Нормативна база

Перелік нормативно-правових документів соціального педагога

 Нормативно-правова документація 

 •  Посадова інструкція
 •  Інструкція з охорони праці
 •  Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи                                                                 \
 •  Конвенція ООН про права дитини
 •  Декларація прав людини

Закони України:

 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа від 01.07. 2010р. № 2394-VІ;
 • Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005р. №2342-ІУ  
 • Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  від 03.03.2005 р. №2457-ІУ ;                                
 •  Про освіту від 23 травня 1991 року № 1060-XII (витяг);
 •  Про соціальні послуги від 19 червня 2003 року № 966-IV (витяг);
 •  Про попередження насильства в сім’ї 15  листопада 2001 року № 2789-III;
 •  Про охорону дитинства від 26 квітня 2001 року № 2402-III;
 • Про внесення змін до Кримінального кодексу України  щодо посилення відповідальності за належне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами від 23 вересня 2010 року № 2556-VI;
 • Про загальну середню освіту  від 13 травня 1999 року № 651-XIV (витяг)
 • Про професійно-технічну освіту  від  10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР (витяг)

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у СЖО від 03.10.2018 № 800 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF
 • Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини  від 24.09. 2008 р. № 866 ; http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
 • Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей від 8.10 2008 р. № 905; http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF
 • „Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” від 31.01.07 № 81: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/81-2007-%D0%BF
 • Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування від 5.04.1994р. № 226: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF
 • Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме  від 22.02. 2006 р. № 189; http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189-2006-%D0%BF
 • Про затвердження порядку надання одноразової   допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим   батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку,  від 25.08.05 № 823: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2005-%D0%BF
 • Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту  населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні від  04.03.2004 р. N 269 : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-2004-%D0%BF/ed20120101
 • Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми  від 27.12. 2001р. №1751 : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF

 Накази (листи) Міністерства освіти і науки України: 

 • Наказ від 19.10.2001 р. № 691 Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
 • Наказ від 20.12.2002 р. №732  Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Наказ від  21.09.2004 р. №747/460  Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
 • Наказ від  28.12.2006 р. № 864  Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України;
 • Наказ від 14.06.2006 р. № 1983 Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах;     
 • Наказ від 02.02.2007р. № 302/80/49/  Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання;
 • Лист від 17.12,2008 р. №1/9-811 Про здійснення соціально-педагогічного патронажу
 • Мінсім’ямолодьспорту від 18.11.2008 р. № 4591 Про затвердження Порядку ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • Лист МОН № 1/9-632 від 11.09.09 р. Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх              
 • Лист від 04. 08.2009 р. № 1/9-515 Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Наказ  від 01.02.2010 р. № 59 Про вживання заходів щодо запобігання насильству над дітьми
 • Наказ від 29.10.10 №1023 Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту;
 • Наказ Міністерства освіти України від 19.06.96 № 216 „Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-96
 • Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02. 07 № 302/80/49 „Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0186-07
 • Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Міністерства освіти і науки України від 28.09.07 N 3455/853 „Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та управлінь (відділів) освіти щодо підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації”; http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1186-07
 • Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.06 № 1983/388/452/221/556/596/106 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”; http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0824-06