Нормативна база

Перелік нормативно-правових документів соціального педагога

 Нормативно-правова документація 

  •  Посадова інструкція
  •  Інструкція з охорони праці
  •  Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи                                                                 \
  •  Конвенція ООН про права дитини
  •  Декларація прав людини

Закони України:

  • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьк