Корекційна робота за напрямами

gerb.png

УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА рада

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

департамент ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ

84206, м. Дружківка, вул. Паризької Комуни, 56. E-mail: dnmcps@ukr.net

05.10.2018_№ 01/03-259

Начальникам (завідуючим)
управлінь (відділів) освіти міських
рад і райдержадміністрацій, ОТГ,
завідуючим центрами практичної
психології і соціальної роботи,
методистам управлінь (відділів) освіти
міських рад і райдержадміністрацій, ОТГ
які відповідають за психологічну службу,
директорам обласної комунальної власності

 

«Щодо корекційної роботи
психологічної служби за напрямами
у 2018- 2019 н.р.»

Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти нагадує, що у проведенні корекційної роботи психологічна служба області керується Положенням про психологічну службу системи освіти України (наказ МОН України «Про затвердження положення про психологічну службу у системі освіти України»  від 22.05.2018 року № 509 (зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337), листом  МОН України від 15.08.2018  № 01/03-229 «Про пріоритетні напрями психологічного супроводу та соціально педагогічного патронажу учасників освітнього процесу  на 2018-2019 навчальний рік», Положенням про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах (Наказ МОН від 20.04.2001 № 330), листом МОН України від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про  документацію працівників психологічної служби у системі освіти України», листом МОН України  від 27.08.2000 відN 1/9-352 «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України».

Корекційна робота з дітьми, учнями, унівською молоддю  проводиться за результатами діагностики, за запитом батьків і вихователів, за спостереженнями психолога. Ефективність корекційного впливу відстежується після повторного діагностичного обстеження (за результатами діагностики, за зворотним зв’язком з педагогом і батьками). Основні форми корекційної роботи: групова та індивідуальна.

З метою подальшої реалізації статті 76 Закону України «Про освіту» та  на виконання Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо  розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 08.08.2017 р. донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти ознайомлює, рекомендує для використання у практичній діяльності фахівців та надсилає:

- методичні рекомендації  ІМЗО щодо проведення корекційної роботи за напрямами  у 2018-2019 навчальному році з усіма учасниками навчально-виховного процесу (Додаток 1) та 

- посібник «З досвіду корекційної роботи практичного психолога і соціального педагога з дітьми з девіантною та деліквентною  поведінкою : посіб. [Електронний ресурс]. / авт. кол. ; упор. Ю. А. Луценко. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015.  (Додаток 2)

 

З повагою,

в.о. директора                       Н.В. Лугінець