Аналітична довідка щодо діяльності психологічної служби у системі освіти України Донецької області у 2019-2020 н.р.

Додаток

до листа КЗ ДНМЦ ПС

від 27.05.2020 № 01/01-95

 

Аналітична довідка

щодо діяльності психологічної служби у системі освіти України

Донецької області

у 2019/2020 н. р.

 

І. Загальні відомості про обласні навчально-методичні центри∕кабінети/лабораторії психологічної служби у системі освіти та науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ ім. Б.Грінченка м. Києва.

1.1. Повна назва центру психологічної служби у системі освіти:

___Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти» (далі – Центр) __________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Юридична адреса центру, телефон:

_84116, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Батюка, б. 20______________________________________________________________

Електронна адреса: dnmcps@ukr.net,(050) 161-58-30____________________________________________________________________________

Сайт: https://dnmcps.com.ua/ (функціонує з 10.09.2018 року)_______________________________________________________________________

1.3. Підрозділи (якщо є):

Підрозділи відсутні._________________________________________________________________________________________________________

З 26.11.2018 р. зі структури Центру було виведено відділ психолого-медико-педагогічної консультації на підставі листа Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 01.11.2018 р. №387/163-18-ОД у зв’язку зі створенням на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – ДОІППО) структурного підрозділу «Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти» (підстава:п.3.3.9. Статуту ДОІППО, рішення Вченої ради ДОІППО від 11.06.2018 р. протокол №2, лист ДОІППО від 14.11.2018 р. №1174/01).________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Керівник (директор) центру∕кабінету/лабораторії психологічної служби у системі освіти (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, email):

В. о. директора КЗ ДНМЦ ПС – Лугінець Наталя Вікторівна___________________________________________________________________

Контактний номер телефону –  +38(050) 161-58-30______________________________________________________________________________

Електронна адреса: dnmcps@ukr.net__________________________________________________________________________________________

 

 

II. Розвиток психологічної служби у системі освіти.

2.1. Мережа обласних/районних (міських) навчально-методичних центрів∕кабінетів/лабораторій психологічної служби у системі освіти 

 

Обласні навчально-методичні центри∕кабінети/лабораторії  психологічної служби системи освіти

Районні/міські навчально-методичні центри∕кабінети/лабораторії психологічної служби системи освіти

Методисти, які відповідають за психологічну службу (РМК/ММК)

Методисти ОТГ, які відповідають  за психологічну службу

Загальна кількість працівників психологічної служби

ставок

осіб

вакансій

центрів

ставок

осіб

вакансій

ставок

осіб

вакансій

к-сть ОТГ

ставок

осіб

вакансій

практичних психологів

соціальних педагогів

методистів

10

6

4

4

14,5

12

2

15,75

18

3

11

1,5

6

0

563

155

42

 

Причини незабезпеченості посадами фахівців психологічної служби:

 1. Недостатнє фінансування відділів освіти міст, районів, ОТГ Донецької області.
 2. У штатних розписах деяких відділів освіти не передбачені посади методистів, які відповідають за психологічну службу в місті, районі, ОТГ.
 3. Напружена суспільно-політична  ситуація в регіоні.
 4. Відсутність фахівців з відповідною освітою.
 5. Зменшення кількості шкіл в районах, ОТГ, більшість з яких є малокомплектними, в штатному розписі яких закладено ставки із навантаженням не більше 0,25 та 0,5.
 6. Дефіцит фахівців в сільській місцевості.
 7. Велика нормативна чисельність здобувачів освіти  на 1,0 ставку фахівця психологічної служби  в закладі освіти.
 8. Несприятливе транспортне сполучення міст та селищ, що унеможливлює залучення фахівців з міста.
 9. Низька оплата праці фахівців психологічної служби.

Шляхи вирішення даного питання

 1. Офіційні звернення, клопотання до місцевих органів виконавчої влади щодо необхідності введення ставок методистів, практичних психологів та соціальних педагогів.
 2. Співпраця фахівців психологічної служби з центрами зайнятості у своїх районах, ОТГ.
 3. Посилення популяризації щодо діяльності психологічної служби в містах, районах, ОТГ Донецької області (збільшення друкованих статей фахівцями психологічної служби, розміщення інформації на сайтах та у соціальних мережах тощо).
 4. Робота мобільних груп практичних психологів, за якими, наказом по відділам освіти, закріплені освітні заклади, в яких учасники освітнього процесу отримують психологічну допомогу за запитом.
 5. Співпраця з гуманітарними організаціями, практичні психологи яких надають першу психологічну допомогу учасникам освітнього процесу з виїздом до місця призначення.

 

2.2. Забезпеченість закладів освіти фахівцями психологічної служби

Практичні психологи

Соціальні педагоги

місто

село (селище)

всього

місто

село (селище)

всього

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

 

573,25

429,05

176,5

60,25

749,75

489,3

295,75

121,5

79

6,25

374,75

127,75

 

 

2.3. Чисельність практичних психологів закладів освіти (відповідно до нормативів чисельності)

 

Тип закладу освіти

Загальна к-сть закладів освіти

К-сть закладів освіти, які забезпечені ПП

К-сть закладів освіти, які не забезпечені ПП

К-сть ставок

Нормативна потреба, ставок

 
 

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

 

Заклади дошкільної освіти (всіх типів)

328

175

175

12

153

163

170,05

6,75

240

84

 

Заклади загальної середньої освіти (всіх типів)

317

202

256

73

61

129

206,5

52,5

219,25

86,5

 

Заклади позашкільної освіти

42

4

10

0

32

4

9,5

0

42

4

 

Заклади спеціалізованої освіти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

38

0

25

0

13

0

26,5

0

38

0

 

Заклади фахової передвищої освіти

34

2

15

1

19

1

16,5

1

34

2

 

Заклади вищої освіти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Всього:

759

383

481

86

278

297

429,05

60,25

573,25

176,5

 

 

 

2.4. Чисельність соціальних педагогів закладів освіти (відповідно до нормативів чисельності)

 

Тип закладу освіти

Загальна к-сть закладів освіти

К-сть закладів освіти, які забезпечені СП

К-сть закладів освіти, які не забезпечені СП

К-сть ставок

Нормативна потреба, ставок

 
 

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

 

Заклади дошкільної освіти (всіх типів)

328

175

6

0

322

175

5,75

0

4,75

0

 

Заклади загальної середньої освіти (всіх типів)

317

202

111

7

206

195

88,75

4,75

219

77

 

Заклади позашкільної освіти

42

4

1

0

41

4

1

0

0

0

 

Заклади спеціалізованої освіти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

38

0

22

0

16

0

22,5

0

38

0

 

Заклади фахової передвищої освіти

34

2

3

2

31

0

3,5

1,5

34

2

 

Заклади вищої освіти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Всього:

759

383

143

9

616

374

121,5

6,25

295,75

79

 

 

2.5. Забезпеченість кабінетами працівників психологічної служби

 

Практичні психологи

Соціальні педагоги

к-сть посад

з них:

к-сть посад

з них:

окреме приміщення (1-2 кабінети)

суміщене робоче місце

відсутнє робоче місце

окреме приміщення (1-2 кабінети)

суміщене робоче місце

відсутнє робоче місце

569

388

176

5

159

63

96

0

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Чисельність учасників освітнього процесу, охоплених працівниками психологічної служби

 

Загальна кількість здобувачів освіти

закладів дошкільної освіти (всіх типів), осіб

закладів загальної середньої освіти (всіх типів), осіб

закладів позашкільної освіти, осіб

закладів спеціалізованої освіти, осіб

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, осіб

закладів фахової передвищої освіти, осіб

закладів вищої освіти, осіб

29412

148800

16317

0

7368

7837

0

 

ІІІ. Діяльність обласних навчально-методичних центрів/кабінетів/лабораторій психологічної служби у системі освіти України та науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ ім. Б.Грінченка м. Києва.

 

3.1. Заходи, організовані обласними кабінетами/центрами психологічної служби (загальна к-сть).

 

Методичні, інструктивно-методичні наради

Семінари, вебінари

Науково-практичні конференції

Круглі столи

Методичні об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів

Школи молодих психологів та соціальних педагогів

Школи професійного вдосконалення практичних психологів та соціальних педагогів

Творчі групи (динамічні, інтервізійні, супервізійні, мобільні, фокус-групи) фахівців ПС

Практикуми, тренінги

Творчі майстерні, майстер-класи

7

8

2

2

4

5

3

3

15

2

 

*Примітка:

1. Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» номінація «Корекційно-розвиткові програми» (було розглянуто 17 робіт, 1 переможець, 6 лауреатів, 10 учасників з 9 міст/районів/ОТГ).

2. Огляд моделей психолого-педагогічного супроводу особистості в кризових життєвих ситуаціях (було розглянуто 18 робіт, 9 переможців, 9 учасників, з 8 міст/районів/ОТГ).

3. Всеукраїнське моніторингове дослідження стану виконання у системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми, охоплено 98 учасників, підсумковий результат аналізу даних на рівні області: вивчення стану виконання у системі освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми в області.

4. Обласний конкурс для молоді на найкращий сценарій до соціального відеоролика про шкоду наркотиків в рамках виконання «Регіональної програми з профілактики правопорушень, протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Донецькій області на 2019 – 2021 роки», з метою підвищення поінформованості молоді про шкоду, якої завдають наркотики, та протидії поширенню наркоманії (у співпраці з Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області та за підтримки ПРООН) (було розглянуто 43 роботи від 33 учасників, 1 переможець).

5.Презентація досвіду на Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (22 жовтня 2019 року, м. Київ).

6. Презентація досвіду впровадження шкільних служб порозуміння в закладах освіти Донецької області на форумі-практикумі «Шкільна служба порозуміння: досвід, партнерство та перспективи» (12 та 13 грудня 2019 року, м. Святогірськ ).

7.Курси підвищення кваліфікації на базі ДонІППО:

- «Оновлення діяльності методичної служби на шляху до Нової української школи» для керівників та методистів методичних служб (28 осіб);

- «Оновлення діяльності методичної служби на шляху до Нової української школи» для керівників та методистів методичних служб міст, районів, об’єднаних територіальних громад (16 осіб);

- «Новітні технології психологічного супроводу в контексті Нової української школи» для практичних психологів ЗЗСО (50 осіб);

- «Психологічний супровід інклюзивної освіти» для практичних психологів ЗЗСО, ЗДО та навчально-реабілітаційних центрів (24 особи);

- «Психологічний супровід особистості в кризових життєвих ситуаціях» для практичних психологів ЗЗСО та ЗДО.

 

3.2. Просвітницько-профілактична діяльність працівників психологічної служби у системі освіти (інформацію подають ті області, де діють зазначені служби/програми).

 

Шкільна служба порозуміння

Профілактична програма «Школа і поліція»/ проект «Шкільний офіцер поліції»

Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова»

Інші (назва програми)

к-сть психологів, які пройшли навчання

к-сть тренінгів  (медіацій/ кіл)

к-сть шкільних   служб порозуміння

к-сть отримувачів послуг

к-сть закладів освіти у яких впроваджується програма

к-сть шкільних офіцерів поліції, закріплених за конкретними школами

к-сть психологів/ соціальних педагогів, відповідальних за впровадження програми

к-сть здобувачів освіти, охоплених програмою, осіб

к-сть проведених заходів

к-сть психологів, які впроваджують програму

к-сть закладів

к-сть отримувачів послуг

к-сть психологів, які впроваджують програму 

к-сть закладів

к-сть отримувачів послуг

86

2160

103

32752

39

8

6

5303

143

70

70

4735

0

0

0

 

3.3. Тематика звернень до працівників психологічної служби

№ з/п

Тематика звернень

К-сть звернень

до практичних психологів

до соціальних педагогів

З боку батьків

1.

Труднощі у навчанні

2327

523

2.

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

1852

104

3.

Підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності

1646

476

4.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

1907

237

5.

Адаптація дитини до нового колективу

2330

483

6.

Асоціальні прояви у поведінці дітей

978

385

7.

Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах

257

188

8.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

509

429

9.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

634

770

10.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

525

500

11.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

1915

1446

12.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

1010

260

13.

Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв, що містять алкоголь, тютюнопаління тощо)

619

470

14.

Дитяча злочинність

210

138

15.

Торгівля людьми

64

56

16.

Домашнє насильство

296

45

17.

Булінг

539

156

18.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

604

190

19.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

1467

597

20.

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

782

189

21.

Професійне самовизначення учнів

980

262

22.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

760

269

23.

Суїцидальна поведінка дітей

224

29

24.

Обдаровані діти

493

133

25.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

388

165

26.

Робота з дітьми «груп ризику»

872

419

27.

Інше, а саме: імпульсивна, агресивна поведінка; зайва вага; переживання кризових стресових станів, травматичні події; сімейні конфлікти; прояви небажаної поведінки в дитини з особливими освітніми потребами; проблеми виникнення мастурбації в дитини з особливими освітніми потребами; порушення мовлення, зняття емоційного напруження, організація спільного дозвілля під час карантину,режим дня, організація дистанційного навчання,  питання взаємовідносин в родинах, які на межі розпаду; мотивація дітей   до навчання в умовах дистанційної освіти.

368

201

З боку педагогів

1.

Асоціальні прояви у поведінці дітей

1492

527

2.

Адаптація дитини до нового колективу

1560

342

3.

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

921

56

4.

Готовність до навчання та труднощі у навчанні

1443

317

5.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

1579

248

6.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

647

542

7.

Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах

241

296

8.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

849

884

9.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

400

377

10.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

1642

1230

11.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

1180

274

12.

Професійне самовизначення учнів

1004

304

13.

Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв, що містять алкоголь, тютюнопаління)

1236

677

14.

«Професійне вигорання» педагогів

1597

198

15.

Формування здорового способу життя

1038

594

16.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

887

317

17.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

2001

671

18.

Домашнє насильство

220

114

19.

Булінг

543

151

20.

Мобінг

162

30

21.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

1077

252

22.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

1019

243

23.

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

785

211

24.

Суїцидальна поведінка дітей

316

65

25.

Обдаровані діти

692

163

26.

Дитяча злочинність

310

221

27.

Торгівля людьми

152

50

28.

Робота з дітьми «груп ризику»

1342

628

29.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо

755

166

30.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

631

252

31.

Інше, а саме:дитячі страхи, психологічний клімат педагогічного колективу; пошук позитивного подолання життєвих труднощів та особистих проблем; адаптація молодих спеціалістів; проблеми формування культурно-гігієнічних навичок у дитини з особливими освітніми потребами; прояви агресії, небажаної поведінки в дитини з особливими освітніми потребами; атестація педагогів, розвиток саморегуляції, як не піддавайтеся паніці, вікові кризи в житті дитини, самоорганізація під час дистанційного навчання.

581

69

З боку дітей

1.

Труднощі у навчанні

1496

436

2.

Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій

1388

376

3.

Професійне самовизначення

2500

712

4.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

599

297

5.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

666

886

6.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

263

378

7.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

752

708

8.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

805

235

9.

Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв, що містять алкоголь, тютюнопаління)

1742

479

10.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

896

152

11.

Суїцидальні роздуми дітей

461

73

12.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

1448

441

13.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

1688

395

14.

Адаптація дитини до нового колективу

1128

305

15.

Відсутність мотивації до навчання

1183

320

16.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

2201

605

17.

Домашнє насильсво

560

40

18.

Булінг

893

198

19.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо

1276

259

20.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

1839

243

21.

Робота з дітьми «груп ризику»

1454

389

22.

Дитяча злочинність

651

112

23.

Торгівля людьми

672

169

24.

Інше, а саме: ціннісні орієнтації, самореалізація в житті; пошук позитивного подолання життєвих труднощів та особистих проблем; підвищена тривожність, страхи; тривале перебування у стані стресу, мотивація до навчання в умовах карантину.

813

427

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості

1.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

218

236

2.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

348

658

3.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

89

74

4.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо-переміщених осіб

188

269

5.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

149

55

6.

Домашнє насильство

39

32

7.

Дитяча злочинність

72

287

8.

Торгівля людьми

36

10

9.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

83

32

10.

Булінг

71

54

11.

Професійне самовизначення

251

114

12.

Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів

121

41

13.

Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу життя

190

417

14.

Співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими організаціями тощо (військові комісаріати, комісія у справах дітей, ЦСССДМ та інші)

589

1177

15.

Співпраця нацполіції та школи у сфері профілактики правопорушень

374

377

16.

Проведення спільних просвітницько-профілактичних заходів

468

415

17.

Суїцидальні тенденції серед дітей та підлітків

54

14

18.

Психологічна просвіта

371

140

19.

Інше, а саме: сімейні конфлікти.

14

45

ІV. Зведені дані щодо роботи фахівців психологічної служби з дітьми.

 

Напрями роботи

Індивідуальна діагностика, охоплено осіб

Групова діагностика, соціально-психологічні/ педагогічні дослідження, охоплено осіб

Консультування (індивідуальне), охоплено осіб

Консультування  (групове), охоплено осіб

Профілактика (індивідуальна),   охоплено осіб

Профілактика (групова),   охоплено осіб

Корекційна (індивідуальна), охоплено осіб

Корекційна (групова), охоплено осіб

Навчальна діяльність (охоплено осіб)

Проведення ділових ігор, тренінгів, охоплено осіб

Зв’язки з громадськістю, охоплено осіб

Просвіта, охоплено осіб

Фахівці

Практичні психологи

26734

102058

20118

49060

15643

84165

12077

51274

13695

45201

13593

110173

Соціальні педагоги

3647

17366

7442

13275

4721

24687

1054

4741

2712

12306

8693

33974

 

4.1.Зведені дані, щодо роботи фахівців психологічної служби у з батьками та педагогами.   

 

 

Напрями роботи

Індивідуальна діагностика, охоплено осіб

Групова діагностика, соціально-психологічні/ педагогічні дослідження, охоплено осіб

Консультування (індивідуальне) охоплено осіб

Консультування  ( групове) охоплено осіб

Профілактика (індивідуальна),   охоплено осіб

Профілактика (групова)   охоплено осіб

Корекційна (індивідуальна), охоплено осіб

Корекційна (групова), охоплено осіб

Навчальна діяльність (охоплено осіб)

Проведення ділових ігор, тренінгів, охоплено осіб

Зв’язки з громадськістю, охоплено осіб

Просвіта, охоплено осіб

Фахівці

З педагогами

 

 

 

 

 

 

практичні психологи

2461

8957

11376

12716

2354

10451

816

2333

1512

10510

2741

16338

соціальні педагоги

510

1271

3277

3042

761

2395

161

348

494

2077

1132

4504

З батьками

 

 

 

 

 

 

практичні психологи

3961

13838

14216

28899

4042

28441

1941

2120

1268

10657

2627

64502

соціальні педагоги

1171

2666

5414

4926

1441

5555

562

560

306

1701

1831

14101

 

 

4.2. Проведення факультативів, курсів, тренінгів.

 

Н/З №

кількість закладів, в яких упроваджується програма

Факультатив

Гурток

Тренінгова група

Курси

назва програми

кількість в них здобувачів освіти

назва програми

кількість в них здобувачів освіти

назва програми

кількість в них здобувачів освіти

назва програми

кількість в них здобувачів освіти

1.

2/1/5/3

«Психологія спілкування».  І.Є.Хронюк

243

«Основи психології», Романовська Д.Д., Зузак О.В.

12

 «Сімейна розмова». Кер. авт. кол. Панок В.Г.; авт. кол.: Вієвський А. М., Лепеха К. І., Лунченко Н. В., Луценко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В.

103

«Кроки до порозуміння».
О.Пометун

79

2.

2/15/4/1

«Цікава психологія».    А.Л. Ціось.

24

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»
Андрєєнкова В.Л., Левченко К. Б., Лунченко Н. В., Матвійчук М. М.

293

«Психологія спілкування». І.Є.Хронюк

114

«Людина і світ професій: комплекс навчальних програм» (для 8–9-х класів)
 О. В. Мельник, Л. А. Гуцан, О. Л. Морін, І. І. Ткачук

45

3.

11/5/2/1

«Сімейна розмова» Кер. авт. кол. Панок В.Г.; авт. кол.: Вієвський А. М., Лепеха К. І., Лунченко Н. В., Луценко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В.

433

«Сімейна розмова» Кер. авт. кол. Панок В.Г.; авт. кол.: Вієвський А. М., Лепеха К. І., Лунченко Н. В., Луценко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В.

166

«Розвиваючі ігри». О.Г.Луценко

148

«Я - моє здоров'я - моє життя»
Н.О. Лещук.

28

4.

23/1/1/1

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», Андрєєнкова В.Л., Левченко К. Б., Лунченко Н. В., Матвійчук М. М

563

«Психологія особистісного вдосконалення».
Н.Д.Бойко

25

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» Андрєєнкова В.Л., Левченко К. Б., Лунченко Н. В., Матвійчук М. М.

17

«Знай та захищай свої права»( для учнів 7-9 класів),  К.Б. Левченко

13

5.

3/2/18/2

«Ми та конфлікт»,  Н.М. Міщенко

36

«Лідерство – запорука успіху». Г.Г.Ковгания, Д.В.Спіжева, Т.К.Окушко та ін

31

«Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» АндрєєнковаВ.Л.,Левченко К.Б., Матвійчук М.М.

410

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» Авельцева Т.М., Гулевська-Черниш А.В.

113

6.

2/1/1/7

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» Авельцева Т.М., Гулевська-Черниш А.В.

35

«Медіакультура» (для учнів 9-11 класів),
Найдьонова Л.А.,
Череповська Н.І.,
Вознесенська О.Л.

115

«СТОП-булінг» (для учнів 5-11 класів), Кацалап В.В., Савкова І.О.

131

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» (Електронний курс),
Андрєєнкова В.Л., Левченко К.Б., Матвійчук М.М.

82

7.

1/1/20/2

«Моя майбутня професія: правила вибору» (курс за вибор), В.Г. Панок, О.В. Мельник, О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І. Ткачук

109

«Цікава психологія».
А.Л. Ціось

30

«Безпечний простір», Богданов С.О., Гніда Т.Б., Залеська О.В., Лунченко Н.В., Панок В.Г., Соловйова В.В

370

«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»  А.Заворотнюк

108

8.

1/1/1/1

«Настає час вибору».  Сідляр Т.В., Свірчкова Н.В.

25

«Вчимось жити разом» Т.В. Воронова,  В.С. Пономаренко

70

«Зупинись! Посміхнись!»
 Т.В. Журавель,
К.В. Сергєєва,
О.Г. Шаровара

137

«Аранжування особистості», Суворова А.В.

49

9.

1/2/4/3

«Профілактика шкідливих звичок», Г.Є.Челах, О.В.Медведєва

88

«Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» АндрєєнковаВ.Л.,Левченко К.Б., Матвійчук М.М.

37

«Будуємо майбутнє разом. Програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді».
Л.В.Зуб, Т.Л.Лях, Л.А.Мельник та ін.

649

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»
Андрєєнкова В.Л., Левченко К.Б., Матвійчук М.М.

117

10.

2/1/5/2

«Кроки до порозуміння» О.Пометун

64

«Психологія» С.Кравець, Л.Романкова

119

«Діти і війна. Техніки зцілення».
Патрік Сміт, АтлеДирегров та Вільям Юле

150

«Сходинки до вершини «Я»
Н.М. Костецька

63

11.

1/1/7/1

«Вчись думати» (для учнів 5-6 класів), Глушко М.Г.

120

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», Петрочко Ж.В.

16

«Вчимося жити разом»
 Т. В. Воронцова,
В. С. Пономаренко

526

«Вчимося жити разом»
 Т. В. Воронцова,
В. С. Пономаренко

98

12.

1/0/3/1

«Життєва компетентність» (для учнів 10-11 класів), Вареник С.В.

25

 

 

«Дорослішай на здоров’я»
ЛещукН.О.,Савич Ж.В., Голоцван О.А

16

Сприяння просвітницькій роботі «Рівний рівному».
Гончарова В.,
 Авдєєва І., Рудий О.

72

13.

1/0/1/1

Сприяння просвітницькій роботі «Рівний рівному».
Гончарова В.,
 Авдєєва І., Рудий О.

46

 

 

«Життєві навички для активного громадянства»,
 Т. Воронцова,
В. Пономаренко

42

«Уроки стійкого розвитку» (для учнів 8 класу), Програма ООН «Стратегія освіти для стійкого розвитку» (шведський проект в Україні)

87

14.

2/0/1/2

«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку», А.В.Заворотнюк

102

 

 

«Будь незалежним!», (профілактика вживання наркотиків серд учнів та студентської молоді),
Журавель Т.В. ,Самусь В.В., Сергеєва К.В., Соловйова О.Д., Строєва Н.М

38

«Формування духовно-моральних цінностей» (для учнів 6-х класів), Л.І.Черноусова

54

15.

2/0/9/2

«Сходинки до вершини «Я», Костецька Н.М.

26

 

 

«Базові навички медіатора/ медіаторки служби порозуміння
Андрєєнкова В.Л., Левченко К.Б., Лунченко Н.В.

217

«Психологія спілкування», І.Є.Хронюк

88

16.

1/0/1/1

«Я – моє здоров’я – моє життя»
 Н.О. Лещук

32

 

 

«Психологія спілкування» Н.Т.Сасюк

7

«Розвиваючі ігри»,
О.Г.Луценко

158

17.

2/0/1/3

«Основи самовизначення особистості»,
І.Г. Євстаф’єва

44

 

 

«Моє життя – мій вибір»
Т.В. Борисенко
О.Є.Марінушкіна

10

«Життєві навички для активного громадянства»,
Т. Воронцова, В. Пономаренко

90

18.

1/0/1/0

«Культура добросусідства», М.А.Араджионі

76

 

 

«Вчимося керувати емоціями» Москаленко В.Т,Новохатня К.А.

6

 

 

19.

1/0/1/0

«Аранжування особистості» А.В.Суворова

38

 

 

«Пізнай себе» Л.В.Доманська

12

 

 

20.

1/0/1/0

«Психологія спілкування»,
Н.Ю. Сасюк

22

 

 

«Не смійся з мене: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять»
Автор Лора Паркер Роерден

61

 

 

21.

2/0/2/0

«Життєві навички для активного громадянства»,
Т. Воронцова, В. Пономаренко

200

 

 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», Петрочко Ж.В.

83

 

 

22.

1/0/1/0

«Самопізнання та соціалізація підлітка»
В.Ю. Петрище

16

 

 

«Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфліктів з використанням медіації: соціально-педагогічний акцент»
В.Л. Андрєєнкова

10

 

 

23.

1/0/0/0

«Будуємо майбутнє разом»
Л. В. Зуб, Т. Л. Лях, Л. А. Мельник та ін.

17

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Вік працівників психологічної служби.

 

Практичні психологи

Соціальні педагоги

Загальна к-сть

з них:

Загальна к-сть

з них:

до 30

31-40

41-50

51-54

55-60

понад 60

до 30

31-40

41-50

51-54

55-60

понад 60

563

101

217

167

39

23

16

155

29

51

37

14

14

10

 

 

 

 

В. о. директора КЗ ДНМЦ ПС                                                        ________________________                    Наталя Вікторівна Лугінець

(050) 161-58-30                                                                                                                            (підпис)                        

                                                                                                          М.П.

 

 

 

 

Виконавці:   

Скиба Ольга Юріївна,                                                                                                                                                                          «27» травня  2020 р.  

(050) 51-92-049,

Фахівці КЗ ДНМЦ ПС