Нормативна база

Нормативно-правова база (з нормативно-правовою документацією можна ознайомитись на сайті: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF)

Перелік документів, наказів, листів, які необхідно знати та використовувати в своїй роботі соціальному педагогу. Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність психологічної служби в системі освіти (їх наявність є обов'язковою в кабінеті практичного психолога)

1. Декларація прав людини.