Круглий стіл "Актуальні питання профілактики гендерно - обумовленого насильства в навчальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти"

Кожна людина повинна мати
всі права незалежно від раси, кольору

шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань,
національного чи соціального походження,
майнового або іншого стану.

Розвиток гендерного підходу у вивченні явищ і процесів суспільного життя передбачає необхідність визнання того, що відмінності у поведінці чоловіків та жінок визначаються не стільки їхніми фізіологічними особливостями, скільки механізмами тривалої соціалізації, виховання та уявленнями про сутність чоловічого й жіночого, що складаються в кожній культурі. Впровадження ґендерного підходу у виховання слід розуміти як розширення життєвого простору для розвитку індивідуальних здібностей і задатків кожної особистості.

24.04.2018 року відбувся круглий стіл для практичних психологів навчальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти за темою «Актуальні питання профілактики гендерно-обумовленого насильства».

Метою заходу було ознайомити практичних психологів з теоретичними засадами

 • визначення сутності проблеми ґендерного насильства, насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми;
 • виявлення та ідентифікація дітей, постраждалих від насильства.

На даному заході методистом Єфремою Т. Б. були розглянуті такі питання:

 • Поняття ґендерного насильства. Міжнародне та українське законодавство.
 • Наслідки ґендерного насильства.
 • Визначення поняття «насильство в сім’ї». Види насильства. Міжнародне та українське законодавство.
 • Визначення «жорстоке поводження з дитиною».
 • Відповідальність за скоєння насильства в сім’ї.
 • Групи ризику.
 • Причини насильства.
 • Масштаби проблеми.
 • Стереотипи та міфи щодо насильства в сім’ї.
 • Соціально-психологічний портрет особи, яка чинить насильство.
 • Виявлення та ідентифікація дітей, постраждалих від насильства.
 • Проблеми та потреби постраждалих дітей.
 • Взаємодія суб’єктів щодо попередження насильства в сім’ї.
 • Механізм взаємодії суб’єктів згідно з наказом МСП, МВС, МОН, МОЗ від19.08.2014 № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення».