Нормативна база

Нормативно-правова база (з нормативно-правовою документацією можна ознайомитись на сайті: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF)

Перелік документів, наказів, листів, які необхідно знати та використовувати в своїй роботі соціальному педагогу. Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність психологічної служби в системі освіти (їх наявність є обов'язковою в кабінеті практичного психолога)

1. Декларація прав людини.

2. Конвенція про права дитини

3. Європейська соціальна хартія від 18.10.1961 року. Прийнята Радою         

    Європи в Турині. Вступила в силу 26.02.1965 року.

4. Декларація прав дитини.

5. Конвенція ООН про права дитини.

Закони України:

 1. Закон України «Про освіту».

 2. Закон України «Про дошкільну освіту»

 3. Закон України «Про професійно-технічну освіту»        

 4. Закон України «Про загальну середню освіту»

 5. Закон України «Про позашкільну освіту»

 6. Закон України про охорону дитинства

 7.  Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа від 01.07. 2010р. № 2394-VІ;

8. Закон України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005р. №2342-ІУ  

9. Закон України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  від 03.03.2005 р. №2457-ІУ ;    

10. Закон України про соціальні послуги від 19.06.2003 р. №966-IV       

11. Закон України про запобігання та протидію домашньому насильству від 07.12.2017 р. № 2229-VIII 

12. Про внесення змін до Кримінального кодексу України  щодо посилення відповідальності за належне виконання обов’язків стосовно охорони життя та здоров’я дітей, а також за зловживання опікунськими правами від 23 вересня 2010 року № 2556-VI;

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України:

  1. Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у СЖО від 03.10.2018 № 800
  2. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини  від 24.09. 2008 р. № 866 ;
  3. Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей від 8.10 2008 р. № 905;
  4. Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків;
  5. Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування від 5.04.1994р. № 226:
  6. Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме  від 22.02. 2006 р. № 189;
  7. Про затвердження порядку надання одноразової   допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим   батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку,  від 25.08.05 № 823:
  8. Про затвердження Порядку перерахування органами пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання від  04.03.2004 р. № 269 :
  9. Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми  від 27.12. 2001р. №1751.
  1. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF

Накази (листи) МОНУ:

1. Наказ МОНУ від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”

2. Наказ МОНУ від 19.10.2001р. № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»

3. Наказ МОНУ від 08.08.2017 р. № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2020 року»;

4. Наказ МОНУ від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти»

5. Наказ МОНУ від 10.09.2012 р. № 995/557 «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

6. Наказ МОНУ від  28.12.2006 р. № 864  Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України;

7. Наказ МОНУ від 02.02.2007р. № 302/80/49/  «Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання»

8. Лист від 17.12,2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронажу»

9. Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Міністерства освіти і науки України від 18.11.2008 р. № 4591 Про затвердження Порядку ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

10. Лист МОНУ № 1/9-632 від 11.09.09 р. Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх 

11. Лист МОНУ від 04. 08.2009 р. № 1/9-515 Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах;

12. Наказ МОНУ  від 01.02.2010 р. № 59 Про вживання заходів щодо запобігання насильству над дітьми

13. Наказ МОНУ від 29.10.10 №1023 Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту;

14. Наказ МОНУ від 19.06.96 № 216 „Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”

15. Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02. 07 № 302/80/49 „Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання”

16. Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Міністерства освіти і науки України від 28.09.07 N 3455/853 „Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та управлінь (відділів) освіти щодо підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації”;

17. Лист МОНУ від 24.07.2019 № 1/9-477 “Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України”

18. Лист МОН від 08.08.2018 № 1/11-8386 щодо проведення Всеукраїнського моніторингово дослідження «Надання допомоги дітям, постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби»

19. Лист МОН від 12.11.2018 № 1/9-690 “Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки для використання в навчально-виховному процесі закладів освіти працівниками психологічної служби у системі освіти України”

20. Лист МОН України від 20.03.2014 р. № 1/9-165 «Про деякі питання атестації соціальних працівників»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF

Листи КЗ ДНМЦ ПС:

1. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 19.08.2019 Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби Донецької області на 2019-2020 н.р.

2. Лист ДНМЦ ПС_вiд_13.08.2019_Про використання у роботі ТИПОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ практичного психолога та соціального педагога закладу.

3. Лист ДНМЦ ПС вiд 18.06.2019 щодо розподiлу та тривалостi робочого тижня.

4. Лист ДНМЦ ПС від 03.06.2019 щодо ЗБЕРЕЖЕННЯ та ВВЕДЕННЯ ставок та посад методистів з психологічної служби

5.  Лист ДНМЦ ПС від 12.08.2019 №143- ФОРМА річного планування роботи практичного психолога та соціального педагога закладів ОКВ

Інші регламентуючі документи:

1. Посадова інструкція практичного психолога навчального закладу.

2. Графік роботи, затверджений керівником закладу

3. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи.

4. Інструкція з охорони праці

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИКЛОГРАМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УНМЦ практичної психології і соціальної роботи Київ 2017 За загальною редакцією В.Г. Панка.