фахових видань  по області (за запитом МОНУ).

Методист Лугінець Н.В.

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці

ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Новопризначеним завідувачам центрів практичної психології і соціальної роботи, методистам управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу з питання збереження та розвитку психологічної служби у місті/районі.

В.о. директора Кладієва Г.А.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації щодо супроводу державних і регіональних програм та ведення поточної документації.

Фахівці

ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти області в межах атестації (за запитом)

Фахівці

ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Практичними психологами  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та керівникам психологічних служб області за запитом  з актуальних питань діяльності психологічної служби.

 

 

Консультації:

 

До 19.10.2018 р.

Тематичні консультації для фахівців шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які атестуються у 2018-2019 н.р. атестаційними комісіями всіх рівнів.

Методисти ДНМЦ

31.10.2018 р.

 

 

 

Надати консультації практичним психологам  щодо сприяння участі у міжнародних проектах з актуальних питань діяльності психологічної служби. 

Методист Лугінець Н.В.

З 22.10. 2018 р. по 31.10.2018 р.

Фахівцям психологічної служби щодо інформації про стан передплати фахових видань. 

Методист Лугінець Н.В.

До

18.102018 р.

Консультативна діяльність для методичних служб області  щодо  забезпечення належної координації та підвищення загальної ефективності впровадження Інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» у 2018-2019 навчальному році

Методист

Кортяк Н.В.

До 30.10.2018 р.

Для практичних психологів ПТНЗ з метою підвищення їх професійної майстерності та ефективності профілактичної  роботи.

Методист Єфремова Т.Б.

До 30.10.2017 р.

Для новопризначених фахівців психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, шкіл-інтернатів Донецької облради щодо ведення документації.

Фахівці

ДНМЦ ПС

До 30.10.2018 р.

 

Для фахівців психологічної служби системи освіти з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці

ДНМЦ ПС

 

Взяти участь у:

 

Протягом місяця

Виїзних  заходах  до фахівців психологічної служби в передатестаційний період.

Фахівці

ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Семінарах та тренінгах  громадських організацій для фахівців психологічної служби області

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Листопад

 

 

Провести:

 

07.11.2018 р.

Семінар з обміну досвідом для практичних психологів ПТНЗ «Робота фахівців психологічної служби щодо профілактики правопорушень серед учнів ПТНЗ».

Методист Єфремова Т.Б.

14.11.2018 р.

Навчальний семінар для практичних психологів шкіл-інтернатів Донецької обради «Робота з дітьми, які потребують особливих освітніх послуг».

Методист

Кладієва Г.А.

21.11.2018 р.

Методична вітальня для соціальних педагогів ПТНЗ та інтернатних закладів Донецької облради «Соціально-педагогічний супровід учнів пільгових категорій».

Методист Ольшанецька О.В.

До 24.11.2017 р.

Анкетування серед фахівців психологічної служби області щодо планування  тематичних заходів на 2018 р.

Фахівці ДНМЦ ПС

28.11.2018 р.

Семінар-практикум  для практичних психологів   ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Кібербулінг як новітня форма агресії та одна з найгостріших проблем взаємодії дитини з Інтернетом. Практичне опрацювання анкет «Визначення інтернет-залежності К. Янга» та «Ідентифікації комп’ютерної ігрової залежності (геймер-адиктивність)».

Методист

Лугінець Н.В.

 

Розробити (підготувати):

 

Протягом місяця

Методичні рекомендації щодо класифікації груп дітей, які мають особливі освітні потреби.

Методист

Кладієва Г.А.

До 30.11.2018 р.

Методичні матеріали з проблеми гендерного виховання і статево-рольового    самовизначення особистості старших підлітків

Методисти

ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Узагальнити та проаналізувати:

 

До 07.11.2018р.

Інформацію про план проходження атестації фахівцями психологічної служби у 2018-2019 н.р. (всіх рівнів атестаційних комісій).

В.о. директора Кладієва Г.А.

До 10.11.2018 р.

Інформацію про стан передплати фахових видань по області (за запитом МОН).

Методист

Лугінець Н.В.

До 10.11.2018 р.

Інформацію щодо виконання «Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО».

Методист Ольшанецька О.В.

До 14.11.2018 р.

Графіки виїзних заходів фахівців психологічної служби системи освіти області, які атестуються у 2018 р.

В.о. директора Кладієва Г.А.

До 15.11.2018 р.

Актуалізувати інформацію щодо кадрового забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів на лінії розмежування

Методист

Ольшанецька О.В.

До 15.11.2018 р.

Інформацію щодо виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї».

Методист Єфремова Т.Б.

До 15.11.2018 р.

Інформацію щодо про організацію роботи щодо виконання плану заходів про запобігання торгівлі людьми.

Методист Єфремова Т.Б.

До 15.11.2018 р.

Інформацію про організацію роботи щодо виконання ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти.

Методист Єфремова Т.Б.

До

25.11.2018р.

Інформацію про психологічний супровід програми «Сімейна розмова»

Методист

Кортяк Н.В.

До 30.11.2018 р.

Інформацію щодо виконання плану роботи методиста, участі у тренінгах, семінарах та інших заходах.

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Новопризначеним завідувачам центрів практичної психології і соціальної роботи, методистам управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу.

В.о. директора Кладієва Г.А.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, шкіл-інтернатів Донецької облради щодо супроводу державних і регіональних програм та ведення поточної документації (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти області в межах атестації (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Консультації:

 

Протягом місяця

Для фахівців психологічних служб ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків і шкіл-інтернатів Донецької облради та керівників психологічних служб області з актуальних питань діяльності психологічної служби (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

17.10.2018 р.

 

 

 

Фахівцям психологічної служби з питань психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників, які опинились у складних життєвих обставинах (СЖО)

Методист

Лугінець Н.В.

До 30.10.2018 р.

 

Для фахівців психологічної служби системи освіти щодо надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Експертна робота:

 

За окремим графіком

Ознайомитись з досвідом фахівців психологічної служби системи освіти області, які атестуються у 2018-2019 н.р.

Методисти

ДНМЦ ПС

За окремим графіком

Ознайомитись зі станом ведення поточної документації та методичного забезпечення фахівців психологічної служби системи освіти області, які атестуються у 2018-2019 н.р.

Методисти

ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Експертиза методичних розробок, посібників, статей працівників психологічної служби області (за запитом).

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Взяти участь у:

 

Протягом місяця

Виїзних заходах до фахівців психологічної служби в передатестаційний період.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Семінарах та тренінгах  громадських організацій для фахівців психологічної служби області

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Грудень

 

 

Провести:

 

12.12.2018 р.

Круглий стіл у форматі печа-куча «Особливості діагностики дітей спеціальних шкіл-інтернатів»

Методист

Кладієва Г.А.

21.12.2018 р.

Інструктивно-методична нарада для завідувачів центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів ОТГ, управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу «Підсумки роботи психологічної служби за перший семестр 2018-2019 н.р. та актуальні завдання на наступний період».

В.о. директора Кладієва Г.А., фахівці ДНМЦ ПС

До 24.12.2018 р.

Узгодження планів роботи на 2019 рік з завідуючими міських (районних) центрів психології

В.о. директора Кладієва Г.А., фахівці ДНМЦ ПС

 

Розробити (підготувати):

 

Протягом місяця

Рекомендації щодо складання діагностичного мінімуму для дітей з особливими освітніми потребами

Методист

 Кладієва Г.А.

Протягом місяця

Підготовка методичних матеріалів для проведення семінарів, нарад, тренінгів та інших заходів для фахівців психологічної служби.

Фахівці ДНМЦ ПС

До 14.12.2018 р.

Проект річного плану роботи ДНМЦ ПС на 2019  рік

Фахівці

ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Підготовка розпорядчих документів щодо функціонування психологічної служби області.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці

ДНМЦ ПС

 

Узагальнити та проаналізувати:

 

До 10.12.2018 р.

Інформацію щодо виконання “Регіональної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО”

Методист Ольшанецька О.В.

До 15.12.2018 р.

Актуалізувати інформацію щодо кадрового забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів на лінії розмежування

Методист

Ольшанецька О.В.

До 25.12.2018 р.

Інформація щодо стану профілактики суїцидальної поведінки.

Методист

Кортяк Н.В.

До 30.12.2018 р.

Інформацію щодо виконання плану роботи методиста, участі у тренінгах, семінарах досвіду роботи та інше.

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Надати методичну допомогу:

 

Протягом місяця

Для фахівців психологічних служб ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, дитячих будинків і шкіл-інтернатів Донецької облради та керівників психологічних служб області з актуальних питань діяльності психологічної служби (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти  щодо надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Новопризначеним завідувачам центрів практичної психології і соціальної роботи, методистам управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну службу (за запитом).

В.о. директора Кладієва Г.А.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти області з питань виконання державних і регіональних програм та ведення поточної документації.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти області в межах атестації (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти щодо узагальнення досвіду роботи в передатестаційний період.

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Консультації:

 

До 15.12.2018 р.

Керівникам психологічних служб щодо організації роботи з виконання плану заходів про запобігання торгівлі людьми, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти

Методист Єфремова Т.Б.

18.12.2018 р.

 

Фахівцям психологічної служби щодо удосконалення роботи «Телефону довіри»

Методист

Лугінець Н.В.

Протягом місяця

Практичним психологам  ВНЗ І-ІІ акредитації та практичним психологам області за запитом  з актуальних питань діяльності психологічної служби.

Методист

Лугінець Н.В.

До 25.12.2018 р.

Практичним психологам  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  та  керівникам психологічних служб області щодо  методів  психологічної роботи з посттравматичним  станом

Методист

Лугінець Н.В.

Протягом місяця

Фахівцям психологічної служби системи освіти  щодо надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (за запитом).

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Експертна робота:

 

За окремим графіком

Ознайомитись з досвідом фахівців психологічної служби системи освіти області, які атестуються у 2018-2019 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

За окремим графіком

Стан ведення поточної документації та методичного забезпечення фахівців психологічної служби системи освіти області, які атестуються у 2018-2019 н.р.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Експертиза методичних розробок, посібників, статей працівників психологічної служби області (за запитом)

Фахівці ДНМЦ ПС

 

Взяти участь у:

 

Протягом місяця

Виїзних  заходах  до фахівців психологічної служби в передатестаційний період.

Фахівці ДНМЦ ПС

Протягом місяця

Семінарах та тренінгах  громадських організацій для фахівців психологічної служби області

Методисти

ДНМЦ ПС

 

Розділ ІІ. План роботи відділу ОПМПК

Січень 2018р.

Терміни виконання

Зміст роботи

Відповідальні

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В. фахівці ОПМПК

Кожного четверга

Засідання в приміщенні ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

 

Експертна робота:

За окремим графіком

Ознайомитись з досвідом фахівців корекційної освіти, що атестуються на вищу кваліфікаційну категорію

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.фахівці ОПМПК

 

Надати методичну допомогу:

За окремим графіком

Надання методичної допомоги фахівцям шкільних ПМП комісій та міських, районних ПМПК

Фахівець ОПМПК

Скворцова Г.А.

 

Протягом місяця

Надання практичної допомоги молодим фахівцям районних(міських) ПМПК

Фахівці ОПМПК

 

Провести консультації:

03.01.18 р.

10.01.18 р.

17.01.18 р.

24.01.18 р.

31.01.18 р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

30.01.18 р.

Батьківський всеобуч: «Особливості логопедичної допомоги дітям з порушеннями інтелектуального розвитку»

Фахівець ОПМПК Півень Л.В.

05.01.18 р.

12.01.18 р.

19.01.18 р.

26.01.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

24.01.18 р.

Тематична консультація: «Пихологічна підтримка сім’ї, що виховує дитину з психофізичними порушеннями» (в умовах інклюзивної освіти).

Фахівець ОПМПК

Сухарь Г.Ф.

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ПМПК під час проведення виїзних засідань ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Взяти участь у:

За запитом

Засіданнях районних, міських ПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

Протягом місяця

Семінарах районних, міських ПМПК (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

       

 

Лютий 2018р.

 

 

Провести:

21.02.18 р.

 Семінар для фахівців ПМПК, вчителів ЗНЗ, практичних психологів за темою: «Умови ефективної роботи з батьками дітей з ООП у просторі інклюзії»

Фахівець ОПМПК Скворцова Г.А.

Кожного четверга

Засідання в приміщенні ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

До 28.02.18р.

Методичні матеріали для фахівців ПМПК, вчителів ЗНЗ, практичних психологів за темою: «Умови ефективної роботи з батьками дітей з ООП у просторі інклюзії».

Фахівець ОПМПК

Скворцова Г.А.

 

Експертна робота:

За окремим графіком

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців корекційної освіти , що атестуються на вищу кваліфікаційну категорію

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

 

Надати методичну допомогу:

За окремим графіком

Надання методичної допомоги фахівцям районних(міських) ПМПК щодо ведення поточної документації

Фахівці ОПМПК

 

Провести консультації:

07.02.18 р.

14.02.18 р.

21.02.18 р.

28.02.18 р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

21.02.18 р.

Батьківський всеобуч: «Взаємодія батьків з дитиною з інтелектуальними порушеннями»

Фахівець ОПМПК

Скиба О.Ю.

02.02.18 р.

16.02.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ПМПК під час проведення виїзних засідань ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Взяти участь у:

За запитом

Засіданнях районних, міських ПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

Протягом місяця

Семінарах районних, міських ПМПК (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Березень 2018 р.

 

 

Провести:

20.03.18 р.

Семінар: «Всебічна допомога (корекційно-розвиткова) як складова інклюзивного навчання»

Фахівець ОПМПК

Іванілова І.П.

Кожного четверга

Засідання в приміщенні ОПМПК.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

Фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

 

До30.03.18 р.

Методичні матеріали по проведеному заходу: «Всебічна допомога (корекційно-розвиткова) як складова інклюзивного навчання.»

Фахівець ОПМПК

Іванілова І.П.

 

Експертна робота:

За окремим графіком

Ознайомитись з досвідом роботи фахівців корекційної освіти, що атестуються на вищу кваліфікаційну категорію.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК:

Півень Л.В.

 

Надати методичну допомогу:

За окремим графіком

Надання методичної допомоги фахівцям шкільних ПМП комісій та міських, районних ПМПК.

Фахівець ОПМПК

Скворцова Г.А.

 

Провести консультації:

07.03.18 р.

14.03.18 р.

21.03.18 р.

28.03.18 р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

02.03.18 р.

16.03.18 р.

30.03.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ПМПК під час проведення виїзних засідань ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

06.03.18 р.

13.03.18 р.

20.03.18 р.

27.03.18 р.

Для керівників зональних МО з метою підвищення їх професійної майстерності, ефективності корекційної роботи в закладах системи освіти.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

16.03.18 р.

Тематична консультація: «Логопедичний супровід у дошкільному навчальному закладі, який впроваджує інклюзивне навчання» 

Фахівець ОПМПК

Півень Л.В.

 

Взяти участь у:

За запитом

Засіданнях районних, міських ПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

Протягом місяця

Семінарах районних, міських ПМПК (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Квітень 2018р.

 

 

Провести:

18.04.18 р.

Семінар для консультантів р(м)ПМПК вчителів-логопедів: «Методичні аспекти логопедичної допомоги дітям з тяжким мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивної освіти»

Фахівець ОПМПК

Півень Л.В.

27.04.18 р.

Нарада для голів шкільних ПМП комісій «Звітність шкільних ПМП комісій за 2017-2018 н.р.»

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

Кожного четверга

Засідання в приміщенні ОПМПК.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

Фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

 фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

27.04.18р.

Методичні матеріали для консультантів р(м)ПМПК вчителів-логопедів щодо логопедичної допомоги дітям з тяжким мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивної освіти.

Фахівець ОПМПК

Півень Л.В.

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

 

Надати методичну допомогу:

За окремим графіком

Надання методичної допомоги фахівцям шкільних ПМП комісій та міських, районних ПМПК

Фахівці ОПМПК

 

Провести консультації:

04.04.18 р.

11.04.18 р.

18.04.18 р.

25.04.18 р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

06.04.18 р.

27.04.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

13.04.18 р.

Тематична консультація: «Організаціно-методичні умови діяльності асистента-вчителя  в інклюзивному класі» 

Фахівець ОПМПК

Іванілова І.П.

02.04.18 р.

16.04.18 р.

23.04.18 р.

23.04.18 р.

30.04.18 р.

Для керівників зональних МО з метою підвищення їх професійної майстерності, ефективності корекційної роботи в закладах системи освіти.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

Фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ПМПК під час проведення виїзних засідань ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Взяти участь у:

За запитом

Засіданнях районних, міських ПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

Протягом місяця

Семінарах районних, міських ПМПК (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Травень 2018 р.

 

 

Провести:

18.05.18 р.

Семінар: «Взаємодія фахівців ПМПК (ІРЦ) та створення атмосфери довіри та доброзичливості під час проведення оцінки розвитку дитини з ООП».

Фахівець ОПМПК   Сухарь Г.Ф.

23.05.18 р.

Нараду для завідувачів районних, міських ПМПК «Про підсумки роботи ПМПК міст та районів   у поточному навчальному році та основні завдання на наступний рік. Звітність районних (міських) ПМПК за 2017-2018 н. р.»

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

 

Кожного четверга

Засідання фахівців консультації в приміщенні ОПМПК.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

 фахівці ОПМПК

 

Експертна робота:

За графіком

Стан ведення поточної документації та методичного забезпечення вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів та логопедичних пунктів щодо виконання річного плану роботи та планування на 2018-2019 н. р.

 

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

Фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

До 26.05.17р.

Виготовлення стендової інформації для батьків, що виховують дитину з вадами ПФР

Фахівці ОПМПК

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

 

Узагальнити та проаналізувати:

 

До 31.05.18 р.

Аналітична інформація керівників психологічних служб щодо виконання Державної типової програми реабілітації інвалідів.

Фахівець ОПМПК

Сухарь Г.Ф.

До 31.05.18 р.

Аналітична інформація, щодо психологічного супроводу дітей з ООП, в умовах інклюзивного навчання.

Фахівець ОПМПК

Скиба О.Ю.

 

Надати методичну допомогу:

За окремим графіком

Надання методичної допомоги фахівцям шкільних ПМП комісій та міських, районних ПМПК

Фахівці ОПМПК

 

Провести консультації:

За окремим графіком

Провести  співбесіди с завідуючими ПМПК щодо виконання річного плану роботи.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

02.05.18 р.

16.05.18 р.

23.05.18 р.

30.05.18 р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

11.05.18 р.

25.05.18 р.

Для керівників зональних МО з метою підвищення їх професійної майстерності, ефективності корекційної роботи в закладах системи освіти.

Фахівці ОПМПК

14.05.18 р.

28.05.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ПМПК під час проведення виїзних засідань ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Взяти участь у:

 

За окремим графіком

Засіданнях районних, міських ПМПК (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

Фахівці ОПМПК

Протягом

місяця

Семінарах районних, міських ПМПК (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

Фахівці ОПМПК

 

Червень 2018 р.

 

 

Провести:

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

 фахівці ОПМПК

Кожного четверга

Засідання фахівців консультації в приміщенні ОПМПК.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

Фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

До 18.06.18 р.

Інформаційний звіт діяльності Донецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації за 2017-2018 н.р.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

 Фахівці ОПМПК

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

 

Узагальнити та проаналізувати:

До 27.06.18 р.

Інформація щодо діяльності районних (міських) ПМПК Донецької області за 2017-2018 н. р. (вид, форми та умови функціонування районних (міських) консультацій, характеристику кадрового складу районних (міських) консультацій в Донецькій області, загальну характеристику діяльності за основними напрямами відповідно до річного плану ПМПК, узагальнення оперативно-аналітичних  даних та тенденції змін кількості дітей з порушеннями ПФР тощо.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

Фахівці ОПМПК

 

Надати методичну допомогу:

За окремим графіком

Надання методичної допомоги фахівцям шкільних ПМП комісій та міських, районних ПМПК

Фахівці ОПМПК

 

Провести консультації:

06.06.18 р.

13.06.18 р.

20.06.18 р.

27.06.18 р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

08.06.18 р.

22.06.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

04.06.18 р.

11.06.18 р.

18.06.18 р.

25.06.18 р.

 

Для керівників зональних МО з метою підвищення їх професійної майстерності, ефективності корекційної роботи в закладах системи освіти.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Взяти участь у:

За окремим графіком

Засіданнях районних, міських ПМПК (за запитом)

 

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Липень 2018р.

 

 

Провести:

Кожного четверга

Засідання фахівців консультації в приміщенні ОПМПК.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК

Фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

До 27.07.18 р.

Підготувати аналіз роботи та звіт за поточний навчальний рік

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

До 27.07.18 р.

Розробити план роботи на наступний рік. Підготувати тематику методичних рекомендацій, методичні заходи (семінари, тренінги, майстер класи тощо) на наступний рік.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В., фахівці ОПМПК

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

 

Надати методичну допомогу:

За графіком

Надання практичної, методичної допомоги фахівцям районних (міським) ПМПК

Фахівці ОПМПК

Протягом місяця

Надання практичної допомоги фахівцям шкільних ПМП комісій

Фахівці ОПМПК

 

Провести консультації:

04.07.18 р.

11.07.18 р.

18.07.18 р.

25.07.18 р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

13.07.18 р.

27.07.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

09.07.18 р.

23.07.18 р.

30.07.18 р.

Для керівників зональних МО з метою підвищення їх професійної майстерності, ефективності колекційної роботи в закладах системи освіти.

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ПМПК під час проведення виїзних засідань ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

 

Взяти участь у:

За окремим графіком

Засіданнях районних, міських ПМПК (за запитом)

 

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Серпень 2018 р.

 

 

Провести:

15.08.18 р.

Нараду для завідувачів районних (міських) ПМПК «Перспективні завдання та пріоритетні напрями роботи р (м) Інклюзивно-ресурсних центрів у 2018-2019 н.р.»

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

 

17.08.18 р.

Семінар: «Особливості адаптації дитини з інвалідністю в інклюзивному класі»

Фахівець ОПМПК

Сухарь Г.Ф.

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

Кожного четверга

Засідання в приміщенні ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС  щодо діяльності районних (міських) Інклюзивно-ресурсних центрів .

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

 

Надати методичну допомогу:

Протягом місяця

Завідувачам та консультантам районних (міських) ПМПК з питань планування діяльності та ведення поточної документації (за запитом)

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Провести консультації:

10.08.18 р.

17.08.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

 Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

15.08.18 р.

Тематична консультація: «Взаємодія учасників освітнього процесу у створенні та впровадженні індивідуальної програми розвитку дитини, яка навчається в інклюзивному просторі» 

Фахівець ОПМПК

Скворцова Г.А.

01.08.18 р.

08.08.18 р.

15.08.18 р.

22.08.18 р.

29.08.18р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ПМПК під час проведення виїзних засідань ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Взяти участь у:

За окремим графіком

Засіданнях районних, міських ПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

 У «Серпневих нарадах».

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

Фахівці ОПМПК

 

Вересень 2018 р.

 

 

Провести:

11.09.18 р.

Семінар: «Забезпечення психологічного супроводу інклюзивного навчання в ЗНЗ».

Фахівець ОПМПК

Скиба О.Ю.

21.09.18 р.

 

Інструктивно-методична нарада для голів шкільних ПМП комісій СЗШІ «Пріоритетні завдання шПМПк щодо організації  комплексного психолог-медико-педагогічного супроводу дітей, які мають порушення психофізичного розвитку»

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

Узгодження планів роботи на 2017-2018 навчальний рік:

Протягом місяця, за окремим графіком в дистанційному режимі.

Із директорами районних (міських)ІРЦ

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

 

 

Розробити (підготувати):

До 21.09.18р.

Методичні матеріали щодо забезпечення психологічного супроводу інклюзивного навчання в ЗНЗ

Фахівець ОПМПК

Скиба О.Ю.

До 14.09.18 р.

Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу «Форми допомоги дітям з ООП »

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

Протягом місяця

Матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

 

Узагальнити та проаналізувати:

Протягом Місяця

Проведення моніторингу розвитку  мережі районних (міських)ІРЦ.

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

До 21.09.18 р.

Проведення моніторингу «Охоплення дітей з порушеннями психофізичного розвитку освітніми ресурсами та форми допомоги»

Завідувач ОМПК

Коваль А.В.,

 

 

Експертна робота:

За окремим графіком

Стан ведення поточної документації та методичного забезпечення фахівців ІРЦ міст та районів.

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Надати методичну допомогу:

За окремим графіком

Надання методичної допомоги фахівцям шкільних ПМП комісій

Фахівець ОПМПК

Скворцова Г.А.

 

Провести консультації:

05.09.18 р.

12.09.18 р

19.09.18 р.

26.09.18 р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

05.09.18 р.

Батьківський всеобуч: «Навчання дітей з особливими освітніми потребами»

Фахівець ОПМПК Іванілова І.П.

07.09.18 р.

21.09.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

28.09.18 р.

Тематична консультація: «Організація психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»

Фахівець ОПМПК

Скиба О.Ю.

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ІРЦ 

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Взяти участь у:

Протягом місяця

Семінарах районних, міських ПМПК (за запитом)

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

       

 

Жовтень 2018 р.

 

 

Провести:

10.10.18 р.

Семінар: «Інклюзивна освіта – шлях до рівних можливостей в практиці та діяльності освітніх закладів» 

Фахівець ОПМПК

Іванілова І.П.

26.10.18 р.

Батьківський всеобуч «Формування життєвих навичок дітей з ООП»

Фахівець ОПМПК

Сухарь Г.Ф.

Кожного четверга

Засідання в приміщенні ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

 фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

До

31.10.18 р.

Методичні матеріали «Інклюзивна освіта – шлях до рівних можливостей» в практиці та діяльності освітніх закладів» 

Фахівець ОПМПК

Іванілова І.П.

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

 

Надати методичну допомогу:

За окремим графіком

Надання методичної допомоги фахівцям шкільних ПМП комісій та міських, районних ПМПК

Фахівці ОПМПК

Протягом

місяця

Надання допомоги молодим фахівцям районних(міських)ІРЦ

Фахівці ОПМПК 

 

 

Провести консультації:

03.10.18 р.

10.10.18 р.

17.10.18 р.

24.10.18 р.

25.10.18р.

 

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.,

фахівці ОПМПК

12.10.18 р.

26.10.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ПМПК під час проведення виїзних засідань ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Взяти участь у:

За запитом

Засіданнях районних, міських ПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

Протягом місяця

Семінарах районних, міських ПМПК (за запитом)

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Листопад 2018 р.

 

 

Провести:

21.11.18 р.

Круглий стіл: «Особливості організації проведення оцінки мовленнєвого розвитку дітей фахівцями ІРЦ».

Фахівець ОПМПК

Півень Л.В.

За окремим графіком

Виїзні засідання ОПМПК.

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

Кожного четверга

Засідання в приміщенні ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

До 27.11.18 р.

Методичні матеріали щодо особливостей організації проведення оцінки мовленнєвого розвитку дітей фахівцями ІРЦ

Фахівець ОПМПК

Півень Л.В.

 

Надати методичну допомогу:

Протягом місяця

Надання допомоги молодим фахівцям районних(міських) ІРЦ.

Фахівці ОПМПК

 

Провести консультації:

07.11.18 р.

14.11.18 р.

21.11.18 р.

28.11.18 р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

06.11.18 р.

Батьківський всеобуч: «Використання компенсаторних можливостей дитини для успішного навчання дитини з ООП».

Фахівець ОПМПК Скворцова Г.А

09.11.18 р.

23.11.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ПМПК під час проведення виїзних засідань ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Взяти участь у:

Протягом місяця

Семінарах районних, міських ІРЦ (за запитом)

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Грудень 2018 р.

 

 

Провести:

12.12.18 р.

Семінар: «Професійна діяльність вчителя-дефектолога в умовах ІРЦ».

Фахівець ОПМПК

Скворцова Г.А.

Кожного четверга

Засідання в приміщенні ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Розробити (підготувати):

Протягом місяця

Методичні матеріали на сайт ДНМЦ ПС

Фахівці ОПМПК

 

Надати методичну допомогу:

За окремим графіком

Надання методичної допомоги фахівцям шкільних ПМП комісій.

Фахівці ОПМПК

До

07.12.18 р.

Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу охоплення дітей з особливими освітніми потребами індивідуальним, інклюзивним або навчання у СЗШІ.

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

 

Протягом місяця

Надання практичної допомоги молодим фахівцям районних(міських)психолого-медико-педагогічних консультацій

Фахівці ОПМПК

 

Узагальнити та проаналізувати

До 22.12.18 р.

Проведення моніторингу «Охоплення дітей з порушеннями психофізичного розвитку освітніми ресурсами та форми допомоги»

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В., фахівці ОПМПК: Іванілова І.П.,

Півень Л.В.,

Скворцова Г.А.

 

До 22.12.18 р.

Аналітична інформація керівників психологічних служб щодо виконання Державної типової програми реабілітації інвалідів.                                                                      

Фахівець ОПМПК

Сухарь Г.Ф.

 

До 22.12.18 р.

Аналітична інформація, щодо психологічного супроводу дітей з ООП, в умовах інклюзивного навчання.                                                                       

 

Фахівець ОПМПК

Скиба О.Ю.

 

Провести консультації:

05.12.18 р.

12.12.18 р.

19.12.18 р.

26.12.18 р.

Для батьків або осіб, що їх замінюють з питань допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку (за запитом)

Фахівці ОПМПК

07.12.18 р.

21.12.18 р.

Для керівників навчальних закладів з питань виявлення дітей з особливими освітніми потребами, організації інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання в ЗНЗ (за запитом)

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

За окремим графіком

Для фахівців районних (міських) ПМПК під час проведення виїзних засідань ОПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Взяти участь у:

За запитом

Засіданнях районних, міських ПМПК

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

Протягом місяця

Семінарах районних, міських ПМПК (за запитом)

Завідувач ОПМПК

Коваль А.В.

фахівці ОПМПК

 

Додаток 1

Список скорочень

 

ДНМЦ ПС

Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти

ДНЗ

дошкільний навчальний заклад.

Відділ ППСП

відділ практичної психології та соціальної роботи

ОПМПК

обласна психолого-медико-педагогічні консультація

ДНЗ

дошкільний навчальний заклад

ЗОШ

загальноосвітня школа

ЗНЗ

загальноосвітній навчальний заклад

ПТНЗ

професійно-технічний навчальний заклад

ПМПК

психолого-медико-педагогічна консультація.

ВНЗ

вищий навчальний заклад

МО

методичне об’єднання

ПТО

професійно-технічна освіта

ПФР

психофізичний розвиток

СЗШІ

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат.

Районні (міські) ПМПК

районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

Шкільні ПМП комісії

шкільні психолого-медико-педагогічні комісії

ІРЦ

Інклюзивно-ресурсний центр