Аналітична довідка щодо діяльності психологічної служби у системі освіти України Донецької області у 2018-2019 н.р.

Додаток

до листа КЗ ДНМЦ ПС

від 27.05.2019 №01/01-103

 

Аналітична довідка

щодо діяльності психологічної служби у системі освіти України

Донецької області

у 2018/2019н.р.

 

І. Загальні відомості про обласні навчально-методичні центри∕кабінети/лабораторії психологічної служби у системі освіти та науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ ім. Б.Грінченка м. Києва.

1.1. Повна назва центру психологічної служби у системі освіти:

___Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти» (далі – Центр) ________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Юридична адреса центру, телефон:

_84116, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Батюка, б. 20_____________________________________________________________

Електронна адреса: dnmcps@ukr.net, (050) 161-58-30___________________________________________________________________________

Сайт: https://dnmcps.com.ua/     (функціонує з 10.09.2018 року)___________________________________________________________________

1.3. Підрозділи (якщо є):

__З 26.11.2018 р. зі структури Центру було виведено відділ психолого-медико-педагогічної консультації на підставі листа Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 01.11.2018 р. №387/163-18-ОД у зв’язку зі створенням на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – ДОІППО) структурногопідрозділу «Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти» (підстава: п.3.3.9. Статуту ДОІППО, рішення Вченої ради ДОІППО від 11.06.2018 р. протокол №2, лист ДОІППО від 14.11.2018 р. №1174/01).________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Керівник (директор) центру∕кабінету/лабораторії психологічної служби у системі освіти (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, email):

В. о. директора КЗ ДНМЦ ПС – Лугінець Наталя Вікторівна___________________________________________________________________

Контактний номер телефону –  +38(050) 161-58-30______________________________________________________________________________

Електронна адреса: dnmcps@ukr.net__________________________________________________________________________________________

Завідувач відділу відділу соціально-психологічного супроводу розвитку особистості ДонІППО – Зарицький Олексій Олексійович

Контактний телефон:  - + 38(050)-16-95-846

Електронна адреса: zarickiia@gmail.com

 

II. Розвиток психологічної служби у системі освіти.

2.1. Мережа обласних/районних (міських) навчально-методичних центрів∕ кабінетів/ лабораторій психологічної служби у системі освіти у 2018/2019 н. р.

 

Обласні навчально-методичні центри∕ кабінети/лабораторії психологічної служби у системі освіти

Районні/міські центри практичної психології і соціальної роботи

Методисти, які відповідають за психологічну службу (РМК/ММК)

Методисти ОТГ, які відповідають  за психологічну службу

Загальна кількість працівників психологічної служби

Ставок1

осіб

вакансій

Центрів2

ставок

осіб

вакансій

ставок

осіб

вакансій

к-сть ОТГ

ставок

осіб

вакансій

практичних психологів

соціальних педагогів

методистів

13

9

3,75

4

14,5

11

3

15,5

16

3

5

0

0

0

560

153

30

 

1У зв’язку з реорганізацією Центру та виведенням відділу психолого-медико-педагогічної консультації зі структури Центу (п. 1.3), кількість ставок у Центрі зменшилась на 5 ( у порівнянні з 2017-2018 н. р.).

2На початку 2018-2019 навчального року у м. Краматорськ  Донецької області міський центр практичної психології та соціальної роботи був розформований, згідно наказу Краматорської міської ради управління освіти  від 31.08.18р. №91-к практичні психологи центру ППСР були переведені у заклади освіти, у зв’язку із клопотанням завідуючої методичного кабінету були внесені зміни до штатного розпису методичного кабінету та введена ставка методиста з психологічної служби та інклюзивної освіти (наказ Краматорської МР УО від 30.10.18 №121-к).

Причини незабезпеченості посадами фахівців психологічної служби:

 1. Недостатнє фінансування відділів освіти міст, районів, ОТГ Донецької області.
 2. У штатних розписах деяких відділів освіти не передбачені посади методистів, які відповідають за психологічну службу в місті, районі, ОТГ.
 3. Напружена суспільно-політична  ситуація в регіоні.
 4. Відсутність фахівців з відповідною освітою.
 5. Зменшення кількості шкіл в районах, ОТГ, більшість з яких є малокомплектними, в штатному розписі яких закладено ставки із навантаженням не більше 0,25 та 0,5.
 6. Дефіцит фахівців в сільській місцевості.
 7. Велика нормативна чисельність здобувачів освіти  на 1,0 ставку фахівця психологічної служби  в закладі освіти.
 8. Несприятливе транспорте сполучення міст та селищ, що унеможливлює залучення фахівців з міста.
 9. Низька оплата праці фахівців психологічної служби.

Шляхи вирішення даного питання

 1. Офіційні звернення, клопотання до місцевих органів виконавчої влади щодо необхідності введення ставок методистів, практичних психологів та соціальних педагогів.
 2. Співпраця фахівців психологічної служби з центрами зайнятості у своїх районах, ОТГ.
 3. Посилення популяризації щодо діяльності психологічної служби в містах, районах, ОТГ Донецької області (збільшення друкованих статей фахівцями психологічної служби, розміщення інформації на сайтах та у соціальних мережах тощо).
 4. Робота мобільних груп практичних психологів, за якими, наказом по відділам освіти, закріплені освітні заклади, в яких учасники освітнього процесу отримують психологічну допомогу за запитом.
 5. Співпраця з гуманітарними організаціями, практичні психологи яких надають першу психологічну допомогу учасникам освітнього процесу з виїздом до місця призначення.

 

 

2.2. Забезпеченість закладів освіти фахівцями психологічної служби у 2018/2019 н. р.

 

Практичні психологи

Соціальні педагоги

 

місто

село (селище)

всього

місто

село (селище)

всього

 

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

норма-тивна потреба

к-сть наявних ставок

 

 

555,75

403,5

176,25

56,25

732

459,75

284,25

110,25

72,5

13

356,75

123,25

 

                               

 

2.3. Чисельність практичних психологів закладів освіти (відповідно до нормативів чисельності) у 2018/2019 н. р.

 

Тип закладу освіти

Загальна к-сть закладів освіти

К-сть закладів освіти, які забезпечені ПП

К-сть закладів освіти, в яких ПП мають

К-сть закладів освіти, які не забезпечені ПП

К-сть ставок

Нормативна потреба, ставок

1 ставку

0,75 ставки

0,5 ставки

0,25 ставки

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

Заклади дошкільної освіти (всіх типів)

324

159

190

12

94

1

15

2

64

8

17

1

134

147

155,5

8

231,5

74,25

Заклади загальної середньої освіти (всіх типів)

313

194

261

73

96

15

49

6

113

32

3

20

52

121

201

46,25

212,25

95

Заклади позашкільної освіти

40

4

11

0

8

0

0

0

3

0

0

0

29

4

9,5

0

40

4

Заклади спеціалізованої освіти

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

38

1

21

1

21

1

0

0

0

0

0

0

17

0

23

1

38

1

Заклади фахової передвищої освіти

34

2

13

1

11

1

0

0

2

0

0

0

21

1

14,5

1

34

2

Заклади вищої освіти

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Всього:

749

360

496

87

230

18

64

8

182

40

20

21

253

273

403,5

56,25

555,75

176,25

 

2.4. Чисельність соціальних педагогів закладів освіти (відповідно до нормативів чисельності) у 2018/2019 н. р.

 

Тип закладу освіти

Загальна к-сть закладів освіти

К-сть закладів освіти, які забезпечені СП

К-сть закладів освіти, в яких СП мають

К-сть закладів освіти, які не забезпечені СП

К-сть ставок

Нормативна потреба, ставок

1 ставку

0,75 ставки

0,5 ставки

0,25 ставки

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

місто

село

Заклади дошкільної освіти (всіх типів)

324

159

6

0

3

0

1

0

2

0

0

0

318

159

5,75

0

5,25

2

Заклади загальної середньої освіти (всіх типів)

313

194

111

9

31

0

23

1

53

8

4

0

202

185

82

11,5

207

67,5

Заклади позашкільної освіти

40

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

4

0

0

0

0

Заклади спеціалізованої освіти

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

38

1

20

0

18

0

0

0

2

0

0

0

18

1

20

0

38

1

Заклади фахової передвищої освіти

34

2

2

1

1

0

0

0

1

1

0

0

32

1

2,5

1,5

34

2

Заклади вищої освіти

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Всього:

749

360

139

10

53

0

24

1

58

9

4

0

610

350

110,25

13

284,25

72,5

 

2.5. Забезпеченість кабінетами працівників психологічної служби у 2018/2019 н. р.

 

Практичні психологи

Соціальні педагоги

к-сть посад

з них:

к-сть посад

з них:

окреме приміщення (1-2 кабінети)

суміщене робоче місце

відсутнє робоче місце

окреме приміщення (1-2 кабінети)

суміщене робоче місце

відсутнє робоче місце

578

387

180

11

153

56

95

2

 

2.6. Чисельність учасників освітнього процесу, охоплених працівниками психологічної служби у 2018/2019 н.р.

 

Загальна кількість здобувачів освіти

закладів дошкільної освіти (всіх типів), осіб

закладів загальної середньої освіти (всіх типів), осіб

закладів позашкільної освіти, осіб

закладів спеціалізованої освіти, осіб

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, осіб

закладів фахової передвищої освіти, осіб

закладів вищої освіти, осіб

31693

137050

10305

0

7141

7121

0

 

ІІІ. Діяльність обласних навчально-методичних центрів/кабінетів/лабораторій психологічної служби у системі освіти України та науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ ім. Б.Грінченка м. Києва.

 

3.1. Заходи, організовані обласними кабінетами/центрами психологічної служби (загальна к-сть).

 

Методичні, інструктивно-методичні наради

Семінари, вебінари

Науково-практичні конференції

Круглі столи

Методичні об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів

Школи молодих психологів та соціальних педагогів

Школи професійного вдосконалення практичних психологів та соціальних педагогів

Творчі групи (динамічні, інтервізійні, супервізійні, мобільні, фокус-групи) фахівців ПС

Практикуми, тренінги

Творчі майстерні, майстер-класи

 5

11 

 1

 4

4

 

*Примітка: Курси підвищення кваліфікації - 5:

           очно-дистанційні для практичних психологів - 1 (26 осіб);

                       очні для практичних психологів - 3 (58 осіб);

           очні для соціальних педагогів - 1 (14 осіб)

 

3.2. Просвітницько-профілактична діяльність працівників психологічної служби у системі освіти у 2018/2019 н.р.(інформацію подають ті області, де діють зазначені служби/програми).

 

Шкільна служба порозуміння

Профілактична програма «Школа і поліція»/ проект «Шкільний офіцер поліції»

Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова»

Інші (назва програми)

к-сть психологів, які пройшли навчання

к-сть тренінгів  (медіацій/ кіл)

к-сть шкільних   служб порозуміння

к-сть отримувачів послуг

к-сть ЗЗСО, у яких впроваджується програма

к-сть шкільних офіцерів поліції, закріплених за конкретними школами

к-сть психологів/ соціальних педагогів, відповідальних за впровадження програми

к-сть здобувачів освіти, охоплених програмою

к-сть проведених заходів

к-сть психологів, які впроваджують програму 

к-сть закладів

к-сть отримувачів послуг (дітей, батьків)

к-сть психологів, які впроваджують програму 

к-сть закладів

к-сть отримувачів послуг

59

1426

62

15050

14

17

8

5503

1427

74

75

5361

0

0

0

                               

3.3. Тематика звернень до працівників психологічної служби у 2018/2019 н. р.

№ з/п

Тематика звернень

К-сть звернень

практичних психологів

соціальних педагогів

З боку батьків

1.

Труднощі у навчанні

3217

592

2.

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

2078

154

3.

Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності

2002

495

4.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

2204

282

5.

Адаптація дитини до нового колективу

2140

697

6.

Асоціальні прояви у поведінці дітей

1558

1109

7.

Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах

539

195

8.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

582

330

9.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

974

956

10.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

1226

453

11.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

1590

639

12.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

842

219

13.

Профілактика залежностей (адиктивна поведінка)

735

663

14.

Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління)

815

387

15.

Дитяча злочинність

535

655

16.

Торгівля людьми

265

24

17.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

1515

269

18.

Домашнє насильство

129

92

19.

Булінг

535

155

20.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

2137

218

21.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

2231

333

22.

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

759

167

23.

Професійне самовизначення учнів

1838

334

24.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

1528

243

25.

Суїцидальна поведінка дітей

259

101

26.

Обдаровані діти

682

118

27.

Проблеми лідерства у колективі

742

215

28.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

677

151

29.

Робота з дітьми «груп ризику»

1279

850

30.

Інше, а саме: емоційні проблеми дитини, переживання кризових станів; дитячі страхи; супровід дитини на індивідуальному навчанні; соціально-правові питання;  оздоровлення та відпочинок; сімейні конфлікти; розвиток пізнавальних процесів дитини тощо.

60

60

З боку педагогів

1.

Асоціальні прояви у поведінці дітей

1858

863

2.

Адаптація дитини до нового колективу

1868

494

3.

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

805

62

4.

Готовність до навчання та труднощі у навчанні

1078

214

5.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

1333

186

6.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

1055

844

7.

Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах

942

542

8.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

953

868

9.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

381

195

10.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

1153

528

11.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

1232

585

12.

Професійне самовизначення учнів

680

164

13.

Профілактика залежностей (адиктивна поведінка)

678

228

14.

Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління)

1295

615

15.

Психологічний клімат педагогічного колективу

712

157

16.

«Професійне вигорання» педагогів

1173

267

17.

Формування здорового способу життя

1069

244

18.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

1076

476

19.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 

2110

811

20.

Домашнє насильство

294

94

21.

Булінг

601

157

22.

Мобінг

152

52

23.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

1120

271

24.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

879

390

25.

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

645

129

26.

Суїцидальна поведінка дітей

274

24

27.

Дитячі страхи

478

97

28.

Обдаровані діти

905

240

29.

Дитяча злочинність

303

104

30.

Торгівля людьми

277

34

31.

Проблеми лідерства у колективі

716

172

32.

Робота з дітьми «груп ризику»

1821

1026

33.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо

1038

162

34.

Психологічна просвіта

1989

317

35.

Адаптація молодих спеціалістів

364

36

36.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

685

344

37.

Інше, а саме: супровід дитини на індивідуальному навчанні, психологічна підтримка педагогів в умовах НУШ; соціально-правові питання; складання соціальних паспортів; особисті питання; оздоровлення дітей тощо

52

36

З боку дітей

1.

Труднощі у навчанні

2338

432

2.

Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій

2301

575

2.

Професійне самовизначення

3513

1125

3.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

826

457

4.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

1049

886

5.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

2227

509

6.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

1855

788

7.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

1517

689

8.

Профілактика залежностей (адективна поведінка)

387

101

9.

Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління)

2041

1568

10.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

1301

264

11.

Суїцидальні роздуми дітей

729

48

12.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

2009

330

13.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

2655

471

14.

Адаптація дитини до нового колективу

1555

189

15.

Відсутність мотивації до навчання

1106

182

16.

Розвиток творчих здібностей

1112

186

17.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

3635

813

18.

Домашнє насильство

89

28

19.

Булінг

456

88

20.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо

2876

586

21.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

2970

2016

22.

Ціннісні орієнтації, самореалізація в житті

1595

496

23.

Робота з дітьми «груп ризику»

1812

422

24.

Дитяча злочинність

566

361

25.

Торгівля людьми

71

28

26.

Інше, а саме: внутрішні конфлікти, емоційне виснаження, нав’язливі стани; тривале перебування у стані стресу; соціально-правові, особисті питання тощо

117

108

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості

1.

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали у військових конфліктах

224

162

2.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

286

338

3.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

121

100

4.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо-переміщених осіб

192

302

5.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

172

47

6.

Домашнє насильство

41

41

7.

Дитяча злочинність

118

52

8.

Торгівля людьми

25

26

9.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

56

15

10.

Булінг

74

44

11.

Професійне самовизначення

212

72

12.

Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів

39

24

13.

Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу життя

184

112

14.

Співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими організаціями тощо (військові комісаріати, комісія у справах дітей, ЦСССДМ та інші)

1976

1860

15.

Співпраця нацполіції та школи у сфері профілактики правопорушень

396

599

16.

Проведення спільних просвітницько-профілактичних заходів

535

507

17.

Суїцидальні тенденції серед дітей та підлітків

38

11

18.

Психологічна просвіта

804

522

19.

Інше, а саме: взаємовідносини в системі «батьки-діти»

16

4

 

ІV. Зведені дані щодо роботи фахівців психологічної служби у 2018/2019 н. р. з дітьми.

 

Напрями роботи

Індивідуальна діагностика, охоплено осіб

Групова діагностика, соціально-психологічні/ педагогічні дослідження, охоплено осіб

Консультування (індивідуальне), охоплено осіб

Консультування  (групове), охоплено осіб

Профілактика (індивідуальна),   охоплено осіб

Профілактика (групова),   охоплено осіб

Корекційна (індивідуальна), охоплено осіб

Корекційна (групова), охоплено осіб

Навчальна діяльність (охоплено осіб)

Проведення ділових ігор, тренінгів, охоплено осіб

Зв’язки з громадськістю, охоплено осіб

Просвіта, охоплено осіб

Фахівці

Практичні психологи

34830

119969

25406

59216

14062

61057

10709

50317

11976

41115

12357

98237

Соціальні педагоги

4650

19092

5444

11265

4672

16697

1656

4580

1932

10760

6995

30917

 

4.1.Зведені дані, щодо роботи фахівців психологічної служби у 2018/2019 н. р. з батьками та педагогами.  

 

 

Напрями роботи

Індивідуальна діагностика, охоплено осіб

Групова діагностика, соціально-психологічні/ педагогічні дослідження, охоплено осіб

Консультування (індивідуальне) охоплено осіб

Консультування  ( групове) охоплено осіб

Профілактика (індивідуальна),   охоплено осіб

Профілактика (групова)   охоплено осіб

Корекційна (індивідуальна), охоплено осіб

Корекційна (групова), охоплено осіб

Навчальна діяльність (охоплено осіб)

Проведення ділових ігор, тренінгів, охоплено осіб

Зв’язки з громадськістю, охоплено осіб

Просвіта, охоплено осіб

Фахівці

З педагогами

 

 

 

 

 

 

практичні психологи

3649

11584

11467

19761

3320

8272

1004

2817

1230

13504

2742

26211

соціальні педагоги

584

2152

2484

2682

1025

2134

154

426

334

2422

1638

5976

З батьками

 

 

 

 

 

 

практичні психологи

4852

20799

16886

27823

3706

17700

1481

4005

1945

12594

2404

69487

соціальні педагоги

959

2984

4036

3757

1409

5883

214

404

357

2096

2171

11744

 

4.2.  Інструментарій фахівців психологічної служби у системі освіти України, затверджений у 2018-2019 р.р.

 

Методика
(назва, автор)

Спрямування

Вікова категорія

Схвалено (відповідна вчена рада, дата, № витягу), сертифікат

 Електронне посилання або окремими додатками інструментарій

1

2

3

4

5

Корекція

-

-

-

-

-

Профілактика

«Час обирати» - літня профілактична школа для підлітків.

Авторський колектив.: Головко В.А.,

 Коршун Ю.А.

Завідувач та практичний психолог Центру практичної психології і соціальної роботи управління освіти Бахмутської міської ради Донецької області.

Профілактика шкідливих звичок.

Здобувачі освіти підліткового віку

Схвалено науково-методичною  радою міського методичного кабінету Управління освіти Бахмутської міської ради Донецької області від 12.11.2018, протоколу №5.    Наказ МОНУ від 26.04.19 №593 «Про результати ІІІ Всеукраїнського конкурсу авторських програм ПП і СП «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми»

https://imzo.gov.ua/vseukrains-kyy-konkurs-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli/avtors-ki-prohramy/

http://art_cppsr.klasna.com/

«Хочу бути здоровим» - цикл занять.

Укладач: Гапонюк О.Є., практичний психолог ЗДО

Формування у дітей пріоритету здорового способу життя.

Старший дошкільний вік

Схвалено науково-методичною радою міського методичного кабінету Управління освіти Бахмутської міської ради Донецької області від 14.01.2019, протокол №1

http://art_cppsr.klasna.com/ 

«Профілактика афективної поведінки у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (з використанням елементів дистанційного навчання)».

Укладач: Фісун Ольга Олександрівна, практичний психолог Білозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 Добропільської міської ради

Попередження афективної поведінки (заняття розроблені з урахуванням особливостей розвитку та навчання дітей з особливими освітніми потребами  за певною нозологією (порушення інтелектуального розвитку).

Здобувачі освіти 1-3 класів

Рішення засідання методичної ради відділу освіти Добропільської міської ради від 26.12.2018р. протокол № 5.

 

https://dobrmetod.jimdo.com/

https://drive.google.com/file/d/0B-DAI2_WJxK5SUxyQmhBa3lvaTF4Vy01bGRMZ1h4QndaeVA0/view

#Дорога Життя» - програма з профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків. 

Укладач: Анамат К.Є., практичний психолог Волноваської ЗОШ №1

Запобігання суїцидальних спроб серед учнів 7-11 класів у закладі загальної середньої  освіти.

 Здобувачі освіти 7-11 класів

Схвалено методичною радою Волноваського УОСМС 22.10.2018 р. Протокол №1

http://volnovaxametod.ucoz.ua/index/psikhologichna_sluzhba/0-26

«Застосування  пізнавальних ігор  на піску для профілактики соціальної дезадаптації новоприбулих дітей старшого  дошкільного віку».

Укладач: Ровба Н.М., практичний психолог ЗДО №20,с. Новотроїцьке, Волноваського р-ну

Формування соціально-компетентної особистості, здатної до успішної інтеграції та самореалізації в суспільстві.

Старший дошкільний вік

Схвалено педагогічною радою ДНЗ №20 сел. Новотроїцьке  15.10.2018 р.

Протокол №2

http://volnovaxametod.ucoz.ua/index/psikhologichna_sluzhba/0-26

 «Особливості девіантної поведінки дітей та форми роботи з ними».

Укладач: Унгурян Л.Г., практичний психолог ЗЗСО №9, м. Торецьк

Поінформування батьків, педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів щодо особливостей девіантної поведінки дітей в закладі освіти та форми роботи з ними.

 Практичні психологи, соціальні педагоги,  педагоги  закладів освіти, батьки дітей.

 Схвалено на засіданні методичної ради управління освіти ВЦА
м. Торецьк від 04.01.2019 , протокол №3.

http://school-9.at.ua/index/dosvid_roboti/0-35

http://school-9.at.ua/NEWS/2019/may/ungurjan_dosvid.pdf

Розвиткова робота

«Фототерапія як інструмент практичного психолога»

Укладач: Кудлатова І.В., практичний психолог ЗДО №58, м. Бахмут

Практичні вправи та розробки занять з фототерапії

Практичні психологи

Схвалено науково-методичною радою міського методичного кабінету Управління освіти Бахмутської міської ради Донецької області від 14.01.2019, протокол №1

 http://art_cppsr.klasna.com/

«Ігри, позбавлені суперництва, для використання під час ранкових зустрічей»

Укладачі: Дмитренко Ю.В., Болібрух Л.А., практичні психологи ЗДО

Сприяння ефективній комунікації і емоційному піднесенню дітей.

Молодший та старший дошкільний вік

Схвалено методичною радою Волноваського УОСМС 22.10.2018 р. Протокол №1

http://volnovaxametod.ucoz.ua/index/psikhologichna_sluzhba/0-26

Просвітницька робота

«Психолог в НУШ: радісно та впевнено руш! Путівник психолога в Новій українській школі».

Авторський колектив:

Заріцький О.О., завідувач відділу соціально-психологічного супроводу розвитку особистості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  та методисти - Міщенко Н.В., Афоніна Є.В., а також фахівці психологічних служб Бахмутської, Добропільської, Мирноградської міських рад Донецької області

Напрями та зміст діяльності фахівців ПС щодо організації психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу в контексті НУШ.

Практичні психологи, педагогічні працівники

 Науково-методична рада Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол № 2 від 07.06.2018 р.

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/navchalyni/4._%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BDi%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3__%D0%9D%D0%A3%D0%A8.pdf

 «Психологічний супровід молодого фахівця закладу дошкільної освіти»

Укладач: Коршун Ю.А., практичний психолог ЦППСР, м. Бахмут

Сприяння адаптації молодих фахівців у професійному середовищі

Практичні психологи закладу дошкільної освіти

Схвалено науково-методичною методичною радою міського методичного кабінету Управління освіти Бахмутської міської ради Донецької області від 12.11.2018

 http://art_cppsr.klasna.com/

Консультування

 -

 -

 -

 -

 -

Освітня діяльність

 -

 -

 -

 -

 -

Зв’язки з громадськістю

-

-

-

-

-

 

4.3. Проведення факультативів, курсів, тренінгів.

 

н/з №

Факультатив

Гурток

Тренінгова група

Курси 

кількість закладів, в яких упроваджується програма

назва програми

кількість в них здобувачів освіти

кількість закладів, в яких упроваджується програма

назва програми

кількість в них здобувачів освіти

кількість закладів, в яких упроваджується програма

назва програми

кількість в них здобувачів освіти

кількість закладів, в яких упроваджується програма

назва програми

кількість в них здобувачів освіти

1

11

«Психологія спілкування» І.Є.Хронюк

663

10

«Вирішення конфліктів мирним шляхом.Базові навички медіації»

Андрєєнкова В.Л., Левченко К.Б., Матвійчук М.М.

548

1

«Дорослішай на здоров’я  для учнів 9-11 кл.»

15

1

«Обираю професію»

А.Л. Ціось

30

2

3

«Сходинки до вершини Я»  Н.М.Костецька

153

1

Психологічний гурток «Пізнай себе»

Схвалено комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-68)

19

1

«Розвиток лідерських якостей і комунікативної компетентності»

23

3

«Я. Моє Життя, Моє Здоров ‘я»

 Н. О. Лещук, Ж. В. Савич

88

3

3

«Цікава психологія»

 А.Л. Ціось

303

5

МАН секція "Психологія" «Університет юного психолога»

90

1

Комплексна програма соціально-психологічного тренінгу «Нове покоління»

64

4

«Кроки до порозуміння» О.Пометун, І.Сущенко, І.Баранова

111

4

5

«Захисти себе від СНІД».

Т. В. Воронцова,

В. М. Оржеховська, В. С. Пономаренко

123

2

«Лідерство - запорука успіху»

19

2

Проект Королівства Данія психосоціальної програми (Danish Refugee Council) в підтримку дітей ТПО «Знаю. Можу. Роблю»

74

1

«Людина і світ професій: комплекс навчальних програм»

О.В. Мельнико

20

5

6

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» В.А. Андрєєнкова, К.Б. Левченко, М.М. Матвійчук

167

 

 

 

1

Громадська організація «Слова допомагають», ЮНІСЕФ, програма «Психосоціальна підтримка та посилення ресурсів опанування стресу у дітей»

24

1

«Знай та захищай свої права», лист МОН від 22.12.2016р. №5

11

6

1

«Вчись думати» М.Г.Глушко

12

     

1

ЮНІСЕФ, програма «Освіта на засадах життєвих навичок»

20

1

«Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції»,  лист МОН від 02.07.2018 №1/7-415

21

7

3

«Настає час вибору»

Т.В. Сідляр, Н.В.Свірчкова

79

     

6

«Вчимося жити разом»

497

3

Програма ООН «Стратегія освіти для стійкого розвитку» (шведський проект в Україні), навчальна програма курсу за вибором для 8-го класу «Уроки стійкого розвитку» (8 клас)

87

8

3

«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»  А.В. Заворотнюк

124

 

 

 

2

«Безпечний простір»

127

1

«Сімейні цінності»

67

9

1

«Розвиваючі ігри. Програма курсу за вибором для 5-7 класів»

О. Г. Луценко

17

 

 

 

1

Інформаційно-пізнавальний профорієнтаційний проект «Перспектива»

46

1

Навчальний курс для учнів 11-х класів «Особистість та міжособистісні відносини» М.І. Божко

26

10

3

«Аранжування особистості» А.В.Суворова

166

 

 

 

1

«Ти - особливий»

66

 

 

 

11

3

«Життєва компетентність особистості» С.В.Вареник

118

 

 

 

3

«Стоп буллінг»

199

 

 

 

12

3

«Моя майбутня професія: правила вибору»

 В.Г. Панок,

О.В. Мельник,

О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І. Ткачук

194

 

 

 

1

«Вчимося приймати рішення»

335

 

 

 

13

8

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» Н.І. Бойчук, С.В. Терницька

166

 

 

 

19

«Життєві навички для активного громадянства» Практикум для учнівської молоді підліткового віку. Київ 2018

1313

 

 

 

14

1

«Eтика і психологія сімейного життя» Л.І. Черноусова

33

 

 

 

2

Програма психосо-ціального тренінгу «Моя активна, відповідальна позиція»

92

 

 

 

15

2

«Психологія особистісного вдосконалення» Н.Д. Бойко

51

 

 

 

1

Програма з корекції агресивної поведінки у підлітків «Зупинись! Посміхнись!»

137

 

 

 

16

1

«Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету»

І.С. Ропацька

33

 

 

 

5

«Діти і війна. Техніки зцілення»

294

 

 

 

17

3

«Відверта розмова»  А.М. Вієвський,

К.І. Лепеха,

Н.В. Лунченко, Ю.А. Луценко,

В.Д. Острова,

 В.Г. Панок,

 Н.В. Сосновенко

58

 

 

 

1

«Молодь змінює світ»

129

 

 

 

18

49

Факультативний курс сприяння просвітницькій роботі « Рівний-рівному» 

179

 

 

 

3

Психосоціальна підтримка . Техніки емоційної саморегуляції

90

 

 

 

19

1

Формування духовно-моральних цінностей

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. директора КЗ ДНМЦ ПС                             Лугінець Н. В.                                                         ________________________

(050) 161-58-30                                                                                                                                                                                             (підпис)                        

                                                                                                                                     М.П.

 

 

Виконавці:   

Фахівці КЗ ДНМЦ ПС;                                                                                                                                                                                         «27» травня 2019 р.     

Скиба Ольга Юріївна,

(050) 51-92-049