30.11.2021 року - участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

🔰📣30.11.2021 року методисти Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасна психологія і педагогіка: теорія і модерна практика освітнього процесу в епоху пандемічних викликів» на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», кафедри психології.

☑ До участі в конференції були запрошені здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти, викладачі закладів вищої освіти, науковці, педагоги, соціальні, медичні працівники та інші фахівці.

☑ Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Психолого-педагогічні аспекти сучасного освітнього процесу.

2. Інноваційні технології у підготовці фахівців гуманітарного профілю до роботи з дітьми та молоддю в епоху пандемічних викликів.

3. Сучасні психолого-педагогічні технології навчання і розвитку дітей дошкільного віку.

4. Психологічні та педагогічні проблеми розвитку особистості в умовах Нової української школи.

5. Проблема самореалізації особистості у форматі дистанційного навчання.

6. Психолого-педагогічний супровід та інноваційні технології надання психологічної допомоги сучасній сім’ї: реалії сьогодення.

🌈Дякуємо, шановним колегам за запрошення, приємну атмосферу та змістовний захід.

Фото