Діагностичні методики

1. Методика "Шкала тривожності" Тейлора - 

/predmety/ocppsr/media/files/Shkala_tryvognosti_Teylora.docx

2. Методика дослідження соціальної адаптованості - 

/predmety/ocppsr/media/files/Socialna_adaptyvnist.doc

3. Тест шкільної тривожності Філіпса - 

/predmety/ocppsr/media/files/Test_tryvognosti_Fillipsa.doc

4. Методика "Самооцінка психічних станів" (за Г. Айзенком) - 

/predmety/ocppsr/media/files/Samoocinka_psyhichnyh_staniv.doc

5. Методика виявлення групи ризику - 

/predmety/ocppsr/media/files/Vyjavlennia_grupy_ryzyku.doc

6. Шкала депресії (Т. Балашова) - 

/predmety/ocppsr/media/files/Shkala_depresiji.docx

7. Карта визначення ризику суїцидальності (В. Прийменко) - 

/predmety/ocppsr/media/files/Karta_ryzyku_suicidu.docx

8. Методика визначення схильності до суїцидальної поведінки (М. Горська) - 

/predmety/ocppsr/media/files/Shylnist_do_suicidu.docx

9. Модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру підлітків (О. Лічко, С. Подмазін) - 

/predmety/ocppsr/media/files/Akzentuaciji_kharakteru_pidlitkiv.docx