Ми співпрацюємо

МОН

Міністерство освти і науки (https://mon.gov.ua/ua)

 

Інститут модернізації змісту освіти

Інститут модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/)

 

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи  (http://www.psyua.com.ua/)

 

Університет менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України

Університет менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України  (http://umo.edu.ua/)

 

Донецький  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Донецький  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (https://ippo.dn.ua/)

 

Нова українська школа

Нова українська школа (http://nus.org.ua/)

 

Урядовий портал

Урядовий портал (https://www.kmu.gov.ua/ua)

 

Центр психосоціальної реабілітації Національного  університету «Києво-Могилянська академія» - м.Покровськ